วิ ธีขอเ งิ นคืนหากโอนเ งิ นผิ ดบัญชี

สำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิ ธีการต ามเ งิ นคืน หากเพื่อนๆโอนเ งิ นผิ ดบัญชี หล า ยคนอาจจะตกใจและกังวลเพราะบางทียอ ดเ งิ นนั้นเยอะพอสมควร ฉนั้นเรามาดูกันถ้าหากเราโอนผิ ดไปเข้าบัญชีคนที่เราไม่รู้จักเราจะต ามคืนได้ด้วยวิ ธีใด

ด้วยการทำธุ ร ก รร ม ทางการเ งิ นนั้นทำได้ง่ายขึ้น และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง หล า ยๆครั้งก็อาจเกิดการผิ ดพลาด โอนบัญชีผิ ด เพราะอาจเกิดความผิ ดพลาดในขั้ น ต อ นการกรอ กเลขบัญชีผู้รับ และไม่ได้ตรวจสอบชื่อบัญชีให้แน่ชัด ด้วยชั่ วโมงเร่งรีบ หรือเพราะเคยมือ จึงเกิดความผิ ดพลาดต ามมา ซึ่งจริงๆแล้วมีทางแก้ที่สามารถขอเ งิ นคืนจากเจ้าของบัญชีที่โอนผิ ดไปได้

ขั้ น ต อ นการขอเ งิ นที่โอนผิ ดบัญชีคืน

1 เก็บหลักฐานการโอนทั้งหมด โดยเฉพาะสลิปการแจ้งเ ตื อ นเมื่อโอนบัญชีสำเร็จแล้ว ซึ่งปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องเซฟเอง เพราะทางแอพพลิเคชั่นจะทำการบันทึกภาพลงในแกลอรี่อยู่แล้ว ก็ไปค้นหาดูได้

2 นำหลักฐานที่รวบรวมมาได้เข้าติดต่อ กับธนาคารที่เราใช้ในการโอน แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น และสอบถามวิ ธีการขอเ งิ นเ งิ นคืน ซึ่งแต่ละธนาคารขั้ น ต อ นจะแตกต่างกันออ กไป แล้วแต่นโยบายของธนาคารนั้นๆ

3 ส่วน มากทางธนาคารจะให้เรานำหลักฐาน และสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีเข้าแจ้งความกับทางตำรวจก่อน จากนั้นนำหลัดฐานการแจ้งความไปยื่นกับธนาคารอีกที

4 แล้วธนาคารก็ช่วยประสานงานไปยังเจ้าของบัญชีที่เราโอนผิ ดไป เพื่อติดต่อขอเ งิ นคืนจากเจ้าของบัญชีนั้น ซึ่งในขั้ น ต อ นนี้ทางธนาคารที่เราไปขอติดต่อทำเรื่องจะไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดเ งิ นจากบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

5 แต่หากเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีที่ได้โอนผิ ดไปแล้ว แต่เขาไม่ยอมคืนเ งิ นให้ ตอนนี้เราจะไม่สามารถทำอะไรได้ นอ กจากฟ้องเอาเ งิ นคืน เพราะถือว่าเราเป็นผู้โอนเ งิ นเข้าบัญชีเขาไปเอง ดังนั้นเขาจะคืนหรือไม่ก็ได้ ถ้าเป็นเ งิ นจำนวน มากก็แนะนำให้ฟ้องเอาได้เลย

หากมีเ งิ นโอน มาผิ ดจะทำอย่ า งไร

เมื่อมียอ ดเ งิ นเข้ามาในบัญชีโดยเรายังไม่รู้ที่มาก็ให้ทำใจเย็นๆไว้ก่อน รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารที่โอนผิ ดติดต่อมา แล้วค่อยทำการคตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อมานั้นเป็นคนของธนาคารจริงหรือไม่ โดยการสอบถามให้เขาระบุตัวตน แล้วเราค่อยขอเบอร์ติดต่อ กลับ จากนั้นก็โทรไปทำการตรวจเช็คดูว่ามีเจ้าหน้าที่ชื่อนี้อยู่ที่ธนาคารสาขานี้จริงหรือเปล่า

แล้วลองตรวจสอบจากคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารนั้นๆว่ามีการโอนเ งิ น มาเข้าบัญชีของเราจากที่ไหน จำนวนเท่าไหร่ เมื่อได้ข้ อมูลแล้วค่อยทำการโทรกลับยังเบอร์ติดต่อที่เราได้ขอไว้ เพื่อ ดำเนินต ามขั้ น ต อ นต่อไป สิ่งที่ต้องจำไว้เป็นอ ย่ า งมากคือ หากเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารจริง จะไม่ทำการสอบถามข้ อมูลส่วนตัวของเรา จากนั้นค่อยโอนเ งิ นคืนต ามจำนวนต่อไป

ต้องระวังไว้ให้มากสำหรับการทำธุร ก ร รม ทางการเ งิ น เพราะปัจจุบัน มีมิ จ ฉ า ชี พที่ใช้ช่องทางในการโอนเ งิ นผิ ดนี้ มาเป็นประเด็นในการปล้นท รั พ ย์ของเราทางอ้อม โดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัว และในการโอนเ งิ นด้วยตัวเองนั้น อ ย่ า ลืมว่าเราไม่สามารถนำเ งิ นคืนกลับมาได้ หากเจ้าของบัญชีที่เราโอนไปเขาไม่ยอมโอนคืนกลับมา

ที่มา Postsabaidee  krustory