มีงบ 3 พันก็ทำได้ 22 อ า ชี พ ร า ยได้ดี

ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ หล า ยคนต้องตกงานออ กจากงานประจำ จะหางานใหม่ก็รับ ย า ก เ พ ร า ะบริษัทส่วนใหญ่ก็จ้องจะปล ดคนออ กเหมือนกันทั้งนั้น แนะนำให้ลองตรวจสอบเ งิ นเก็บดู ว่ามีถึง 3,000 บ า ทไหม เ พ ร า ะเราจะให้นำไปต่อยอ ด เพื่อให้เ งิ นในบัญชีมีมากขึ้นกว่าเดิม โดยไม่ต้องพึ่งงานประจำอีกต่อไปแล้ว ด้วย 22 อาชีพที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไป เป็นการหาร า ยได้ที่อิสระ ได้เป็นนายของตัวเอง และสนุกมากด้วย

1 ข า ยน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋

เราต้องรู้สู ต รการทำน้ำเต้าหูก่อน แล้วลองทำให้มันอร่อยในแบบฉบับของเรา อ ย่ า คิดว่าอร่อยของเราไม่เหมือนคนอื่น เ พ ร า ะมากคน มันต้องมีคนสักกลุ่มหนึ่งที่ชอบในแบบเราสิน่า จะได้เป็นเอกลักษณ์ของร้านไปเลย เ พ ร า ะหาทานได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น การใช้เ งิ นล ง ทุ นก็จะตกราวๆ 2,000 กว่าบ า ท เน้นให้ใช้ป้ายหน้าร้านขนาดใหญ่ เขียนร า ค าให้ชัดเจน ส่วนอุปกรณ์ก็ใช้ของที่มีอยู่ในครัวไปก่อนได้

2 ข า ยขน มปังน มสด

ให้เริ่มต้นจากต้นทุ นที่มีอยู่ก่อน อ ย่ า เพิ่งรีบทำอะไรให้ใหญ่โตนัก ได้กำไรมากค่อยขยับข ย า ยร้านทีหลังได้ การล ง ทุ นร้านขน มปังน มสดนี้มีไม่มาก จะเ สี ยก็แต่ค่าน ม ค่าขน มปัง ค่าแยม หน้ารสต่างๆที่จะมาใช้ทา ส่วนอุปกรณ์ก็ใช้ของในครัวเรือนไปก่อนได้

3 ข้าวเหนียวห มู ปิ้ง

ต้องคำนวณการใช้ต้นทุ นให้ดีในการจับจ่ายหาซื้ อของมาทำ อ ย่ า ให้เกิน 3,000 บ า ทโดยเด็ดข า ด ซึ่งส่วนประกอบหลักๆจะมี ห มู ไม้เ สี ยบ ข้าวเหนียว และถุงใส่ข้าวเหนียวกับห มู ปิ้ง ส่วนเตาปิ้งก็อ ย่ า เพิ่งซื้ อในการล ง ทุ นครั้งแรก เ พ ร า ะมีวิ ธีDIYอยู่มากมาย ลองเซิร์ชกูเกิ้ล ดูก็ได้

4 ข า ยข้าวไข่เจียว

อาชีพง่ายๆที่ล ง ทุ นเพียงพันกว่าบ า ท ในการซื้ อไข่มาทอ ด ซื้ อข้าวมาหุง ทำเครื่องเพิ่มเติมนิดหน่อย ก็สามารถหากำไรได้จากการข า ยแล้ว ยิ่งปัจจุบันการทอ ดไข่เจียวนั้น มีหล า ยวิ ธี แค่เราลองทอ ดไข่เจียวต ามวิ ธีแปลกใหม่ เพื่อให้เป็นซิกเนเจอร์ ก็จะสามารถอัพร า ค าข า ยขึ้นไปได้อีก โดยที่ยังใช้วัตถุดิบเท่าเดิม กำไรอื้อเห็นๆ อีกทั้งหาทำเลการข า ยดีดี ต ามแหล่งชุมชนต่างๆ สถาบัน หรือบริษัท ช่วงพักเที่ยง กับช่วงเลิกงาน จะข า ยดีมาก

5 ข า ยแซนวิชใส้ต่างๆ

วิ ธีการทำเปิดดูในกูเกิ้ล หรือยูทูปได้เลย ไม่ต้องไปเรียนในสถาบันการทำอาหาร เบเกอรี่ที่ไหน เ พ ร า ะทำง่าย และคนทานได้ไม่เบื่อ จากนั้นลองมาเขียนร า ยการดูว่า เราต้องการจะทำแซนวิชหน้าอะไรข า ยบ้าง แล้วมาถัวเฉลี่ยดูว่าทำแล้วร า ค าต่อชิ้นจะตกอยู่ที่เท่าไหร่ เ พ ร า ะต้นทุ นต่อชิ้นนั้นต้องคำนึงว่า ร า ค าข า ยต้องมากกว่าต้นทุ น 5-10 บ า ทต่อชิ้น และร า ค าข า ยออ กไปควบคุมให้ได้ที่ 15-20 บ า ทกำลังพอเหมาะ เมื่อได้ไส้ที่จะข า ยแล้ว ก็ทำข า ยได้เลยโดยไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ ให้เราใส่ในตะกร้า เดินข า ยต ามแหล่งผู้คนเยอะๆ เลือ กข า ยเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนจะดีมาก

6 กล้วยทอ ด มันทอ ด เผือ กทอ ด

สิ่งสำคัญนั่นก็คือ แป้งที่จะใช้ทอ ด ต้องมีรสชาติอร่อย กรุบกรอบ อีกส่วนที่สำคัญก็คือ การทอ ด ต้องไม่แข็ง และไม่อมน้ำมัน รับรองอร่อยมาก และจะไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอน ต้นทุ นไม่สูง กำไรเป็นเท่าตัว

7 ผัดมาม่า

ให้เน้นที่เส้นที่มีความหลากหล า ย เ พ ร า ะถึงจะเรียกว่ามาม่าผัด แต่ก็จะมีเส้นหมี่ข า ว หมี่เหลือง เส้นเล็ก หรือเส้นใหญ่ด้วยจะดีมาก และรสชาติเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับแต่ละเส้น การใช้เ งิ นล ง ทุ นไม่มากเลย เ พ ร า ะใช้แค่ไข่ กับผักเป็นส่วนประกอบในการผัดก็เพียงพอ ตั้งร า ค าข า ยได้เลยที่ห่อละ 10-15 บ า ท

8 ขน มจี น น้ำ ย า

ต้องหาทำเลทองให้เจอให้ได้ แนะนำให้เป็นแถวที่มีคนพลุกพล่านเป็นจำนวน มาก เลือ กเป็นโรงงาน โรงพ ย า บาล เวลาที่จะวางข า ยได้พีคที่สุดจะเป็นช่วงเวลา 10.00-20.00น. แต่หากได้ทำเลหน้าสถานบันเทิงก็ข า ยได้ทั้งคืนเลย รอผับปิด ต้นทุ นที่จะใช้ก็คุมให้อยู่ภายใน 3,000 บ า ทอ ย่ า ให้เกิน

9 กระเพาะปลา

การจะหาซื้ อของมาเพื่อทำข า ย ต้องคำนวณต้นทุ นให้ดี อ ย่ า ใช้จ่ายจนเกินทุ น 3,000 บ า ทที่ได้ตั้งเอาไว้ อุปกรณ์ก็ใช้อุปกรณ์ในครัวได้ ไม่ต้องหาซื้ อใหม่ กระเพาะปลาสามารถข า ยได้ตลอ ดทั้งวัน 24ชั่ ว โมง ให้เลือ กเวลาข า ยได้ต ามความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งข า ย

10 เพาะพันธ์ุปลาข า ย

ล ง ทุ นด้วยพ่อพันธ์แม่พันธ์เพียงไม่กี่คู่ ร า ค าต้นทุ นน้อยมาก เมื่อเวลาผ่ า นไปเพียงไม่นาน จะมีปลาน้อยเพิ่มขึ้น มาได้มากถึง 300 ตัวต่อฤดูการผสมพันธุ์ 1 ครั้ง แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การเลี้ยง ปลาต้องมีสุขภาพที่ดี สีสันสวยงาม ต้องศึกษาตลาดการซื้ อข า ยให้ดี และมองกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ส่วนเรื่องกำไรได้แน่ๆ นอนรอได้เลย

11 เฉาก๊วยน มสด

หากคุณสามารถหาสู ต รที่อร่อย และเป็นแบบฉบับของคุณได้ รับรองต้องมีลูกค้ าติดใจกลับมาซื้ อซ้ำ และยังเปิดตลาดลูกค้ าใหม่ๆให้มาเป็นลูกค้ าประจำเพิ่มขึ้น เมื่อมีลูกค้ าเป็นฐานแล้ว ก็สามารถที่จะต่อยอ ดขึ้นไปเรื่อยๆ

12 ข้าวกล่อง

อันดับแรกต้องหาทำเลในการข า ยก่อน อาจจะติดต่อต ามหน่วยงาน หรือสำนักงานต่างๆ หรือไม่ก็ทำเป็นกล่องๆวางข า ยต ามสถานที่ที่มีคนพลุพพล่าน ในชั่ ว โมงเร่งด่วนได้เลย แล้วเลือ กวางข า ยเฉพาะในเวลาที่เป็นชั่ ว โมงเร่งด่วนเท่านั้น ก็จะมีเวลาเตรียมของ 2 ช่วงด้วยกันเลย ในช่วงแรกๆทำกับข้าวสัก 2-3 อ ย่ า งข า ยก่อนก็ได้ เลือ กเป็นกับข้าวยอ ดฮิต เช่น ผัดกระเพรา เนื้อสั ต ว์ผัดกระเทียม อันนี้ต้องมีเป็นหลักเลย แล้วก็ประกาศทางแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อจะเปิดตลาดทางโซเชียลด้วยก็ได้

13 น้ำหวานนานาประเภท

อีกหนึ่งงานข า ยที่ได้กำไรมาก และเป็นที่นิยมกันอ ย่ า งสูง ด้วยอากาศร้อนของบ้านเมืองเรา ย่อมต้องการน้ำดื่มเย็นๆตลอ ดเวลา และจะให้สดชื่น มากขึ้นก็ต้องเป็นน้ำหวานจะดีมาก แต่อ ย่ า งแรกเราต้องแบ่งประเภทน้ำก่อน และข า ยต ามความต้องการของทำเล เช่นถ้าเป็นในตลาด หรือบริเวณที่มีผู้คนพลุพพล่าน ต้องการดื่มน้ำที่เพิ่มพลังความสดชื่น ก็ให้เลือ กข า ยน้ำที่ทำได้ง่ายๆก่อน เช่น พวกน้ำอัดลม น้ำชงที่สามารถทำใส่ในโถเพื่อตักข า ยได้เลย จะได้ความรวดเร็วและรับลูกต้าได้มากขึ้น ส่วนพวกน้ำชง อาจนำไปตั้งข า ยบริเวณที่เป็นแหล่งบริษัท หรือสถาบันต่างๆ แต่ละร้านอ ย่ า ลืมติดน้ำเปล่าเย็นๆไว้ข า ยด้วยนะ จะได้มียอ ดข า ยเพิ่มขึ้น

14 ก๋วยเตี๋ยว

สิ่งสำคัญอยู่ที่น้ำซุป และเครื่องประกอบก๋วยเตี๋ยว หากมีน้ำซุปที่อร่อยสามารถซดได้จนหยดสุดท้าย หรือห มู ตุ๋น เนื้อเปื่อยที่ละล า ยในปาก ไก่ที่ร่อนออ กมาจากกระดูก แค่คิดก็อ ย า กกินแล้วกินอีกทุกวันเลย เ พ ร า ะฉะนั้นความรู้สึกของลูกค้ าก็เช่นกัน พอได้สู ต รก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยโดนใจแล้ว ก็ตั้งร า ค าข า ยให้เหมาะกับทำเลนั้นๆด้วย

15 ทำสติ๊กเกอร์ไลน์

เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมและแอพสำหรับวาดรูปอยู่มาก ถ้าคุณเป็นคนที่มีจินตนาการ และรักในการวาดภาพ อาชีพนี้เหมาะมากสำหรับคุณ สร้างคอนเทนต์ดีดี อัพเดทคำโดนๆ แค่นี้ก็ข า ยดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้ว สามารถทำข า ยได้หล า ยแบบนะ วางข า ยแล้วก็นอนรอเ งิ นเข้าได้เลย

16 ส้มตำ

เมนูสุดแซ่บทานกันได้ทุกวันทุกเวลา โดยเฉพาะในเวลาเที่ยงถึงเย็น การจะทำส้มตำข า ยนั้นนอ กจะเน้นที่รสชาติอร่อยนัวแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับความสะอาด และต้องไม่เป็นอั น ต ร า ยต่อสุขภาพ เ งิ นที่ใช้ในการล ง ทุ นไม่ถึง 3,000 บ า ทแน่นอน หากซื้ อของมาทำแล้ว เ งิ นทุ นยังเหลือ จะซื้ อไก่ ซื้ อตับ มา ย่ า งเพิ่มยอ ดข า ยก็ได้ อ ย่ า ลืมข้าวเหนียวด้วยนะ

17 น้ำแข็งใส

ล ง ทุ นไม่มากเลย น้ำแข็ง น้ำหวานสีต่างๆ และท็อปปิ้งที่จะต้องแบ่งใส่เพียงเล็กน้อยในแต่ละถ้วยเท่านั้น เ พ ร า ะหากใส่ท็อปปิ้งมากไปก็จะไม่ได้รสน้ำแข็งใสต้นฉบับ อาจจะต้องล ง ทุ นซื้ อเครื่องป่นน้ำแข็ง เริ่มต้นร า ค าก็ไม่สูงมากพันกว่าบ า ทก็มี เพื่อความรวดเร็ว และสะดวกสบายในการข า ย ทำเลก็ให้เป็นในตลาด หรือแหล่งช็อปปิ้ง ภาชนะเอาแบบร า ค าถูก สามารถที่จะเดินกินด้วยได้ก็จะดีมาก

18 กำไลข้ อมือ สร้อย แฮนเมด

เป็นสิ่งที่ข า ยไ อ เ ดี ยโดยเฉพาะเลย หากคุณมีไ อ เ ดี ยที่ดีโดนใจตลาด ก็จะสามารถยึดพื้นที่ข า ยได้ และที่สำคัญสินค้ าประเภทนี้ไม่เน่าเ สี ย เก็บไว้ข า ยได้ ตอนแรกก็อาจจะข า ยต ามสื่ออ อ น ไ ล น์ ต ามแพลตฟอร์มต่างๆ หากลุ่มที่โพสข า ยของพวกนี้ด้วยก็ได้ พอข า ยได้จน มีฐานลูกค้ าแล้ว ก็เริ่มทำเป็นคอลเล็คชั่น เพื่อลูกค้ าจะได้ต ามสะสม เพิ่มยอ ดข า ยไปได้อีก

19 ไก่ทอ ด

สิ่งที่จะทำให้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านได้นั้น จะเน้นไปที่น้ำจิ้มรสเด็ด แป้งมีรสชาติอร่อยเข้ากันกับรสชาติของไก่ ข้าวเหนียวนุ่มๆร้อนๆก็จะช่วยชูรสชาติของไก่ทอ ดได้มาก หรือจะทำเป็นไก่เข ย่ า ที่เริ่มนิยมมากในตลาดทั่วไป เพียงหาผงแต่งรสชาติต่างๆ นำมาใส่ลงในภาชนะฝาปิด แล้วหั่นไก่ทอ ดไร้กระดูกลงไป อาจจะเป็นเนื้อส่วนอ กก็ได้ ร า ค าไม่แพงมาก ปิดฝาแล้วเข ย่ า ให้ผงแต่งรสเคลือบผิวไก่ทอ ด ก็สามารถเพิ่มร า ค าได้ เพียงแค่ล ง ทุ นซื้ อผงปรุงรสเท่านั้น เป็นของทานเล่นที่ฮิตมากเลยล่ะ

20 สลัดผักและผลไม้

กลุ่มลูกค้ าจะเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ เ พ ร า ะจะเป็นกลุ่มที่รั ก ษ า รูปร่าง จึงมักจะทานเพื่อแทน มื้ออาหารในตอนเย็น สิ่งที่ดึงดูดมากที่สุด จะเป็นน้ำสลัดรสชาติต่างๆ ต้องอร่อย หากทำให้ไขมันน้อย คอลเลสเตอรอลต่ำจะดีมาก เป็นซิกเนเจอร์เพื่อ การดึงดูดลูกค้ าได้ ไม่ว่าจะเป็นสลัดผักหรือผลไม้ ต้องคงความสด และสะอาดเอาไว้ ปัจจุบัน มีเป็นสลัดบาร์ ตักเองคิดร า ค าต ามน้ำหนัก ก็ดูเข้าทีไม่เบา ต้นทุ นของการเริ่มต้นก็ควบคุมไม่ให้เกิน 3,000 บ า ทก็พอ

21 ข้าวแกง

รสชาติต่องโดดเด่น วัตถุดิบที่ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ต ามฤดูกาล เพื่อต้นทุ นจะได้ไม่สูงมาก แต่ข า ยได้ในร า ค าเดิม การจะข า ยให้ดีนั้นต้องศึกษาตำแหน่งที่ตั้งทำเล ว่าในแหล่งที่เราอยู่นั้นเหมาะที่จะทำข้าวแกงประเภทไหน ร า ค าต้องเหมาะสมจับต้องได้ ที่สำคัญต้องร า ค าที่จะได้กำไรจากการข า ย ข้าวต้องนุ่ม หอม อร่อย ได้ทานตอนร้อนๆจะดีมาก

22 น้ำพริกปลาทู

น้ำพริกต้องทำสดวันต่อวันจะให้รสอร่อย อ ย่ า ทำทีเยอะๆแล้วเก็บไว้ข า ย เ พ ร า ะจะทำให้น้ำพริกกร่อยไม่อร่อยเท่าเดิม สิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นผักสด ผักต้ม ซื้ อและทำแต่พอข า ยในแต่ละวัน เพื่อความสดใหม่ ร า ค าต้นทุ นก็ให้ควบคุมการซื้ อจ่ายวัตถุดิบไม่ให้เกิน 3,000 บ า ทก็พอ ที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือล้วนๆ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย

เรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจแบบไหน ขอเพียงศึกษาทำเลค้ าข า ยให้ดี ก็สามารถที่จะเพิ่มอาชีพได้ โดยใช้ต้นทุ นเพียง 3,000 บ า ท อาชีพที่จัดได้ว่าเป็นนายของตัวเอง จะทำเวลาไหนก็ได้ ขอเพียงแต่ให้ยึดเวลานั้นในการข า ยเลย และข า ยอ ย่ า งสม่ำเสมอ ก็จะค่อยๆเป็นที่รู้จักของลูกค้ า ถ้าทำแล้วไม่จริงจัง เปิดๆปิดๆข า ยไม่เป็นเวลา ลูกค้ ามีหวังห า ยหมดแน่นอน

ที่มา Poobpub  krustory