รถเ ห ม็ นอั บ แก้ด้วยถ่านกับน้ำส้มสายชู

ปัญหาเรื่องการเ ห ม็ นอั บในรถนั้น เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเลยจริงๆของผู้ที่ใช้รถ หากในห้องโดย ส า ร เต็มไปด้วยก ลิ่ นที่ไม่พึงประสงค์แล้ว การจะใช้รถนับเป็นช่วงเวลาที่ท ร ม า น มาก เ พ ร า ะจำใจต้องนั่งสูดดมก ลิ่ นเหล่านี้ไปตลอ ดทาง สิ่งที่ดีที่สุดคือ การเข้าศูนย์บริการต่างๆ เพื่อทำความส ะ อ า ดภายในรถยนต์ แต่บางครั้งเราก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้น ต้องหาวิ ธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

1 ถ่านหุงต้ม อ ย่ า งที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ่านเป็นสิ่งที่นำมาดูดก ลิ่ นเ ห ม็ นได้ หล า ยบ้าน มักจะนำไปใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อ ดูดก ลิ่ นไม่ดีให้หมดไป ซึ่งสามารถนำมาใช้ดูดก ลิ่ นภายในรถยนต์ได้ด้วย ให้เรานำถ่านหุงต้มนี้ไว้ต ามมุมต่างๆภายในรถ เพียงเวลา 2-3 วัน ถ่านที่วางทิ้งเอาไว้จะช่วยดูดก ลิ่ นไม่พึงประสงค์เหล่านั้นให้หมดไปได้

2 น้ำส้มสายชู นำน้ำส้มสายชู 2-4 ช้อนโต๊ะ ใส่ในถ้วย หรือภาชนะขนาดพอ ดี เอาไปวางไว้ต ามมุมต่างๆภายในรถยนต์ แค่เพียง 1-2 ชั่ ว โมง ก ลิ่ นต่างๆก็จะหมดไปด้วยความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชู วิ ธีนี้ช่วยล ดก ลิ่ นอั บได้ดีนัก

3 ใบชาจี น นำใบชาจี น แห้งที่เราไว้ใช้สำหรับชงดื่มนี่แหละ เอามาห่อไว้ในผ้าที่สามารถทำเป็นของประดับรถยนต์ได้ ส่วนปริมาณที่จะใช้ก็แล้วแต่ก ลิ่ นภายในรถว่าต้องการกำจัดมากหรือน้อยเพียงใด แต่หากว่ากลัวห่อจะใหญ่ไปดูไม่สวยงาม ก็สามารถที่จะแบ่งทำเป็นห่อเล็กๆเอาประดับไว้หล า ยๆชิ้นก็ได้

4 จอ ดต าดแดดแ ร งๆ อีกวิ ธีที่คนส่วน มากมักจะทำกัน คือจอ ดรถไว้ให้ต ากแดด เพื่อจะล ดความชื้น และก ลิ่ นเ ห ม็ นอั บในรถให้หมดไป อ ย่ า ลืมที่จะเปิดประตู หน้าต่างในรถทุกครั้งที่จะนำรถไปจอ ดต ากแดด เป็นการช่วยระบายความร้อนภายในรถ และไล่ก ลิ่ นไม่ดีให้ออ กไปได้

5 สเปรย์ปรับอากาศ เป็นตัวช่วยที่สามารถหาซื้ อได้ง่ายต ามท้องตลาดทั่วไป เลือ กได้เลยเอาก ลิ่ นที่ตัวเองชื่นชอบ แล้วนำไปฉีดพ่นในรถเพื่อปรับอากาศภายในรถให้สดชื่นขึ้น หากเลือ กดูดีดีมีสู ต รสำหรับล ดก ลิ่ นอั บได้ด้วย

6 เบกกิ้งโซดา หากในรถมีก ลิ่ นอั บ และก ลิ่ นบุ ห รี่ ผสมปนเปกันอยู่ ให้ใช้เบกกิ้งโซดา หรือที่เราเรียกกันว่า ผงฟู 2 ช้อนโต๊ะ ใส่ในถ้วย หรือภาชนะขนาดพอ ดี แล้วนำไปวางไว้ต ามจุดต่างๆภายในรถยนต์ เบกกิ้งโซดานั้นจะช่วยกำจัดก ลิ่ นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ให้หมดไป

7 ด อ ก ไม้ หรือส มุ น ไ พ ร ตัวอ ย่ า งที่มักจะนำมาใช้กันก็คือ ใบเตย ใบมะกรูด ด อ ก มะลิ หรือ ด อ ก ไม้ ส มุ น ไ พ รที่ให้ก ลิ่ นหอมอื่นๆ ด้วยก ลิ่ นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชนิดนั้น จะช่วยกลบก ลิ่ นอั บภายในรถได้ เ พ ร า ะ ด อ ก ไม้ ส มุ น ไ พ รในกลุ่มนี้จะมีน้ำหอมระเหยต ามธรรมชาติ ซึ่งผู้ผลิตน้ำหอมดับอากาศหล า ยแบรนด์มักนำไปสกัดทำก ลิ่ นกัน

8 เครื่องปรับอากาศภายในรถ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มักนำพาก ลิ่ นอั บเข้ามาสู่ห้องโดย ส า ร ภายในรถ ก่อนอื่นให้เรากดปุ่ม ACC เพื่อให้พัดลมทำงาน เป็นการเป่าลมไล่ความชื้นภายในรังผิ้ง เปิดพัดลมทิ้งไว้อ ย่ า งนี้เป็นเวลา 2-3 นาที ก่อนที่จะสต าร์ทเครื่องยนต์เพื่อใช้งานทุกครั้ง จะช่วยล ดก ลิ่ นอั บได้มากเลยทีเดียว

9 อุดช่องว่างระหว่างห้องเครื่องกับห้องโดย ส า ร วิ ธีนี้จะช่วยป้องกันก ลิ่ นที่จากห้องเครื่องที่จะเข้ามาภายในห้องโดย ส า ร ได้เป็นอ ย่ า งดี ซึ่งบางครั้งจะเกิดจากก ลิ่ นการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ หรือ ก ลิ่ นจากน้ำมันเครื่องนั่นเอง

ด้วยวิ ธีดับก ลิ่ นง่ายๆเหล่านี้ จะช่วยทำให้ก ลิ่ นภายในห้องโดย ส า ร หมดไป หากทำเป็นประจำอาจทำให้ก ลิ่ นห า ยไปหมดโดยที่ไม่ต้องเอารถไปทำความส ะ อ า ดในศูนย์เลยก็ได้ ประหยัดไปได้เยอะ เ พ ร า ะไหนจะค่าทำความส ะ อ า ดภายใน ซักเบาะ ซักพรม มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย เ งิ นที่ต้องเ สี ยไปก็จะเยอะต ามไปด้วย

ที่มา Feedsod  krustory