มือใหม่ดูไว้ 3 เ ทค นิ คการถอยรถเข้าซองจอ ดแบบง่ายๆ

การถอยรถจอ ดเข้าซองเป็นเรื่องย ากสำหรับหล า ยๆคน ยิ่งมือใหม่หัดขับ แต่ในวันนี้เรามีวิ ธีดีๆมาฝากบอ กกัน เพียงแค่ทุกท่านอ่านจบ ก็สามารถขับรถได้เหมือน มืออาชีพเเล้ว เพียงแค่เชื่อมั่นและเรียนรู้ เพื่อไม่เป็นการเ สี ยเวลาให้ทุกท่านไปรับชมกันได้เลยจ้า

เ ทค นิ คในการขับรถ

1 สมมุติว่า พวกเราเป็นรถยนต์คันสีเหลือง แล้วพวกเราอย ากได้ที่จะจอ ดรถยนต์กึ่งกลางระหว่างรถยนต์ 2 คันนี้ ให้พวกเราเริ่มจากขับขี่รถขึ้นไปจอ ดเทียบท่าเท่ากับรถยนต์คันหน้า โดยเว้นระยะห่างจากรถยนต์คันหน้าราวครึ่งเมตรหน่อยๆแล้วต่อจากนั้นให้พวกเราหักพวงมาลัยจนสุด แล้วถอยหลัง

2 ให้พวกเราถอยรถช้าๆมาเรื่อยๆจนกว่าพวกเราจะแลเห็นป้ายทะเบียนของรถยนต์คันข้างหลัง ในกระจกมองข้างของเรา ซึ่งในตอนนี้แปลว่า รถยนต์ของพวกเรากำลังอยู่ในมุม 45 องศา พร้อมถอยเข้าซองแล้ว

3 แล้วต่อจากนั้นให้พวกเราหมุนพวงมาลัยกลับคืน แล้วถอยรถยนต์อ ย่ า ง ช้าๆหน้ารถจะกลับมาอยู่ในหน้าตรงและก็สามารถเข้าซองได้สำเร็จเรียบร้อย

เคล็ดลับ

1 การเปลี่ยนเลน ที่ปลอ ดภั ย คือให้พวกเราเปิดสัญญาณไฟขอทางล่วงหน้า ก่อนจะเริ่มชะลอรถเพื่อที่บอ กให้รถยนต์คันข้างหลังได้รับรู้ว่าพวกเรากำลังจะเปลี่ยนเลน โดยจำเป็นต้องตัดสินใจให้เด็ดข า ด และก็อ ย่ าลนลาน

2 การจอ ดเทียบท่าทางเท้า การจอ ดรถข้างฟุตบาตนั้น ให้เราใช้ล้อหน้า เห ยี ย บเส้นสีขาวแล้วหมุนพวงมาลัยกลับ แล้วจึงค่อยๆเดินหน้านิดหน่อย ให้คอยดูกระจกหลังเพื่อมองว่าล้อหลังเหยียบเส้นพอ ดีหรือยัง แล้วหลังจากนั้นจึงคืนพวงมาลัยให้ตรง และขยับเดินหน้าและถอยหลังให้พอ ดี

3 การกลับรถ อันดับแรกให้พวกเราสังเกตว่าทางตรงชะลอให้เลี้ยว หรือถนนนั้นว่างไม่มีรถยนต์หรือสิ่งกีดขวางในระยะที่พวกเราจะตีวง การกลับรถยนต์ไม่มีความจำเป็นต้องเหยียบคันเร่งแรง ให้เบาๆกลับรถอย่ างช้าๆรวมทั้งร ะ มั ด ร ะ วั งเพื่อควา มป ล อ ด ภั ย ของตนเองและก็คนอื่นๆ

การจอ ดรถยนต์และก็การขับรถยนต์ไม่ใช่เรื่องย ากแต่ว่าเป็นเรื่องที่พวกเราจำเป็นต้องใส่ใจอย่ างมากในเรื่องของความ ป ล อ ด ภั ย แล้วก็ทักษะการขับรถยนต์ควรจะได้รับการฝึกหัดให้เคยชินกับการทำต ามกฎจราจรเพื่อลดความเ สี่ ย งสำหรับในการเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ

ที่มา krustory.com 108archeepparuay