รู้จักขอบคุณตัวเองในทุกโอกาส จะเกิดสิ่งดีกับเราเสมอ

รู้จักขอบคุณตัวเองในทุกโอกาส จะเกิดสิ่งดีกับเราเสมอ

ในบางครั้งเราอาจจะหลงลืม ไม่ใส่ใจตัวเองในหลายๆเรื่อง จนทำให้ตัวเองต้องอยู่กับสิ่งลบๆ แต่เมื่อคุณเริ่มทำสิ่งเหล่านี้ คุณจะมีความสุขและเกิดเรื่องดีๆ กับคุณเสมอ

กล่าวชมตัวเอง

การพูดชมตัวเองฟังดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆ ไม่ง่ายเลยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่จิตตก รู้สึกแย่กับตัวเอง จนบางครั้งอาจเกิดความรู้สึกว่าไม่เห็นมีตรงไหนน่าชมเลย เพราะฉะนั้นการกล่าวชมตัวเองจึงต้องมีเทคนิค เช่น

การชมตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ กับตัวเองทุกวันศุกร์ ซื้อขนมหวานเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจมีราคาแพงกว่าปกติกลับมากินที่บ้าน เพื่อเป็นรางวัลให้กับความพ ย าย ามทำงานมาทั้งสัปดาห์ เป็นต้น

การให้รางวัลตัวเองก็เหมือนการชมตัวเองแบบเป็นรูปธรรมสำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าจะชมตัวเองยังไงดี พอเริ่มชมตัวเองด้วยรางวัลเป็น ก็อาจเพิ่มเติมเป็นพูดชมด้วย หรือใช้ภาษากายเช่นกอดตัวเอง ดูแลตัวเอง เป็นการเพิ่มความรู้สึกดีกับตัวเองให้เข้มแข็งขึ้น

ทำเพื่อคนอื่น

จากปัจจัยหลายๆ อย่างในปัจจุบันทำให้คนเรานึกถึงแต่ตัวเองมากขึ้น เราหมุนรอบตัวเองมากขึ้น จนเราเผลอคิดถึงคนอื่นน้อยลง เมื่อลืมคิดถึงคนอื่น คิดถึงแต่ตัวเอง อาจทำให้เกิดความหงุดหงิดหรือเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อทุกอย่างไม่เป็นดั่งหวัง วิธีหนึ่งในการฝึกความอดทนต่อสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจนี้คือ การกระทำอะไรดีๆ เพื่อผู้อื่น อาจเริ่มจากช่วยสมาชิกในครอบครัวทำงานบ้าน

หรืออาสาช่วยถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัว หรือช่วยบ อกทางคนที่ดูเหมือนจะหลงทาง การฝึกช่วยเหลือผู้อื่นเช่นนี้ จำทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขอีกประเภทหนึ่ง เราจะได้รับความรู้สึกดีใจหรืออิ่มใจอย่างประหลาด และจะนำไปสู่ความรู้สึกรักและภูมิใจในตัวเอง

กล่าวคำว่า ขอบคุณ

คำว่าขอบคุณและความรู้สึกที่อย ากจะขอบคุณทุกสิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยลดจังหวะความคิดลบๆ ของเราให้สั้นลงได้ ลดความสนใจต่อตนเอง เช่น ความคิดที่ว่าเราดูไม่ดี เราสู้คนอื่นไม่ได้ และเอาความคิดขอบคุณไปส่งพลังให้เราใส่ใจหรือคิดถึงคนอื่นแทน มีงานวิจัยระบุออกมาว่าความรู้สึกขอบคุณเป็นความรู้สึกเชิงบวก ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ง่ายที่สุด ไม่ใช่เฉพาะสร้างพลังบวกให้กับตัวเอง แต่คำขอบคุณยังเป็นพลังบวกที่เราส่งต่อให้ผู้อื่น

และมีโอกาสสูงเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อื่นจะส่งความรู้สึกดีๆ กลับคืนมาเช่นกัน ลองเริ่มขอบคุณคนอื่นบ่อยๆ เมื่อฝึกไปบ่อยๆ เราจะรู้สึกขอบคุณเก่งขึ้น เราจะมองเห็นสิ่งที่รู้สึกขอบคุณง่ายขึ้น บ่อยขึ้น

เร็วขึ้น และพบว่ามันมีสิ่งที่น่าขอบคุณอยู่ในทุกๆ ที่ เช่น ขอบคุณโอกาสที่เข้ามาในชีวิต ขอบคุณผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือ และในที่สุดเราจะรู้สึกขอบคุณตัวเอง ขอบคุณตัวเองที่เลือกทำสิ่งต่างๆ ขอบคุณที่ได้มีโอกาสทำสิ่งนั้นๆ เราจะเริ่มรู้สึกดีกับตัวเอง

ขอบคุณที่มา goodlifeupdate