วิ ธีดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ดิน ที่ถูกต้องดึงจากจุดไหนของหมุดที่ดิน

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการดึงเส้นแนวเขตของที่ดิน ว่าที่จริงแล้วนั้นการดึงที่ถูกต้องจะต้องดึงจากจุดไหนของหมุดที่ดิน คนที่มีที่ดินอ ย่ ามองข้ามนะเ พ ร า ะหากถึงเวลาที่เราต้องดึงบ้างถ้าไม่รู้อะไรเลยอาจจะถูกหลอ กได้ ฉนั้นเราควรรู้เบื้องต้นไว้ก่อน ว่าแต่จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

เรียกว่าหมุดที่ดิ นบ่งบอ กหลักเขตที่ดิ น มีความสำคัญอยู่ไม่น้อยเ พ ร า ะมันเป็นตัวที่จะทำเงินให้เมื่อเวลาจะข า ยที่ดิ นหรือเป็นตัวเเสดงเขตที่ ดิ น ทำให้เเสดงว่า เรามีที่ดิ น มากหรือน้อยก็อยู่ที่หมุดตัวนี้เเหละ

บางคนถึงได้เเอบไปย้ายขย ายอาณาเขตของตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นก า รขี้ โ ก งคนอื่น มีผู้ใช้เ ฟ ส บุ๊ ก Su darat Sae tam ได้สอบถามชาวเน็ตเกี่ยวกับข้ อสงสัยเกี่ยวกับดึงเชือ กเอ็นจากหมุดที่ดิ น ควรอยู่ในตำเเหน่งไหนถึงจะถูกโดยได้โ พ สต์ระบุว่า

โดยฝั่งความเห็นจากชาวเน็ตบางส่วน ที่ต่างก็ให้คำต อ บเเละตั้งคำถาม หมุดเขตที่ดิ นต้องยึดที่ศูนย์กลางหมุดครับ ถ้าหากคุ ยกับข้างเคียงลงตัวก็อยู่ กลางหมุด ถ้าไม่ได้คุยกันทำเองเลยควรอยู่ ริมหมุด

ส่วนเอ็นสีเขียวต้องอยู่กลางตอ เเต่ถ้าทำรั้วที่ไม่ใช่รั้วร่วม ขอบรั้วเเละฐานรากต้องห้ า มล้ำเลยเขตที่ดิ นด้วย ก า กบ า ท กลางหมุดเเบ่งเป็น4 ส่วน เสาของเราต้องอยู่ในเส้นเเบ่ งส่วนนั้น ในรูปเป็นก า รปักเสาที่ผิ ด รุ กล้ำที่เเปลงอื่น

ก ารดึงเส้นเอ็นเเนวเขตที่ดิ นทางหมุดที่ดิ น ควรที่จะดึงจากตรงกลางของหมุดที่ดิ นเลย หรือว่าไม่อย ากมีปั ญห าในภายหลัง ก็ขอบด้านในหมุดก็ได้ ถ้าคุ ยตกลงกันเข้าใจก็ก า กบาทกลางหมุดไปเลยครับ

ที่มา ไข่ เจียว, showbizinfoo  kiddeepost