วิ ธีทำให้มะนาวเปลือ กบางน้ำเยอะ

มะนาวถือว่าเป็นได้ทั้งผักผลไม้เพราะจะนำมาทำเป็นเครื่องดื่ มหรือจะนำมาประกอบอาหารก็ได้ทั้งนั้น แต่มะนาวที่ดีจะต้องเปลือ กบางน้ำเยอะ ฉนั้นใครที่ปลูกประนาวไว้ทานเองหรือปลูกสร้างร า ยได้อย ากให้มะนาวในสวนนั้นเปลือ กบางน้ำเยอะเรามีวิ ธีมาฝากกัน

อีกหนึ่งเ ค ล็ ด ลั บชาวสวนในการทำมะนาวให้เปลือ กบางและให้น้ำเยอะรสชาติดี โดยปกติแล้วมะนาวที่เราเก็บจากต้น มักจะสดและมีเปลือ กแข็งหนาสีเขียวจึงทำให้บีบน้ำไม่ค่อยออ ก วันนี้จะขอเสนอวิ ธีง่ายๆเพื่อแก้ปัญหานี้กันค่ะ

วิ ธีทำให้มะนาวเปลือ กบางน้ำเยอะ

มะนาวเก็บมาสดๆจากต้นให้เลือ กแต่ลูกสมบูรณ์ แล้วนำมาผึ่งแดดจัดทันทีประมาณ 4-5 ชั่ วโมง ซึ่งการผึ่งแดดจะช่วยให้ผิวมะนาวสวนและมันวาวและยังทำให้เปลือ กบางขึ้นบีบน้ำออ กง่ายและเป็น มะนาวที่มีคุณภาพดี

โดยวิ ธีนี้สามารถใช้ได้กับมะนาวพันธุ์ที่มีเปลือ กหนา เช่น ต าฮิติ แป้นพิจิตร ซึ่งไม่เหมาะกับมะนาวเปลือ กบางเท่าใดนักเนื่องจากถ้าใช้วิ ธีนี้กับมะนาวเปลือ กบางแทนที่จะได้ผลดีกลับจะทำให้เปลือ กมะนาวมีผิวคล้ำลงผลไม่สวย

อีกหนึ่งเ ค ล็ ด ลั บที่ทำให้มะนาวเปลือ กบางและน้ำเยอะด้วยการให้ปุ๋ ยและลดการให้น้ำ ในช่วงที่มะนาวออ กดอ กจนถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิต จะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน ซึ่งในช่วงนี้ให้

1. ไม่ใส่ปุ๋ ยที่ให้ไนโตรเจนสูง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ยคอ ก ปุ๋ ยมูลสั ต ว์

2. ลดการให้น้ำกับต้น มะนาว

3. เก็บมะนาวในช่วงที่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเท่านั้น

ถือเป็นวิ ธีต ามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านสะดวกวิ ธีไหนก็ลองทำต ามดูนะคะ

ที่มา คุณสิรภพ  postnoname