มะนาวด กเต็มต้น เก็บได้ทั้งปี ใช้ผสมแค่ 2 อ ย่ าง

นอ กจากเราจะต้องเรียนรู้วิ ธีการปลูกพืชผักต่างๆแล้ว เราก็ต้องเรียนรู้วิ ธีดูแลบำรุงรั ก ษ าเพื่อให้ต้นไม้ พืชผักของเรานั้นออ กผลผลิตได้ดีด้วย ฉนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มาเรียนรู้การทำปุ๋ ยห มั กบำรุงพืชผักไว้ใช้เอง โดยไม่ต้องพึ่งส า รเคมีก็ทำให้พืชของเรานั้นงาม โตไวได้ผลผลิตต ามที่คาดหวัง จะเป็นสู ต รอะไรนั้นเราไปติดต ามดูกันเลยจ้าาา

ช่วงนี้มะนาวค่อนข้างเยอะเ พ ร า ะเป็นหน้าฝน แต่ในบางฤดูนั้น มะนาวจะค่อนข้างห า ย ากแล้วร า ค าก็จะพุ่งสูงขึ้น เป็นปกติแบบนี้แทบจะทุกปีที่จะต้องเจอ กับช่วงมะนาวถูกและมะนาวแพง แต่ก็มีสู ต รที่ทำให้มะนาวออ กผลในช่วงนอ กฤดูได้ด้วย สำหรับใครที่กำลังอย ากจะปลูกมะนาวให้มีผลด ก ต้นแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีก็ลองเอาสู ต รนี้ไปทำแล้วใช้บำรุงได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำซาวข้าวห มั ก 3 วัน

2 น มจืด (ที่หมดอายุแล้วก็ได้)

ขั้ น ต อ นการทำ

เอาน้ำซาวข้าวที่เตรียมไว้มาเทผสมเข้ากับน มจืดในอัตราส่วน 10 : 1 ไปจนถึง 1 : 1 เลย จากนั้นปิดฝาเอาไว้ ทำการเขย่ าขวดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดี แล้วตั้งพักเอาไว้ รอให้ส่วนผสมแยกชั้นกัน 3 ชั้น ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้ว ซึ่งก ลิ่ นอาจจะไม่พึงประสงค์เท่าไรนักจะมีก ลิ่ นบูด ๆ สักหน่อยนึง

การนำไปใช้งาน

พอเราได้น้ำห มั กมาแล้วก็เอาฮ อ ร์โ ม น มา 1 ช้อนโต๊ะผสมเข้ากับน้ำเปล่า 5 – 10 ลิตร แล้วผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็นำไปรดน้ำได้เลย หรือจะเอาใส่กระบอ กพ่นทางใบได้เลย แต่อย่ ารดมากเกินไปนะโดยเฉพาะไม้ผลที่มีรสเปรี้ยวเ พ ร า ะความเปรี้ยวจะลดลงแต่กับมะนาวนั้นก็รดให้พอ ดีจะทำให้รสชาติมะนาวเปรี้ยวพอเหมาะ

เพียงเท่านี้เราก็จะได้สู ต รในการรดบำรุงต้น มะนาวไปใช้กันแล้ว นอ กจากนี้ยังนำไปใช้กับไม้ชนิดอื่น ๆ ได้อีกด้วย บำรุงให้มีผลด กรสอร่อยแล้วยังบำรุงต้น ราก ใบ ได้ดีอีกด้วย อย่ าลืมนำไปทำต ามกันดูนะ ใช้เวลาทำไม่นานก็ใช้งานได้เลย

ที่มา  kasetchaoban