วิ ธีทำปุ๋ยหมักจากเศษหญ้า ใช้ดี ผักงามทั้งสวน

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักใช้เอง และที่สำคัญวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำปุ๋ยหมักก็สามารถหาตามสวนของคุณได้เอง กับบทความ วิ ธีทำปุ๋ยหมักจากเศษหญ้า ใช้ดี ผักงามทั้งสวน ไปดูกันว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่ างไรบ้าง เพื่อที่จะให้คุณได้มีปุ๋ยใช้ตลอ ดทั้งปี แบบที่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้ อปุ๋ยเคมีมาใส่พืชผักของคุณ

เกษตรกรส่วน มากมองเห็นหญ้าเป็นวัชพืชที่มีปัญหาสูงสุดในการทำการเกษตร ซึ่งมันก็เป็นความจริง แต่หญ้ายังมีประโยชน์อีกหล า ยอย่ าง การปล่อยให้หญ้าขึ้นในสวน เป็นวิธีการห่มดินรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยปกป้องให้ดินชุ่มน้ำ ไม่แห้ง แต่เมื่อหญ้าขึ้นรกเกินไป ก็จะมีการมีการตัดหญ้าแต่จะตัดทิ้งเฉยๆก็น่าเสียดายอยู่ วันนี้เราจึงจะพาทำการหมักใช้เป็นปุ๋ยและดินปลูกต้นไม้ได้ คงมีประโยชน์มากกว่าการปล่อยทิ้งไปไม่ใช่น้อย

วิธีทำปุ๋ยหมักจากเศษหญ้า

วัสดุและอุปกรณ์

1 น้ำสะอาด 5 ลิตร

2 เศษหญ้าหรือเศษพืชอื่น ๆ 1,000 กก.

3 ปุ๋ยยูเรีย 2 กก.

4 มูลสั ต ว์ 200 กก.

5 สารเร่ง พด.1 1 ซอง

ด้วยวิธีการทำง่ายๆ มีดังนี้ คือ นำหญ้ามารวมเป็นกองแล้วเหยียบให้แน่น ราดรดด้วยจุลินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาw รดน้ำให้wอชุ่มชื้น ทำแบบนี้สัก 3 ชั้น

ผสมสารละล า ย ประกอบด้วยสารเร่ง พด.1 กับน้ำสะอาด 5 ลิตร แล้วนำมาราดบนกองส่วนผสมแต่ละชั้น

ชั้นที่ 1 ตั้งกองหญ้า เหยียบ รดด้วยจุลินทรีย์จาวปลวก + จุลินทรีย์ หน่อ กล้วย และน้ำหมักชีวภาw ผสมน้ำ

ชั้นที่ 2 ใส่หญ้าเพิ่มอีกชั้น เหยียบให้แน่นลงไปทับชั้นแรก รดด้วยจุลินทรีย์จาวปลวก + จุลินทรีย์ หน่อ กล้วย และน้ำหมักชีวภาw ผสมน้ำ

ชั้นที่ 3 เติมหญ้าใส่อีกชั้น เหยียบซ้ำเหมือนเดิม รดด้วยจุลินทรีย์จาวปลวก + จุลินทรีย์ หน่อ กล้วย และ น้ำหมักชีวภาw ผสมน้ำwอชุ่ม

ตั้งกองไว้ หากมีเวลาก็กลับกอง สัปดาห์ ละครั้ง ใช้เวลาประมาณ 45 วัน ถึง 3 เดือน หญ้า ที่ตัดก็จะกล า ยเป็นอินทรีย์วัตถุ ที่มีคุณสมบัติที่จะนำไปใช้เป็นปุ๋ยและดินปลูกที่มีสารอาหารและคุณภาw สูงได้

ที่มา poobpub