วิ ธีง่ายๆไม่ถึง 5 นาที ประเมินที่ดินเองได้

สำหรับใครที่ต้องการ เช็คร า ค าประเมินที่ดิน แบบง่ายๆ บทความนี้สามารถแนะนำและทำต ามได้ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

ขั้นตอนในการตรวจ

ซึ่งเราจะต้องเตรียมโฉน ดที่ดิน มาให้พร้อม โดยในขั้นตอนแรกนั้นให้เข้าไปในเว็บของกรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไทย ก่อนเลย หลังจากเข้าเว็บแล้วให้กดตรงที่ร า ค าประเมินที่ดินจากเลขโฉนดได้เลย ต่อไปก็กดเข้าหน้าเว็บเพื่อทำการค้นหาได้เลย เราเอาโฉน ดมากางแล้วดูตำแหน่งเลขที่ดินในตำแหน่ง 1 และเลขหน้าสำรวจ แล้วเอาเลขทั้ง 2 ชุดที่ดูในขั้นตอนที่ 4 พร้อมชื่อจังหวัดมากดค้นหาแล้วก็จะเห็นร า ค าประเมิน

และกดปุ่ม พิม พ์ เอกส าร ได้เลยเพื่อ ดูร า ยละเอียดที่มากขึ้น พอเรากดพิมพ์เอก ส า รแล้วข้ อมูลของที่ดินข้ อมูลประเมินต่าง ๆ ให้เราได้ดูแล้วหากสนใจ อย ากจะลองประเมินที่ดินผืนไหนก็เอาข้ อมูลในโฉน ดมาค้นหาได้เลย เท่านี้ก็เสร็จแล้วง่ายมาก ๆ

ที่มา jo-workman parinyajai