มะม่วงติดผลต ามจุดที่ต้องการ ทำง่ายๆต ามนี้

มะม่วงได้รับความนิยมทานอยู่เสมอมาทุกยุคทุกสมัย ยิ่งถ้าเป็นตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงกำลังผลักดันให้ตลาดมะม่วงนั้นไปได้อย่ างสวยงามเลย สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงแล้วอย ากจะให้ติดผลผลิตต ามจุดที่ต้องการ เรามีวิ ธีในการทำมาฝาก ซึ่งสามารถนำไปทำใช้ต ามกันได้แบบง่ายมาก เรียกว่าเป็นการบังคับมะม่วงนั่นเอง

ขั้ น ต อ นการทำ

สังเกตดูว่ามะม่วงติดใบอ่อน มาใหม่ไหม ใบอ่อนแผ่กางออ กมาก็ให้ใช้มือเด็ดออ กไปเลย เด็ดจนหมด จากนั้นก็เอาปุ๋ ยบำรุงทางใบมาใช้ เป็นสู ต รสะสมต าดอ ก ใช้ 1 – 2 รอบให้ห่างกัน 5 – 7 วัน/ครั้ง แล้วก็งดการให้น้ำในพักนี้ทางราก ก็คือไม่ต้องรด พอสะสมต าดอ กจนครบแล้ว ก็เปิดต าดอ กด้วยฮอร์โมนไข่กับปุ๋ ย 13 – 0 – 46 กับไธโอยูเรีย ให้ประมาณ 2 – 3 รอบ โดยให้ 5 – 7 วัน/ครั้ง ต้น มะม่วงจะพัฒนาต าขึ้น มาที่ใหม่ที่ใต้เปลือ กโคนกิ่งเ พ ร า ะเราเด็ดต าตุ่มที่ปล า ยยอ ดออ กไปแล้วนั่นเอง

มะม่วงนั้นจะติดผลที่โคนใบปล า ยกิ่ง หากเราบำรุงได้ดีจะทำให้ดอ กและผลนั้นออ กมาแข็งแรง แล้วปรับ C/N เรโซ ไม่เสร็จ ก็คือเรโซแล้ว N มากกว่า C พอเปิดต าดอ กออ กมามะม่วงก็จะเป็นใบอ่อนแทนดอ ก ผลจากการให้อาหารกลุ่มสร้าง C ที่แนะนำจะสร้างต าดอ ก ทำให้มะม่วงติดออ กมาเป็นผลอ่อนนั่นเอง

สำหรับใครที่ปลูกมะม่วงอยู่แล้วอย ากจะหาไ อ เ ดี ยดี ๆ มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตมะม่วงให้ดียิ่งขึ้นและยังทำให้สะดวกในเวลาเก็บเกี่ยวอีกด้วย ก็ลองใช้วิ ธีการบังคับต ามที่แนะนำนี้ได้เลย

ที่มา kasetchaoban