วิ ธีปรุงดินครอบจักรวาล ปลูกอะไรก็งาม โตไว

การปลูกพืชผักหรือต้นไม้นอ กจากจะต้องมีต้นกล้าที่ดีแล้ว มีน้ำรดแล้วที่ข า ดไม่ได้คือ ดินที่ดีมีคุณภาพนั่นเอง วันนี้เราเลยมีความรู้ดีๆเรื่องดิน มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกัน

มีหล า ยท่านสอบถามกัน มามากเหลือเกินว่าทำไมปลูกผักไม่ขึ้น โดยปลูกต ามขั้ น ต อ นทุกอ ย่ าง ใส่ปุ๋ ยก็แล้ว เพิ่มส า รอาหารให้ดินก็แล้วก็ยังไม่งามเ สี ยที หนึ่งในปัญหานั้นอาจจะมีหนึ่งในปัญหานั้นอาจจะมีอีกหนึ่งปัญหาที่หล า ยท่าน มองข้ามไปนั่นคือ ดิน นั่นเองค่ะ เราจะแน่ใจได้อ ย่ างไรว่าดินที่เรานำมาปลูกนนั้น มีแร่ธาตุเพียงพอ พอเหมาะต่อพืชและช่วยเสริมสร้างให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

วันนี้จึงขอนำเสนอ สู ต รปรุงดินครอบจักรวาล สู ต รนี้นับรองว่าแร่ธาตุแน่น ส า รอาหารเพียบ พืชผัก ไม้ดอ กไม้ประดับ ของเรางามแน่นอน โดยสู ต รนี้ต้องขอขอบพระคุณ คุณเล็กจากยูทูปชาแนลช่องwealthy rich channel นำความรู้มาเผยแพร่กันค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.แกลบ

2.เศษใบก้ามปูแห้งแต่ถ้าไม่มีใช้เศษใบไม้แห้งอะไรก็ได้ค่ะ

3.น้ำห มั กชีวภาพใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ

4.ดินปลูกที่หาซื้ อได้ต ามร้านขายต้นไม้ทั่วไป

5.เปลือ กถั่วลิสง

6.ปุ๋ ยคอ กมูลวัวหรือมูลของสั ต ว์เคี้ยวเอื้อง

7.น้ำสำหรับรด

8.กะละมังเจาะรูสำหรับผสม

วิ ธีทำ

1.ขั้ น ต อ นแรกทำการเตรียมกะละมังสำหรับผสมแล้วทำการใส่ดินปลูกลงไป 1 ส่วน

2.จากนั้นนำใบก้ามปูแห้งหรือใบไม้แห้งทั่วไป 2 ส่วนใส่ต ามลงไป ที่แนะนำให้ใช้ใบก้ามปูเนื่องจากมีไนโตรเจนสูงเพราะเป็นพืชตระกูลเดียวกับถั่วลิสงค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ใบไม้แห้งแทนได้ค่ะ

3.ขั้นต่อมานำปุ๋ ยคอ กลงใส่ต ามลงไปประมาณ 1 ส่วน ปุ๋ ยคอ กจะเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติช่วยให้ใบไม้ย่อยเร็ว

4.ต่อไปใส่แกลบต ามลงไปประมาณ 3-4 ส่วน

5.ขั้นต่อมาใส่เปลือ กถั่วลิสงต ามลงไป 2 กำมือ เพื่อเพิ่มไนโตรเจน

6.จากนั้นใส่น้ำห มั กชีวภาพลงไปประมาณ 1 ลิตร แต่ถ้าท่านใดมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง หรือน้ำห มั กต่างๆก็ใส่ต ามลงไปได้เลยค่ะ แล้วรำน้ำสะอาดต ามลงไปอีกรอบหนึ่ง

7.ขั้นสุดท้ายคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนำฝามาปิดกะละมังแล้วห มั กทิ้งไว้ประมาณ 15-30 วัน แล้วสามารถนำดิน มาใช้ได้เลยค่ะ

นี่คือ ดินที่ห มั กไว้แล้ว หน้าต าจะเป็นแบบนี้ค่ะ พร้อมใช้งานเลย แม้วัตถุดิบในการผสมดินครอบจักรวาลนี้จะเยอะไปหน่อย แต่รับรองว่าสู ต รนี้อุดมไปด้วยส า รอาหารและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแน่นอน ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามแน่นอน

ที่มา คุณเล็กจากยูทูปชาแนลช่องwealthy rich channel  postnoname