ล้างดอ กมะพร้าวด้วยน้ำเกลือ ให้ติดลูกง่าย ดกเต็มต้น

มะพร้าวน้ำหอมถือเป็นไม้ผลที่หล า ยคนอย ากปลูกแต่การปลูกมะพร้าวน้ำหอมนั้นใช่ว่าจะติดลูกดกเสมอไปบางต้นก็แทบไม่เคยมีลูกให้เห็นเลย วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการบังคับให้มะพร้าวติดผลด้วยวิ ธีง่ายๆโดยวิ ธีนี้ได้รับได้เผยแพร่มาจาก คณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการใช้เทคนิคผสมเกสรมะพร้าวซึ่งได้ทดลองในสวน มะพร้าวที่อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีค่ะ โดยวิ ธีนี้คือ การใช้น้ำเกลือล้างดอ กมะพร้าว ซึ่งจะสามารถช่วยให้มะพร้าวติดลูกได้อ ย่ างรวดเร็วกระตุ้นการติดผลได้ดีค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. น้ำเกลือเข้มข้น

2. ถุงผ้าแก้ว

3. เชือ กมัด

วิ ธีการทำ

1. เตรียมจั่น มะพร้าวที่ต้องการจะผสมเกสรโดยให้สังเกตเกสรตัวผู้เป็นเม็ดตูมสีเขียวแสดงว่าแก่จัดพร้อมผสมแล้ว

2. นำน้ำเกลือเข้มข้นอิ่มตัวทำได้โดยการนำเกลือมาละล า ยน้ำแล้วเติมเกลือไปเรื่อยๆกระทั่งเกลือไม่สามารถละล า ยได้แล้ว

3. จากนั้นให้ทำการรูดเม็ดดอ กตัวผู้มาล้างน้ำเกลือเข้มข้นแล้วเก็บใส่ถุงเข้าตู้แช่เย็นช่องธรรมดา

4. ส่วนดอ กตัวเมียลักษณะจะเหมือน มะพร้าวจิ๋วลูกเล็กที่ติดอยู่คาจั่นให้เอาน้ำเกลือเข้มข้น มาฉีดล้างทีละดอ กแล้วคลุมด้วยถุงผ้าแก้วขนาด3*7นิ้ว มัดปากถุงไว้

5. มัดปากถุงทิ้งไว้เป็นเวลา 7 วัน จนดอ กตัวเมียเริ่มเปิดเปลือ กและมีน้ำหวานไหลออ กมาให้เปิดถุงผ้าแล้วเอาดอ กตัวผู้ที่แช่เย็นไว้มาใส่เข้าไปในถุงแล้วบีบให้แตก

6. ทำแบบนี้เป็นเวลา 3 วัน โดย 1 จั่น จะมีดอ กตัวเมียประมาณ 6-7 ดอ ก จะต้องผสมดอ กตัวผู้ 18-21 ดอ ก ในการผสมแต่ละครั้งค่ะ

โดยปกติมะพร้าวหนึ่งทะล า ยก็จะติดมะพร้าวประมาณ 2-3 ลูก แต่เมื่อใช้น้ำเกลือล้างดอ กแล้วคลุมด้วยถุงผ้าแก้วมะพร้าวที่ผสมจะติดทุกลูกเมื่อมะพร้าวขนาดใหญ่ขึ้นก็จะดันถุงแก้วให้หลุดออ กมาเอง วิ ธีเป็นวิ ธีบังคับมะพร้าวออ กลูกดกได้ทั้งปีและมะพร้าที่ได้ก็มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ที่มา ไทยรัฐ Postnoname