วิ ธีทำน้ำย ามะกรูดแบบง่ายๆ ใช้เองที่บ้าน

มะกรูดเป็นส มุ น ไ พ รที่นิยมใช้กัน มาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ไม่ว่าจะนำมาใช้ในการทำอาหาร ช่วยบำรุงสุ ข ภ า พเสริมความงาม หรือแม้แต่นำมาปลูกเพื่อเป็นสิริมงคล นอ กจากนี้มะกรูดยังมีประโยชน์และส ร ร พ คุ ณดี ๆ อีกมากมายที่ไม่ควรมองข้าม

หล า ย ๆ ท่านคงคุ้นเคยกับ มะกรูด เป็นอย่างดี เ พ ร า ะเป็นสมุน ไ พ ร คู่ครัวไทย นิยมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกง นิยมใช้ใบมะกรูด และผิวมะกรูดมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหล า ยชนิด ซึ่งบทความนี้เราจะมา สอนทำน้ำย าจากมะกรูดแบบง่ายๆ เอาไว้ใช้เองในบ้าน ประหยัดเ งิ นได้เยอะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ขมิ้นผง ปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ

2 เกลือแกง หรือเกลือไอโอดีนก็ได้

3 มะกรูดแบบสุกๆ หน่อย สัก 3 กิโลกรัม

4 ส า ร N 7 0 จำนวน 1 กิโลกรัม

วิ ธีการทำ ไปลองกันได้เลยค่ะ

อันดับแรกให้เพื่อนๆ ล้างมะกรูดก่อนนะคะ จากนั้นให้ผ่ามะกรูดเป็น 2 ซีก แล้วแคะเม็ดออ กไปทิ้งให้หมด ต่อมาเอามาต้มในหม้อ ใส่น้ำให้ท่วมมะกรูด เปิดไฟอ่อนๆ ต้มประมาณ 30 นาที หรือจนกว่ามะกรูดจะเปื่อยเลย เสร็จแล้วเพื่อนๆ ก็จะได้หัวเ ชื้ อน้ำมะกรูดแบบเข้มข้น ให้เอาผ้าข า วบางกรองน้ำและสิ่งส ก ป ร กออ กจากกัน เราจะใช้แค่น้ำมะกรูด พักไว้ให้เย็นก่อนค่ะ

ต่อมาเอา ส า ร N 7 0 ผสมกับน้ำมะกรูดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใช้ขมิ้นผงละล า ยน้ำร้อนแล้วใส่ลงไปในน้ำ ย า เพื่อให้เป็นสีเหลืองสวยงามเหมือนกับน้ำ ย า ล้างจานที่ข า ยกันต ามตลาด สาเหตุที่เราต้องเลือ กใช้ขมิ้นผงแทนสีปรุงแต่งเ พ ร า ะเราจะได้น้ำ ย า ล้างจานที่มีส่วนผสมของธรรมชาติมากที่สุด ลดการตกค้างของ ส า ร เ ค มี

สุดท้ายให้เพื่อนๆ เอาเกลือละล า ยผสมลงไปเพื่อเพิ่มความหนืดของน้ำ ย า ล้างจานด้วยค่ะ ค่อยๆโรยไปทีละน้อยๆ ก่อนคนให้ละล า ยให้เข้ากัน อ ย า กได้เหนียวแค่ไหนก็ต ามใจเลยค่ะ เมื่อละล า ยเข้ากันดีแล้ว ให้กรอ กใส่ขวดไว้ใช้ได้เลย รับรองไม่ผิดหวัง หากทำเยอะก็แจกข้างบ้านด้วย ช่วยๆ กันใช้ค่ะ

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

N 7 0 มาจาก Texapon N 7 0 มีชื่อทาง เ ค มี ว่า Sodium Lauryl Ether Sulfate เป็น ส า ร ประเภท ส า ร ลดแ ร งตึงผิวประจุลบ มีคุณสมบัติในการทำความส ะ อ า ดได้ดีทำให้เกิดฟองได้เร็ว N 7 0 มาจาก Texapon N 7 0 มีชื่อทาง เ ค มี ว่า Sodium Lauryl Ether Sulfate เป็น ส า ร ประเภท ส า ร ลดแ ร งตึงผิวประจุลบ มีคุณสมบัติในการทำความส ะ อ า ดได้ดีทำให้เกิดฟองได้เร็ว

ที่มาจากอินเตอร์เน็ต parinyacheewit