วิ ธีทำสู ต รเร่งร า ก ด อ ก ใบ ให้งามโตไว

สำหรับใครที่กำลังทำสวนผักหรือผลไม้ วันนี้เรามีสู ต รช่วยบำรุงผักให้เขียวงาม กรอบ แข็งแรง รสอร่อยมาแนะนำ มีมาให้เลือ กทำใช้กันทั้งหมด 2 สู ต รด้วยกัน ซึ่งทำง่ายแน่นอน บำรุงได้ทุกส่วนของต้นไม้ ดอ ก ใบ ต้น ร า ก รวมทั้งการบำรุงดินด้วย มาดูกันว่าในแต่ละสู ต รนั้น มีขั้ น ต อ นในการทำอย่ างไรบ้าง

สู ต รที่ 1 น้ำส้มควันไม้กับอีเอ็ม

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำหมั ก EM ปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ

2 น้ำส้มควันไม้ 1 ช้อนโต๊ะ

3 กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ

4 น้ำส ะ อ า ด

ขั้ น ต อ นการทำ

มาต่อ กันที่สู ต รสองเริ่มโดยการนำกะปิมาแยกแล้วละล า ยให้เรียบร้อยกับน้ำเปล่า พอละล า ยแล้วก็ใส่เครื่องดื่ มชูกำลังลงไป ต ามด้วย EM น้ำส้มควันไม้ และน้ำเปล่า 2 ลิตร คนส่วนผสมทุกอย่ างให้เข้ากัน เสร็จแล้วนำไปใช้งานได้เลย หลังจากได้น้ำหมั กมาแล้วก็เอามาผสมเข้ากับน้ำเปล่าอีก 2 ลิตร จากนั้นให้แช่เอาไว้ 30 นาที จะเป็นตัวที่ช่วยในการเร่งร า กให้กับกิ่งไม้ที่เราจะนำไปชำ กระตุ้นให้เกิดร า กได้เร็วแล้วยังป้องกันศัตรูพืชบางชนิดได้อีกด้วย

ประโยชน์ของสู ต รบำรุงทั้ง 2

จะได้อะไรบ้างนั้นอย่ างแรกเลยจากกะปิ จะเป็นตัวช่วยให้เกิดจุลิน ทรีย์ที่ดี จะทำหน้าที่บำรุงต้นไม้ พืชผักต่าง ๆ ส่วนเครื่องดื่ มชูกำลังนั้นจะมีธาตุอาหารเยอะ วิต ามิน เกลือแร่ น้ำต าล รวมถึงส ารสำคัญอื่น ๆ ด้วย และผงชูรสนั้นจะมีกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับต้นไม้นั่นเอง

สู ต รที่2เครื่องดื่ มชูกำลังกับผงชูรส

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะ

2 เครื่องดื่ มชูกำลัง 1 ขวด

3 กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ

4 น้ำส ะ อ า ด

ขั้ น ต อ นการทำ

เอาเครื่องดื่ มชูกำลังมาผสมเข้ากับทุกอย่ างที่เตรียมไว้ จากนั้นก็คนให้เข้ากันจนละล า ยดี หรือจะเทส่วนผสมอื่นรวมกันก่อน คน ๆ เสร็จแล้วค่อยเอาใส่ในเครื่องดื่ มชูกำลังก็ได้ แล้วนำไปใช้งานได้เลยง่าย ๆ เท่านี้เอง

การนำไปใช้

หลังจากทำส่วนผสมเสร็จแล้ว ตักมา 1 ช้อนโต๊ะผสมเข้ากับน้ำเปล่า 20 ลิตร แล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นนำไปใช้ได้เลย ฉีดพ่นทุก 5 วัน/ครั้ง จะช่วยบำรุงทั้งดอ ก ผล ใบ ต้น ครบหมดทุกอย่ าง ทั้งสองสู ต รนี้สามารถทำแล้วใช้พร้อมกันเลยก็ได้ แต่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และบำรุงได้ทุกอย่ างเลย ไม่ว่าจะปลูกต้นอะไรก็ต าม เท่านี้พืชผักในสวนก็เขียวงามทั้งแปลงแล้ว

ที่มา kasetchaoban