ล้อรถเก่านำมาปลูกมะนาว โตเร็วผลด ก ดูแลง่าย

วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาปลูกมะนาวไว้กินเองกัน ด้วยการปลูกในวงล้อรถเก่าที่ไม่ใช้แล้วเราสามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผักไว้กินเอง ยิ่งช่วงที่พืชผักมีร า ค าแพงก็จะได้ไม่ต้องซื้ อ โดยเฉพาะมะนาวลูกเล็กๆก็เกือบ 10 บาทแล้ว ฉนั้นจะดีกว่าถ้าเราปลูกติดบ้านไว้สักต้น

มะนาวบางคนก็ปลูกย า กสักหน่อย เพราะว่าหากดูแลไม่ดีก็อาจจะไม่ติดผลให้ได้เก็บเกี่ยวกับ วันนี้เรามีเคล็ดลับวิธีการ ปลูกมะนาวในวงล้อ บอ กเลยว่าไม่ย า กและดูแลง่ายมาก ๆ หากทำต ามรับรองว่าจะปลูกติดและมีมะนาวกินหรือเก็บข า ยได้ดีเลยทีเดียว อ ย า กจะรู้หรือยังว่าทำอ ย่ า งไร มาติดต ามพร้อมกันได้เลย

ขั้ น ต อ นการปลูกมะนาวใ น ย า ง รถ

1 ทำการเตรียมย า ง รถเก่ามา 2 เส้นโดยเส้นแรกนั้นใช้เคียวตัดขอบออ ก 2 ด้านประมาณ 10 เซนติเมตร/ด้าน เอาไว้วางด้านบน ส่วนย า ง รถเส้นที่ 2 นั้นเอาออ กแค่ 1 ด้านพอเอาไว้วางด้านล่าง

2 ต่อไปก็มาเตรียมดินปลูกมะนาวโดยจะใช้แกลบ ปุ๋ ย ค อ ก ในอัตราส่วน 3:1:1 มาเป็นส่วนผสมดินแล้วก็คลุกให้ทั้งหมดเข้ากัน พ ย า ย า มใช้ดินบริเวณที่เป็นดินร่วนจะดีมาก ทำให้มะนาวเติบโตได้ดีเพราะร า กเดินได้ไว

3 พอมีจุดที่จะปลูกแล้วก็เอาย า ง ล้อรถทั้ง 2 เส้น ที่ตัดขอบแล้วมาวางลงซ้อนกันเลย โดยหาอิฐมารองพื้นไว้จะทำให้ร า กเดินไม่ง่ายเกินไปช่วยตอนที่เราจะงดน้ำเ พื่ อ เ ร่ ง มะนาวให้ออ ก ด อ ก

4 เอาดินปลูกที่ผสมเสร็จแล้วใส่ลงไปให้เต็มจนพูนแล้วกดให้แน่น ยกเว้นตรงกลางวงล้อ

5 ขุดหลุมปลูกตรงกลางวงล้อแล้วเอาต้นกล้ามะนาวที่อายุ 1 เดือนขึ้นไปมาปลูก แล้วกลบดินให้เสมอโคนต้น หาไม้ย าวสัก 1 เมตรมาปักไม่ให้ต้นเอียง

6 ทำการรดน้ำทุกวัน เช้า – เย็น โดยรดแค่พอชุ่มก็พอ ส่วนการใส่ปุ๋ ยนั้นจะให้หลังจากที่ปลูกมะนาวได้ 1 เดือนแล้ว โดยจะใช้ ปุ๋ ย สู ต ร 16 – 16 – 16 ต้นละ 1 ช้อน หว่านลงไปรอบต้นในระยะห่าง 20 เซนติเมตร แล้วก็รดน้ำ ปุ๋ ย ควรให้เดือนละ 1 ครั้ง ระยะ 1 – 3 เดือน หลังจากเดือนที่ 4 – 7 ให้ต้นละ 2 ช้อน เดือนที่ 8 ต้นจะใหญ่ก็เป็น 3 ช้อน

7 งดให้น้ำจะทำให้ใบร่วงประมาณ 70เปอร์เซน และให้ปุ๋ ย 8 – 24 – 24 เป็นการเร่ง ด อ ก พอมีด อ กแล้วก็พ่นฮอโมนจะยิ่งช่วยให้มี ดอ ก เยอะกว่าเดิม พอมีด อ ก ก็มีโอกาสที่จะติดผลเยอะต ามมานั่นเอง

สำหรับการปลูกมะนาวให้ติดผลเยอะ ๆ นั้นก็ทำไม่ ย ากอะไร ใครที่อ ย า กจะปลูกมะนาวไว้ทานเองในบ้าน ปลูกเป็นสวนก็ลองนำเ ค ล็ ด ลั บนี้ไปใช้ลองดูเลย ไม่ต้องง้อตลาดไม่ต้องกลัวมะนาวแพงเลย

ที่มา kasetchaoban