รักมาก ก็เลิกรักได้ เมื่อเขาไม่รัก ก็อย่าวิ่งตาม มันดูไร้ค่า

รักมาก ก็เลิกรักได้ เมื่อเขาไม่รัก ก็อย่าวิ่งตาม มันดูไร้ค่า

ความรักมักจะเกิดขึ้นกับคน 2 คนที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ทะนุถนอมความรักซึ่งกันและกัน แต่เมื่อวันนึงอีกคนกลับแปรเปลี่ยนไป จากที่เคยมีกันและกันกลับปล่อยให้อีกคนเดียวดาย

และเมื่อถึงเวลาความรักสิ้นสุดลง คนที่เจ็ บก็ต้องรับความเจ็ บป ว ดที่เกิดขึ้น แล้วจะมี วิ ธี อย่ างไรให้ลืมเขาไป ทำอย่ างไรให้กลับมารักตัวเองมากขึ้น มาดูกัน เมื่อถูกทิ้ง รักได้ก็ต้องเลิกรักได้ 7 วิ ธี เห็นผล เมื่อถูกทิ้ง รักได้ก็ต้องเลิกรักได้ 7 วิ ธี เ ห็ น ผ ล

1 เมื่อคุณได้ใช้ความพย าย ามย ามอย่ างเต็มที่แล้ว ในการดูแลสายสัมพันธ์ที่มีให้คนรัก แต่เค้ากลับไม่สนใจคุณ เตื อ นตัวเองเอาไว้ว่า เค้าเป็นฝ่ายปฏิเสธความรักจากคุณ ดังนั้นเค้าจึงไม่ค่อยรู้สึกทุ ก ข์ร้ อ น มีแต่คุณเท่านั้น ที่กลับจะเป็นฝ่ายเจ็ บมากขึ้น

2 เมื่อยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้ว ลองใช้เวลากับตัวเอง เพื่อหาต้นตอ ส าเ ห ตุที่แท้จริง ว่าทำไม คุณกับเค้า ถึงไปด้วยกันไม่ได้ ในใจของคุณอาจจะคิดวนเวียนอยู่ว่า เมื่อคุณทุ่มเทความรักไป แต่ทำไมเค้าถึงไม่ให้สิ่งเดียวกันกลับมา จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่า คุณไม่ได้เป็นคนสร้างปัญห า แต่ปัญห าก็คือ เขามีเห ตุผ ลในใจบางอย่ าง ที่ทำให้ไม่สามารถรักคุณได้

3 หากความรักของคุณกำลังวิก ฤ ติ เค้าไม่สนใจ และไม่ให้ความรักกับคุณอีกต่อไป สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณคือ ยอมรับมันตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อเค้าเลิกรัก คุณเองต้องหยุดคิด ที่จะยื้อให้เขากลับมาคุณด้วยและต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับเรื่องราวร้ ายๆ ต้องหากิจก รรมดีๆ สนุกๆ ทำ หรืออกไปสังสรร ค์ พูดคุยกับเพื่อนให้สบายใจ

4 มีเ หตุ หลายๆ ข้อ ที่ทำให้คุณห ยุ ดรักเค้าไม่ได้ อย่ างเช่น

คุณคิดถึงแต่ด้านดีๆ ที่เคยทำร่วมกันมา

คุณนึกถึงร ายละเอียดเล็กๆ น้อย ที่เคยหอมหวลในอดีต เช่น ข้อความหวานๆ จาก sms จดหมายที่เค้าเคยเขียน บ อ ก รัก และ

คุณรู้สึกผิด ที่เคยพูดโกหกในเรื่องบางเรื่อง คุณต้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป จะได้ไม่จมอยู่กับความรัก ที่แปรเปลี่ยนกลายเป็นอื่นไปแล้ว

5 สิ่งของต่ างๆ ที่เก็บความทรงจำของความรักในอดีตเอาไว้ ทิ้งมันไป อย่ าปล่อยให้เกะกะสายต าและหั วใ จ และคอยเตื อ นตัวเองให้รู้ว่า รอบๆ ข้างคุณ ยังมีคนดีๆ ให้คุณได้พบเจอ และได้ทำความรู้จักอีกจำนวนมาก

คุณอาจจะได้เจอคนที่Oกหัก ที่มีหัวใจที่กำลังบ อ บช้ำเช่นเดียวกับคุณ หรืออาจจะพบกับใครสักคนหนึ่ง ที่จะร่วมสร้างความรัก แบบที่ต่ างฝ่าย ต่ างทุ่มเทให้แก่กันและกัน

6 หลังจากที่คุณ ลืมเรื่องราวต่ างๆ ในอดีตได้มากแล้ว ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเอง ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ เพื่อทำให้ความสำคัญของเค้าที่มีต่อคุณลดน้อยลงไป และคุณเอง ก็ต้องเลิกให้ความสำคัญกับเค้าโดยตรงด้วยเช่นกัน เพร าะคนที่จะช่ วยให้คุณตัดใจจากเค้าได้เร็วที่สุด ไม่ใช่ใครคนไหน แต่คือตัวของคุณเอง

7 ท้ายที่สุด เลิกพูดกับตัวเองว่า ผมข าดคุณไม่ได้ ฉันห ยุ ดรักคุณไม่ได้ ผมไม่สามารถรักใครได้มากกว่านี้อีกแล้ว เขาเหมาะสมกับฉันมากที่สุด หยุดพูดสิ่งเหล่านี้ เพร าะคุณไม่จำเป็นต้องปิดโอกาสตัวเอง แต่ถ้าหยุดตัวเองได้ไม่ง่ายนัก ลองปรับชีวิตประจำวัน หาอะไรดีๆ ให้ตัวเองทำเพิ่มเติมดูนะ

ขอบคุณที่มา FW Mail