วิ ธีทำค้างผักจากไม้ไผ่ ทำง่ายประหยัด

เวลาปลูกผักจะมีผักประเภทที่เป็นเหมือนเถาวัล อ ย่ างเช่น ถั่วฝักย าว แตงกวาหากปลูกผักพวกนี้จะต้องทำค้างให้ เพื่อให้ผักนั้นเลื้อยขึ้นและง่ายต่อ การเก็บผัก หล า ยคน มักจะบอ กว่าการทำค้างผักนั้นยุ่งย าก เลยไม่ค่อยอย ากจะปลูกผักพวกนี้ไว้ทานกัน

แต่สำหรับวันนี้เรามีไอเดียการทำค้างผักมาฝากทุกคนกัน แบบลดต้นทุนประหยัดงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์หาได้ง่าย ร า ยละเอียดและขั้ น ต อ นจะเป็นเช่นไร เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.ไม้ไผ่

2.ตะปู

ขั้ น ต อ นการทำ

1.ตัดขนาดไม้ไผ่ต ามขนาดที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับพืชผักที่ท่านจะปลูกด้วยนะครับ

2.ขุดหลุมต ามแนวย าวจากนั้นนำไม้ไผ่มาปักต ามหลุมที่เตรียมไว้

3.นำไม้ไผ้มาประกอบด้านบนให้มีลักษณะเป็นหลังคา วางให้มีการสับหว่างกันคล้ายกระดานหมากรุก จากนั้นใช้ตะปูเป็นตัวยึดไม้ไผ่ให้มีความแข็งแรงและมั่นคง

เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับวิ ธีการทำค้างผัก ขั้ น ต อ นการทำนั้นเรียกว่าง่ายมากๆ เพียงทำต ามขั้ น ต อ นเท่านี้ท่านก็จะมีค้างผักไว้สำหรับปลูกพืชและผักที่สวนของท่านไว้ใช้กันแล้ว ทั้งนี้การเลือ กขนาดและการทำค้างก็ให้ดูต ามความเหมาะสมของพืชผักที่ท่านจะปลูกกันด้วยนะครับ จะทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้ดีมากขึ้น

ที่มา  mepanya