รดน้ำต้นไม้ อ ย่ างไรให้พืชผักโตและงามไว

การปลูกต้นไม้นอ กจากจะต้องหมั่นคอยใส่ปุ๋ ยเพื่อให้ต้นไม้ของเรานั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งก็คือ การที่ต้นไม้ได้รับน้ำไปเลี้ยงลำต้นของมัน ซึ่งหล า ยๆคนปลูกต้นไม้ไว้แต่รดน้ำไม่ถูกวิ ธีก็ทำให้ต้นไม้นั้นไม่โต บางต้นก็เหี่ยวเฉาไปก็มี ฉนั้นการรดน้ำก็เป้นสิ่งสำคัญที่เราควรรู้ไว้

วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ วิ ธีรดน้ำต้นไม้ อ ย่ างถูกวิ ธี มาฝากกัน เ พ ร าะ เชื่อว่าโดนใจคนรักต้นไม้แน่นอน เ พ ร าะ อีกหนึ่งความสุขใจของคนรักต้นไม้ คงเป็นช่วงเวลารดน้ำกลิ่นละอองของไอดินที่หอมฟุ้งชวนให้คิดถึงบรรย ากาศของฝนแรกที่โปรยลงมา และได้เฝ้ามองต้นไม้ พืชผัก ของเราเจริญเติมโตไปอ ย่ างงดงามนั่นเอง ใช่ไหมล่ะคะ

1 รดน้ำในความถี่ที่เหมาะสม

กฎการรดน้ำโดยทั่วไปมีอยู่ว่า ต้นไม้ต้องได้น้ำประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) ต่ออาทิตย์ แต่ต้นไม้บางประเภทก็ต้องรดน้ำมาก-น้อยกว่านั้น ง่ายที่สุดคือต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าพืชที่ตัวเองปลูก ว่าต้องการน้ำมากแค่ไหน แล้วคอยติดต ามสุ ข ภ า พของต้นไม้นั้นให้ดี[3] ถ้าเริ่มร่วงโรย แสดงว่าต้องรดน้ำมากกว่านั้น

อีกวิ ธีที่ใช้ทดสอบได้ดี คือเอานิ้วจิ้มลงไปในดินสัก 2 – 3 นิ้ว (5 – 10 ซม.) ถ้ารู้สึกว่าดินแห้ง แสดงว่าถึงเวลารดน้ำแล้ว แต่ถ้าแฉะๆ เกือบจะถึงผิวดิน ให้รอไปก่อน จะรดน้ำต้นไม้บ่อยแค่ไหน บางทีก็ต้องพิจารณาแล้วกะเกณฑ์เอาเอง เช่น ถ้าฝนตกมาตลอ ดอาทิตย์ ก็แสดงว่าไม่ต้องรดเยอะเหมือนปกติ แต่ถ้าช่วงนี้แดดจัด ไม่มีฝน ก็ต้องรดน้ำมากกว่าเดิม

2 ถ้าไม่สะดวกตอนเช้า ให้รดน้ำตอนเย็นๆ แทน

หล า ยคนก็มีภารกิจรัดตัว จนไม่สามารถมารดน้ำต้นไม้เช้าตรู่ได้ ถ้าwลาดนาทีทองไปแล้ว ก็ต้องรอจนเข้าช่วง เ ย็ น หรือก็คือช่วงที่แดดร่มลมตก ต้นไม้จะได้ไม่ไหม้และมีเวลาให้แห้งทันก่อนค่ำดึก ถ้าจะรอรดรอบบ่าย ให้รดน้ำตอนประมาณ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป เ พ ร าะ ก่อนหน้านั้นจะเป็นบ่ายแก่ แดดกำลังร้อนจัด ต้นไม้ ไ ห ม้แน่นอน ถ้าจำเป็นต้องรดน้ำตอนแดดจัดจริงๆ ก็อ ย่ าทำประจำ ขอแค่เฉ พ าะวันที่เ ลี่ ย งไม่ได้

3 ให้รดน้ำต้นไม้แถวร า ก อ ย่ ารดที่ใบ

เ พ ร าะ ร า กจะดูดซึมน้ำไปเลี้ยงต้นไม้ ถ้ารดน้ำที่ใบ ก็จะหยดหรือระเหยออ กไป เ พ ร าะ งั้นเวลารดน้ำให้จ่อสายย าง บัวรดน้ำ หรือ ส ป ริ ง เกอร์ต่ำๆ ที่โคนต้น แบบนั้นต้นไม้ได้รับน้ำเพียงพอแน่นอน

4 ถ้าเป็นไปได้ให้รดน้ำตอนเช้า

การรดน้ำตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เ พ ร าะ เป็นไปต ามวงจรการเจริญเติบโตต ามธรรมชาติของพืช ต้นไม้wร้อมรับน้ำตั้งแต่เช้าตรู่ คือพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ขึ้นสูงกล า ง ท้องฟ้า ก็ยังสามารถรดน้ำตั้งแต่ช่วงนี้ไปได้เรื่อยๆ จนกว่าแดดจะร้อนจัดเกินไป

ถ้าอากาศร้อนจัดแล้วหมั่นรดน้ำเป็นประจำ จะทำให้ต้นไม้แข็งแ ร ง ทนความร้อนได้ดี ถ้ารอจนเที่ยงหรือบ่าย แดดจะร้อนจัดเกินไป กา รรดน้ำจะกล า ยเป็นลวกต้นไม้แทน แสงแดดทำให้น้ำร้อนเกินไปสำหรับลำต้นและใบที่บอ บบาง ถ้าไหม้ขึ้น มาจะเ สี ยห า ยไปอีกนาน พย าย ามรดน้ำให้ได้ก่อนช่วง 10 โมงเช้า เ พ ร าะ น้ำมีเวลาซึมลงไปในดินและแห้งขึ้น เ ล็ ก น้อยก่อนแดดจ้าเกินไป ถ้ารดน้ำตอนบ่ายจะเปลืองน้ำเปล่าๆ เ พ ร าะ ส่วนใหญ่จะระเหยไปก่อนซึมลงดิน

5 ห้ามรดน้ำตอนกลางคืน

เวลารดน้ำตอนกลางคืน น้ำจะค้างอยู่ต ามต้นต ามใบ ไม่ระเหยไปต ามปกติ ดินก็อาจจะอุ้มน้ำไว้ แทนที่จะดูดซึมแล้วระบายน้ำไปเหมือนเวลามีแดด ทำให้ต้นไม้เน่าได้ง่ายๆ เ พ ร าะ มีราโตอยู่ต ามร า ก รวมถึงใบและลำต้น กรณีเดียวที่รดน้ำกลางคืนได้ คือวันนั้นรดช่วงอื่นของวันไม่ได้จริงๆ ต้นไม้แห้งมากจนไม่รดวันนั้นไม่ได้ หรือรอจนเช้าไม่ได้ ถ้าจำเป็นต้องรดน้ำตอนกลางคืนจริงๆ ให้รดน้ำที่ดิน ต้นไม้จะได้ไม่เปียก และรดไม่ต้องมาก ดินจะได้ไม่อุ้มน้ำ ถ้าใช้เทปน้ำหยดหรือสายย างน้ำซึมได้จะดีที่สุด

6 รดน้ำลึกๆ แต่นานๆ ที

ต้นไม้ส่วนใหญ่จะแข็งแ ร ง เ มื่ อ สามารถหยั่งร า กลึกลงไปในดิน ไม่ใช่โตออ กข้างๆ ทางกว้าง หรือแถวผิวดิน เ พ ร าะ งั้นให้รดน้ำลึกๆ ดินจะได้ชุ่ม ให้น้ำ ซึ ม ถึ ง ปล า ยร า ก ช่วยให้ร า กยิ่งดิ่งลงไปในดินด้วย วิ ธีการรดน้ำที่ถูกต้อง และดีต่อสุขภาwของต้นไม้

เลยเป็นการรดน้ำลงไปชุ่มๆ ลึกๆ แต่ไม่ต้องบ่อย แทนที่จะรดน้อยๆ แต่รดทุกวัน ให้เลือ กมาสัก 1 – 2 วันประจำอาทิตย์ แล้วรดน้ำที่โคนต้นให้ชุ่มๆ จะดีกว่าแปลว่าคุณต้องรดน้ำแต่ละจุดค้างไว้ 30 วินาทีเต็มๆ ขึ้นไป ไม่ใช่รดให้ทั่วๆ เร็วๆ

7 ราดน้ำลงตรงๆ จนใบเปียกโชกทั้งหมด ก็ทำต้นไม้ต ายได้

ถ้าน้ำที่รดค้างอยู่ต ามใบ นอ กจากราขึ้นง่ายแล้ว ยังทำต้นไม้ ร้ อ น จัดเกินไปได้ด้วยถ้าใช้สายย างแล้วรดน้ำแถวโคนต้นย ากเหลือเกิน ให้ติดตั้งระบบรดน้ำแบบติดอยู่ที่พื้นดิน เช่น เทปน้ำหยด หรือสายย างน้ำซึม

8 สัญญาณที่บอ กว่าคุณรดน้ำเยอะเกินไป

ถึงจะบอ กว่าให้รดนานๆ แต่ถ้าต้นไม้ได้น้ำมากเกินไป ก็ต ายได้wอๆ กับข า ดน้ำเลย เ พ ร าะ งั้นต้องรดน้ำทิ้งระยะให้ เ ห ม า ะ สม แต่ก็อ ย่ ารดเยอะเกินไป สั ญ ญ า ณ ที่บอ กว่าคุณอาจจะรดน้ำเยอะเกินไปแล้วก็ เช่น ปล า ยใบเริ่ม เ ห ลื อ ง หรือออ กน้ำต าล ใบเหี่ยว ทิ้งตัวและทำท่าว่าจะเ น่ า

ที่มา httpร://th.wikihow.com  poobpub