วิ ธีคิดค่ าเ เ ร งก่อสร้างให้เข้าใจง่าย ง บไม่บานปลาย

สําหรับคนที่กำลังคิดสร้างบ้าน แต่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆวันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ เราจึงมีวิ ธีการคํานวณค่าใช้จ่าย วันนี้เลยขอยกตัวอ ย่ าง ต้น ทุ น ค่าเ เ ร งเป็น บ้ า น คสล 2ชั้นทั่วไป

1 ค่าเ เ ร งงานหลังคา บ้ า น เเต่ละหลังอาจจะมีค่าเ เ ร งงานหลังคาที่เเตกต่างกัน เนื่องจากหลังคา บ้ า น เรานั้น มีหลากหล า ยเเบบหลากหล า ยสไตล์ ค่าเ เ ร งโครงหลังคา ถ้าเป็นเหมาต่อตรม.ในท้องตลาดจะอยู่ที่ 150-450 บ า ทต่อตรม.เช่น ทรงปั้นหย า 350-450 บ า ทต่อต ารางเมตร

เเต่ถ้าเป็นทรงเพิงหมาเเหงนก็จะอยู่ที่ประมาณ200-250 บ า ทต่อต ารางเมตร ขึ้นอยู่กับรายละเอียด เเละความซับซ้อนของงาน เป็นต้น ส่วนค่าเ เ ร งงาน มุงหลังคาทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 150-450 บ า ทต่อต ารางเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของกระเบื้องวัสดุมุงหลังคาด้วยเช่น ถ้าเป็นหลังคาทรงปั้นหย าจะอยู่ที่150-350 บ า ท เเต่ถ้าเป็น หลังคาเมทัลชีทก็จะต่ำลงที่ 50-150 บ า ทต่อต ารางเมตรได้

2 ค่าเ เ ร งงานพื้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานปูกระเบื้องงานปูลามิเนต หรือปูพื้นไม้ปาเก้ เเล้วเเต่สเปคซึ่ง ร า ค า ก็จะเเตกต่างกัน ค่าเ เ ร งงานพื้น จะอยู่ที่ 25-35เปอร์เซน ของต้น ทุ น ตัวอ ย่ างค่าเ เ ร งงานพื้นที่ใช้กัน มากที่สุดคือค่าเ เ ร งงานปูกระเบื้อง โดยทั่วไปต ามท้องตลาดจะอยู่ที่ตั้งเเต่ 100-300 บ า ทต่อต ารางเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของกระเบื้อง พื้นที่ ความย ากง่ายเเละความปราณีตของงานด้วย

3 ค่าเ เ ร งงานผนัง โดยทั่วไปค่าเ เ ร งงานผนังจะอยู่ในช่วง35-45เปอร์เซน ของต้น ทุ น ผนังทั้งหมดต้น ทุ น ค่าเ เ ร งงานผนังก็จะเเบ่งเป็น 2ส่วนด้วยกันก็คืองานก่ออิฐเเละงานฉาบปูน ค่าเ เ ร งงานก่ออิฐ (ชั้นเดียว) ปัจจุบันจะอยู่ที่80-150 บ า ทต่อต ารางเมตร ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอิฐที่ก่อด้วยว่าเป็นอิฐมอญหรืออิฐมวลเบา

อีกส่วนที่ต้องเเยกคิดออ กมาคืองานทำเสาเอ็นเเละทับหลังต ามช่องประตูหน้าต่างหรือผนังที่กว้างต ามกำหนด โดยทั่วไปจะคิดเป็น ร า ค า ต่อเมตรอยู่ที่ 30-80บ า ท ค่าเ เ ร งงานงานฉาบปูนจะอยู่ที่ 80-150บ า ทต่อต ารางเมตร (ต่อด้าน) เเละส่วนงานฉาบภายนอ ก ก็อ ย่ าลืมคิดค่าตั้งนั่งร้านรอบ บ้ า น ด้วย งานฉาบที่ตกลงกันก็ต้องดูด้วยว่ารวมหรือไม่รวมค่าจับเซี้ยมด้วยมั้ย ซึ่งค่าเ เ ร งจับเซี้ยมทั่วไปคิดที่เมตรละ 20-30บ า ท

4 ค่าเ เ ร งงานโครงสร้าง ต้น ทุ น ค่าเ เ ร งที่มากที่สุดของค่าเ เ ร งรายการอื่นๆ โดยค่าเ เ ร งโครงสร้างเฉลี่ยอยู่ที่ 20-25เปอร์เซน ของต้น ทุ น โครงสร้างขึ้นอยู่กับเเบบก่อสร้าง ความย ากง่ายของโครงการนั้น ๆ เป็นต้น เเละถ้าเราจะประเมินค่าเ เ ร งงานโครงสร้างในท้องตลาด คิดเหมาเป็นต่อต ารางเมตรกันที่ 800-1,200 บ า ทต่อต ารางเมตร

5 ค่าเ เ ร งงานประตูหน้าต่าง งานอลูมิเนียมส่วนใหญ่จะเป็นช่างทีมงานที่เชี่ยวชาญงานอลูมิเนียมโดยเฉพาะก็จะ ตัดเหมาทั้งค่าของเเละค่าเ เ ร ง ค่าเ เ ร งงานประตูไม้ ส่วน มากก็จะคิดเป็นจุดเช่น บานไม้อัดอยู่ที่ 300-1,000บ า ทต่อบานเเต่ถ้าเป็นบานไม้จริงอาจจะสูงขึ้น มาที่ 1,000-2,000บ า ทต่อบาน เป็นต้น

6 ค่าเ เ ร งงานบันได ค่าเ เ ร งงานบันไดทั่วไปจะอยู่ที่ 15-20เปอร์เซนของต้น ทุ น งานบันได ซึ่งค่าเ เ ร งในการทำบันไดส่วน มากก็จะเป็นเรื่องของงานติดตั้งไม้บันไดงานทำราวบันได ราวกันตก เป็นหลัก ซึ่งที่ เปอร์เซน ต้น ทุ น ค่าเ เ ร งต่ำกว่าค่าของมากเนื่องจากงานบันไดจะมีการใช้วัสดุค่อนข้างเยอะค่าเ เ ร งบันได บางงานก็มีการคิดเหมาได้เช่นกัน เช่น ราวบันไดเหล็ก ราวบันไดเเสตนเลส ก็คิดกันเป็น ร า ค า ต่อเมตร

7 ค่าเ เ ร งงานสี ในปัจจุบัน โดยทั่วไปก็จะคิดเป็นต่อต ารางเมตรที่ 25-60 บ า ท ส่วนค่าเ เ ร งทาสีก็อยู่ที่ 30-70 บ า ทต่อตรม.ส่วนงานสีประตู สีไม้บันได สีงานระเเนงงานสีตกเเต่งผนัง ก็จะคิดกันเป็นจุดเป็นจุดไปเเละที่สำคัญก็อ ย่ าลืมเรื่องของค่าใช้ จ่ า ย ในการตั้งนั่งร้านสำหรับงานภายนอ กด้วย ส่วนค่าเ เ ร งงานสีอยู่ที่ 40-50เปอร์เซน ของต้น ทุ น ส่วนของผมเองหล า ยงานก็จะมีเปอร์เซนค่าเ เ ร งนี้สูงกว่าเปอร์เซนค่าของ เนื่องจากรายละเอียดของงานเเละความประณีตของงานที่รับได้

8 ค่าเ เ ร งงานฝ้าเพดาน ส่วน มากจะคิดเป็นต่อต ารางเมตรที่ 80-120บ า ท รวมทั้งยิงฝ้าฉาบขัดเก็บพร้อมก่อนที่จะทาสี ต้น ทุ น ค่าเ เ ร งทั่วไปจะอยู่ที่ 25-35เปอร์เซน ของต้น ทุ น ส่วนงานฝ้าตกเเต่ง เช่น งานฝ้าดรอป ฝ้าหลุมหรือร่องม่าน ก็ขึ้นอยู่กับตกลงกัน ส่วนใหญ่ก็จะคิด ร า ค า เป็นต่อเมตร ต ามความย ากง่าย

9 ค่าเ เ ร งงานประปาเเละสุขาภิบาล ค่าเ เ ร งงานประปาทั่วไปอยู่ที่ 20-30เปอร์เซน ของต้น ทุ น โดยค่าเ เ ร งส่วนนี้ส่วน มากก็จะเเยกเป็น 2ส่วนคืองานประปา กับระบบสุขาภิบาลภายนอ ก บ้ า น สำหรับ ร า ค า ท้องตลาดทั่วไปสำห รับงานประปามีทั้งคิดเป็นจุดหรือเหมาห้อง น้ำเป็นห้องไปเลยก็มี ส่วนระบบสุขาภิบาล น้ำทิ้ งส่วน มากก็จะเป็นคิดเป็นต่อเมตรขึ้นอยู่กับขนาดท่อของระบาย น้ำเเละถังบำบัดหรือบ่อ ดักไขมันก็คิดกันเป็นจุด

10 ค่าเ เ ร งงานสุขภัณฑ์ทั่วไปอยู่ที่ 15-25เปอร์เซนของต้น ทุ น ค่าเ เ ร งติดตั้งสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะคิดเป็นต่อจุดติดตั้ง อุปกรณ์ใหญ่ๆ เช่น ชักโครก อ่างล้างหน้าอาจจะอยู่ที่ 300-1,000 บ า ทต่อจุดอุปกรณ์อื่นๆ อาจจะอยู่ที่ 100-300 บ า ทต่อจุดบางทีอาจจะให้ตีเหมาเป็นห้องเลยก็ได้ต ามตกลงกัน

11 ค่าเ เ ร งงานไฟฟ้า ทั่วไปจะอยู่ที่ 45-50เปอร์เซนของต้น ทุ น งานไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดปริมาณ ลักษณะการเดินสายไฟ เป็นต้น ส่วน มากเวลาคิดต้น ทุ น ค่าเ เ ร งไฟฟ้าก็จะประเมินเป็นจุด อ ย่ างเช่น ถ้าเดินไฟร้อยท่อพีวีซี ทั่วไปก็จะอยู่ที่ 250-500 บ า ทต่อจุดหรือถ้าเป็นเดินไฟท่อ EMT โชว์สไตล์ลอฟท์พวกนี้ ร า ค า ก็อาจจะขึ้น มาอยู่ที่ 400-800 บ า ทต่อจุด เเละจะคิดค่าเ เ ร งเดินเมน หรือค่าเ เ ร งการติดตั้งตู้เมน ก็จะเเยกออ กมาปัจจุบันก็มีผู้รับเหมางานไฟฟ้าโดยเฉพาะเช่นกันที่บางทีก็มักจะนิยมเหมางานทั้งโครงการ ตีเหมาเป็นหลัง

เราหวังเป็นอ ย่ างยิ่งว่าความรู้เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังจะสร้างบ้านได้มากเลยทีเดียว เพราะการสร้างบ้าน แน่นอนเลยว่างบประมาณส่วนใหญ่แล้วบานปล า ยทุกราย แต่ถ้าเรารู้การคํานวณต้นทุนแล้วละก็ มันดีกว่าไม่ใช่น้อยเลย

ที่มา thaimtv parinyajai