วิ ธีทำปุ๋ ยเปลือ กไข่ พืชผักงามทั้งสวน ใส่อะไรก็งาม

ไม่ต้องบอ กก็รู้ว่าไข่มีประโยชน์อะไรบ้าง แต่จะมีใครรู้ประโยชน์ของเปลือ กไข่บ้าง แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนที่เหลือใช้ ตอ กเสร็จก็โดนโยนทิ้งลงถังขยะ วันนี้เราเลยจะพามาดูถึงการใช้ประโยชน์จากเปลือ กไข่กัน

เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่า เปลือ กไข่นั้นเป็นปุ๋ ยชั้นดีเลยสำหรับต้นไม้ พืชผักต่างๆ เวลาที่เราทำกับข้าวเมนูไข่หากตอ กแล้วเปลือ กอย่ าเพิ่งรีบทิ้ง หาตะกร้ามาเก็บเฉพาะเปลือ กไข่เอาไว้ เรานำมาใช้ประโยชน์ได้ วันนี้จะพาทุกคน มาใช้เปลือ กไข่บํารุงดินและไ ล่ แ ม ล ง ศั ต รู พื ชด้วย ไปดูวิ ธีทำพร้อมกันเลยค่ะ

สิ่งที่ใช้ทำปุ๋ ยเปลือ กไข่

ครกสำหรับตำเปลือ กไข่

ผงชูรส

เกลือ

เปลือ กไข่ไก่

วิ ธีทำปุ๋ ยเปลือ กไข่

ก่อนอื่นเอาเปลือ กไข่มาทำการบดให้ละเอียด ๆ เลย แล้วก็เอาไปผสมกับเกลือ ผงชูรส นิดหน่อย คนให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็นำไปโรยที่รอบโคนต้นไม้ได้เลย โดยเอาไปโรย 1 ครั้ง/สัปดาห์ จากนั้นรดน้ำต ามปกติ นานไปเปลือ กไข่ จะเกิดการย่อยสล า ยไปต ามธรรมชาติ จะกล า ยเป็นธาตุอาหารแก่ต้นไม้ในเวลาต่อมานั่นเอง

สาระประโยชน์ของปุ๋ ยเปลือ กไข่

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโพแทสเซียม แคลเซียม และสา รอาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในดินด้วย ทำให้พืชของเรานั้น มีลำต้นที่แข็งแรง ใบเขียว เจริญเติบโตได้ดีเลย โดยเฉพาะผักสวนครัวต่าง ๆ เหมาะแก่การใส่เปลือ กไข่มากทีเดียว และอีกด้านหนึ่งของเปลือ กไข่นั้นยังมีกัมถันอ่อน ๆ ด้วย ซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยในการขับไ ล่เหล่าศั ต รูพืช แ มลงต่าง ๆ ที่มาก่อ กวนได้ และเปลือ กไข่จะมีคมหนอนแม ลง สั ต ว์เลื้อยคล า ยจะไม่ค่อยชอบเลย

โพแทสเซียมกับแคลเซียมในเปลือ กไข่มีธาตุอาหารทั้งสองอย่ างนี้สำคัญทีเดียว ซึ่งโพแทสเซียมนั้นจะเป็นตัวช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของร า ก ใบ รวมถึงผักกินใบต่าง ๆ ด้วย ทำให้สวยงามน่าทาน มากยิ่งขึ้น ส่วนแคลเซียมจะทำให้ต้นแข็งแรง กิ่ง ขั้ว ไม่เปราะหักง่าย ทำให้ขั้วเหนียวด อ ก ผล ไม่หลุดร่วงง่ายนั่นเอง

การปลูกต้นไม้นั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ ส า ร เ ค มี เลยก็ได้ เพราะบางทีวิ ธีแบบธรรมดาบ้าน ๆ ก็จัดการศั ต รูพืชได้เหมือนกัน และยังสามารถบำรุงต้นไม้ได้เป็นอ ย่ า งดีเลยเพื่อนๆลองเอาวิ ธีนี้ไปใช้กันดูนะคะ

ที่มา kasetchaoban  sangkomonline