วิ ธีประเมิน ร า ค า ที่ดินด้วยตนเองง่ายๆ

สำหรับการประเมินที่ดินปกติแล้วเราต้องไปที่สำนัก ง า น กรมที่ดินเพื่อให้เขาประเมินร า ค าที่ดินให้ใช่ไหมคะ ซึ่งก็ต้องเตรียมโฉนด เตรียมเอกส า รวุ่นวายลา ง า น แต่สำหรับวันนี้เรามีทางเลือ กสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลามาฝาก

มันจะไม่เกิดการวัดเด็ดข า ดหากว่าเราไม่ได้คิดจะข า ยที่ดินหรือว่าเอาที่ดินไปค้ำประกันอะไรสักอ ย่ างหนึ่ง ซึ่งถ้าวันนั้น มาถึงแล้วเราอย ากจะรู้ที่ดินแปลงไหนร า ค าเท่าไหร่เราเตรียมโฉนดที่ดินแปลงนั้นไว้ในมือก่อน จะเป็นตัวจริงหรือว่าสำเนาโฉลดก็ได้เหมือนกัน ถ้ามีโฉลนดพร้อมแล้วก็ทำต ามขั้ น ต อ นการตรวจสอบร า ค าประเมินที่ดินได้ดังนี้

เข้าเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ดไทย property.treasนry.go.th ส่วนนี้จะเข้าผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้ขั้ น ต อ นไม่ยุ่งย ากแค่พิมพ์ชื่อเว็ปลงในในช่องค้นหา

จากนั้นกดคลิกที่เมนู ร า ค าประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด ก็จะเข้ามาเจอเว็บไซต์สำหรับการค้นหา

จากนั้นเอาโฉนดที่ดินขึ้น มาดูตำแหน่งเลขที่ดิน (ตำแหน่ง 1) และเลขหน้าที่สำรวจ (ตำแหน่ง 4) เอาเลขทั้ง 2 ชุดที่ได้ดูในขั้ น ต อ นที่ 4 พร้อมกับชื่อจังหววัดไปใส่ในหน้าดังกล่าวเลย จากนั้นก็กดปุ่ม ค้นหา ได้เลย

แล้วเราจะเห็นร า ค าประเมิน และอย ากให้ทุกคนกดปุ่มเมนู พิมพ์เอกสาร จะได้เอามาดูชัด ๆ ว่าร า ยละเอียดมีอะไรบ้าง เมื่อ กดเมนู พิมพ์เอกสาร เราจะสามารถเห็นข้ อมูลที่ดีได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นว่ามีขนาดกี่ต ารางวา และร า ค าต ารางวาละเท่าไหร่นั่นเอง

ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ ให้เอาขนาดพื้นที่คูณด้วยร า ค าประเมินต่อต ารางวา ผลลัพธ์ก็คือร า ค าประเมินของที่ดินทั้งหมด เช่นดังตัวอ ย่ าง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ 1 ง า น 54 ต ารางวา รวมพื้นที่ทั้งหมดเป็น 8,154 ต ารางวา มีร า ค าประเมินต ารางวาละ 175 บาท นั่นก็ห ม า ยความว่าที่ดินทั้งหมดในโฉนดฉบับนี้มีร า ค า 8,154 x 175 = 1,426,950 บาท

สะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ไม่ต้องลา ง า น ไปกรมที่ดินแล้ว ท่านใดที่อย ากจะรู้ร า ค าประเมินที่ดินแปลงไหน หากมีโฉนดอยู่ก็เอาออ กมาประเมินด้วยตนเองผ่าน มือถือ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้เลย ทุกวันนี้ระบบออนไลน์มันสร้างความสะดวกสบายให้เราอ ย่ างมาก มันก็สะดวกดีจริง ๆ และร า ค าที่เราประเมินไว้นั้น เป็นเพียงไปใช้ในการกู้หรือจำนองได้เท่านั้น หากร า ค าข า ยจริงยังต้องมีการประเมินอีกหล า ยเงื่อนไขที่ทำให้ร า ค าที่ดินสูงกว่าร า ค าประเมินจากทางรา ชการ เช่น

ในกรณีที่ติดกับถนนใหญ่ หรือใกล้กับรถไฟฟ้า แต่ในบางกรณีนั้นร า ค าอาจจะต่ำกว่าร า ค าประเมิน เช่น เป็นที่ดิน มองไม่เห็นเป็นต้น ซึ่งการประเมินแบบนี้ก็ช่วยได้ในระ ดั บ หนึ่งแต่พอถึงหน้า ง า น จริง ๆ ก็ควรจะละเอียดรอบคอบและมีขั้ น ต อ น มากกว่านี้จะได้ครบถ้วนและถูกต้องมากที่สุดนะ

ก็เอาไว้ประเมินคร่าวๆ เวลาเราต้องการทราบข้ อมูลเร่งด่วนแล้วไม่สามารถไปกรมที่ดินได้ แต่หากถามว่าละเอียดไหมก็คงไม่ อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินเค้าเข้ามาตรวจสอบอีกทีหากว่าเราต้องการทำธุร ก ร ร ม จริงๆ

ที่มา parinyacheewit