วิ ธีดื่ มน้ำมะนาวให้ถูกต้อง หล า ยคนเข้าใจผิ ดมาตลอ ด

มะนาวนั้นนอ กจากจะนำมาใช้เป็นเครื่องปรุงในแต่ละเมนูเด็ดๆแล้ว ยังสามารถทำน้ำมะนาวดื่ มเพื่อสุ ข ภ า พที่ดีของร่างกายได้อีกด้วย สำหรับการดื่ มมะนาวที่ถูกต้อง หล า ยคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการดื่ มน้ำมะนาวที่ทำอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูก หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ใครหล า ยคนคิดไม่ถึงว่าเราจะนำมาเสนอ

วิ ธีการก็คือ ให้ล้างมะนาวด้วยน้ำส ะ อ า ด ทางที่ดีควรล้างมะนาวด้วยน้ำซาวข้าวจะดีที่สุด ถ้าเราเหลือน้ำซาวข้าวไว้ก็เก็บเอาไว้ล้างมะนาวจะดีกว่า เ พ ร า ะจะทำให้ผิวของมะนาวมีความส ะ อ า ดมากยิ่งขึ้น น้ำซาวข้าวจะช่วยดูดซับสิ่งที่ไม่ส ะ อ า ดให้หลุดออ กไป

วิ ธีการนี้สำคัญมากๆ

หลังจากนั้นเมื่อเราล้างทำความส ะ อ า ดมะนาวเสร็จ ให้เรานำมะนาวไปแช่ในตู้เย็น 2 ชั่ วโมง แล้วก็มาแบ่งเป็นชิ้นๆ 1 ลูกประมาณ 10 ชิ้น แล้วก็เอามะนาวที่เราแบ่งเอาไว้เป็นแว่นๆ เก็บใส่ในภาชนะปิด หลังจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งและน้ำเปล่าลงไป โดยอัตราส่วนต ามความชอบ ปิดฝาให้สนิทแล้วก็นำภาชนะไปใส่ในตู้เย็นแช่เอาไว้ นำไปแช่เย็นไว้แบบนี้ 1 วัน แล้วอีกวันก็สามารถนำมากินได้วันละ 2 ชิ้นเช้ากับเย็น

วิ ธีการกินก็คือ ให้เรานำแก้วมา 1 ใบ ใส่น้ำอุ่นลงไปครึ่งแก้ว หลังจากนั้นก็นำมะนาวชิ้นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นใส่ลงไป 1 ชิ้น แล้วก็ดื่ มน้ำในตอนเช้า และตอนเย็น โดยการเคี้ยวมะนาวด้วยก็ได้ เคี้ยวเอาแต่น้ำและเนื้อ จะได้รับส า รอาหารประโยชน์ต่างๆมากมาย

โดยมะนาว 1 ลูกสามารถทำกินได้ประมาณ 4-5 วัน การดื่ มสู ต รมะนาวแช่เย็นนี้ จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการล ดค ร า บจุดด่างดำ สิ วฝ้ากระ ให้แห้งและล ดลงได้ วิ ธีการนี้จะทำให้ใบหน้าของคุณข า วกระจ่างใส

และยังมีแคลเซียมสูง ช่วยในเรื่องของการทำให้น้ำ ห นั กตัวของคุณล ดลง และที่สำคัญก็คือ มะนาวนั้นเป็นอาหารที่แสนอร่อย มีความเปรี้ยว มีวิต ามินซีสูง มีส่วนช่วยในเรื่องของการจัดการกับเ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ งได้ดีกว่าการหาหมอซะอีก เ พ ร า ะว่าเป็นวิ ธีการทางธรรมชาติ

นำมะนาวมาแบ่งเป็น 4 ส่วนต ามรูป แล้วใช้ปล า ยแหลมจิ้มๆให้ทั่วมะนาว นำไปวางต ามมุมอับ ห้องน้ำ ถังขยะ วิ ธีนี้สามารถจัดการก ลิ่ นอับชื่น และก ลิ่ นเ ห ม็ นได้

วิ ธีการทำน้ำมะนาวกินเอง

ถ้าคุณมีเวลาว่างพอคุณสามารถทำน้ำมะนาวกินเองได้ โดยมะนาว 1 ลูกคั้นเอาแต่น้ำแล้วก็ใส่น้ำในปริมาณ 800 ซีซี ความเปรี้ยวขึ้นอยู่กับผลของมะนาว ถ้าหากคุณต้องการที่จะให้รสชาติของน้ำมะนาวเปรี้ยวมากขึ้นก็ล ดปริมาณน้ำเหลือประมาณ 600 ซีซี สู ต รนี้ไม่ควรใส่น้ำต าลเลยนะ เ พ ร า ะจะทำให้คุณอ้ ว นได้ง่าย ถ้าไม่ใส่น้ำต าล การดื่ มมะนาวแบบไม่ใส่น้ำต าลทำให้สุ ข ภ า พและความงามของคุณเพิ่มมากขึ้นดังต่อไปนี้

1 ช่วยป้องกัน และทำการรั ก ษ าที่เกี่ยวข้ องกับหัวใจ และระดับน้ำต าลในโลหิต ในมะนาวนั้น มีกรดซิตริกที่มีความสามารถคือ ช่วยในเรื่องของการหดตัว และเสริมสร้างหลอ ดโลหิต น้ำมะนาวสามารถล ดความดันโลหิต ล ดระดับคอเลสเตอรอลได้

2 จัดการกับความเมื่อยล้าและช่วยในเรื่องของบ ร ร เ ท าอาการป ว ด ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อเท้า มือและเท้าได้ แค่คนใช้มะนาว 1 ลูกนำมาแบ่งเป็น 4 ส่วน แล้วก็ใส่ในกะละมัง ต ามด้วยน้ำร้อนลงไป หลังจากนั้นนำมาแช่เท้าประมาณ 30 นาที ขัดๆถูๆ ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตของขา และเท้าได้ และยังช่วยขัดเซลล์ผิวที่ไม่ดีให้หลุดออ กไป บ ร ร เ ท าอาการป ว ดเมื่อยเวล า ยื่นนานๆได้เป็นอ ย่ างดี จะทำให้รู้สึกผ่อนคล า ย

3 ช่วยจัดการสิ่งที่ผิ ดปกติในร่างกายและผิวหนัง เมื่อเราดื่ มน้ำมะนาวในปริมาณที่พอเหมาะทุกวัน จะช่วยให้ระบบภายในของเรานั้นส ะ อ า ด และเมื่อนำมามาร์คหน้า หรือผสมน้ำอาบ จะทำให้ผิวส ะ อ า ด ไม่มีก ลิ่ นตัว

4 ความจำดีขึ้น สำหรับคนที่มีอายุมาก ระบบการไหลเวียนของโลหิตก็จะล ดลง จะเป็นอุปสรรคต่อ การทำงานของเซลล์ในสมองของเรา ขอให้เกิดในเรื่องของความจำไม่ดี จำอะไรไม่ค่อยได้ ซึ่งมะนาว มีตัวที่เรียกว่าส า รต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น การดื่ มน้ำมะนาวเป็นประจำจึงจำเป็นต่อระบบการทำงานของร่างกายของมนุษย์ จะทำให้สมองของเราเก็บความจำได้ดีและย าวนาน ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและระบบประสาท

5 ช่วยแก้ในเรื่องของหวัด น้ำมะนาวนั้นเป็นสิ่งที่มีวิต ามินซีสูงมาก ซึ่งวิต ามินซีมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้เวลาเราเกิดหวัดขึ้น มา ต ากแดดต ากฝน แล้วตัวร้อน ให้ทำการผสมน้ำอุ่นกับน้ำมะนาว 1 แก้ว โดยใช้มะนาว 1 ลูก แล้วคนให้เข้ากัน ดื่ มเพื่อล ดน้ำมูก และอาการที่เกี่ยวข้ องกับหวัดได้

6 ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี มะนาวนั้น มีวิต ามินซีที่สูง และมีกรดซิตริก ที่จะสามารถช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายได้ ทำให้ช่วยส่งเสริมการผลิตโลหิตดีขึ้น ช่วยปรับปรุงระบบการแข็งตัวของโลหิตได้ มีผลบังคับไม่ให้โลหิตเกิดการแข็งตัว และไม่ให้ไหลออ กมามากเกินไปเวลามีเหตุ มีคุณสมบัติช่วยสมานเเ ผ ลที่เกิดขึ้น

7 ระบบย่อยอาหารดี น้ำ ห นั กตัวล ดลง มะนาวนั้นกินบ่อยๆมีส่วนทำให้น้ำ ห นั กล ดลงไวมาก เนื่องจากไปทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น แล้วยังทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้นแล้ว หากใครกำลังมองหาวิ ธีล ดหน้าท้อง ล ดพุง ก็ดื่ มน้ำมะนาวจากธรรมชาติได้เลย

ที่มา postsod