พริกงามไว ผลดกเต็มต้น เก็บได้น า น ปลูกง่ายๆ ทำต ามนี้

พริก เป็นพืชผักสวนครัวที่ถูกนำมาใช้กับการทำอาหารในบ้านเราแทบจะทุกเมนู เพราะคน ไ ท ย นิยมรับประทานอาหารรสจัด รสเผ็ด หล า ยคนจึงนิยมปลูกพริกไว้กินเองที่บ้าน เพราะสะดวก และช่วยประหยัดในการไปจ่ายตลาด แต่หล า ยคนที่ปลูก มักจะเจอปัญหาต้นพริกที่ไม่สวย ผลผลิตน้อย เก็บเกี่ยวได้ไม่พอ กิน

ปลูกพริกให้ลูกดกเต็มต้น มีผลผลิตเก็บข า ยได้ร า ค าดีทำ อ ย่ า ง ไร บทความนี้มีคำตอบมาฝาก ให้ทุกคน มาปลูกพริกกันได้ง่าย ๆ แม้ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกมาก่อนก็ทำได้

เพียงแค่ตั้งใจอ่ า นให้ดีและพออ่ า นจบแล้วลงมือทำได้เลย การลงผิ ดลองถูกเองบ้างจะทำให้เราได้ประสบการณ์มากขึ้น เ ค ล็ ด ลั บความงามและปลูกให้รอ ดมีอะไรบ้างมา ติ ด ต า ม อ่ า นกันได้เลย

การเพาะต้นกล้าพริก

มาเริ่มเพาะต้นกล้ากันเถอะโดยก่อนจะปลูกนั้นเราจะต้องมีต้นกล้าที่แข็งแ ร ง ก็ไปเอาเมล็ดพันธุ์พริกที่เราเตรียมไว้นั้นแช่น้ำไว้ 1 คืน วางวางในที่ร่มไว้สัก 2 วัน แล้วก็มาเตรียมดินสำหรับเพาะกันต่อ

โดยวัสดุที่ใช้ในการเพาะนั้นจะเป็นดินผสมกับ สิ่งเหล่านี้เช่น มูลสั ต ว์ แกลบ เถ้า แกลบ ขุยมะพร้าว โดยใส่ดิน 2 ส่วน วัสดุอื่น ๆ รวมกันให้ได้ 1 ส่วนก็พร้อมใช้งานแล้ว

ต่อไปก็เป็นแปลงเพาะให้ทำการยกร่องสูง 30 เซนติเมตร ถ้าเพาะในแปลงแบบนี้วัสดุปลูกเอามาคลุกผสมกันเข้าในแปลงได้เลย แต่ถ้าเพาะในกะบะก็ให้ผสมดินปลูกก่อน พอเราเตรียมแปลงเสร็จแล้วก็หว่านเมล็ดพริกที่แช่น้ำแล้วในอัตรา 30 กรัม/ต ารางเมตร

แต่ถ้าหากเพาะลงกะบะก็หยดลงหลุมละ 3 – 4 เมล็ด ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหลุม แล้วโรยดินปลูกกลบบาง ๆ รอให้ต้นกล้าโตได้สัก 10 เซนติเมตรก็ให้เหลือไว้หลุมละ 1 ต้น คัดเป็นต้นกล้าพริกที่แข็งแ ร งที่สุด พอหว่านหรือหยอ ดเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มทันที และรดทุกวัน 2 ครั้ง/วัน

การเตรียมแปลงปลูก

จะต้องปลูกในพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ดินปลูกระบายน้ำได้ดี หากเป็นพื้นที่มีฝนตกบ่อยก็ให้ทำแปลงแบบไถแล้วต ากดินไว้ 7 วันเพื่อ กำจัดวัชพืชก่อน แล้วหว่าน ปุ๋ ย คอ กในอัตรา 3 ตัน/ไร่ ถ้าดิน มีความเป็นก ร ดก็ใส่ปูนขาวไป 100 – 200 กิโลกรัม/ไร่

แล้วทำการไถกลบแบบยกร่องแปลงสูง ๆ สัก 30 เซนติเมตร กว้าง 40 – 60 เซนติเมตร ถ้าแปลงกว้าง 30 – 50 สำหรับปลูกแถวเดี่ยว กว้าง 80 – 100 ก็ใช้สำหรับปลูกแถวคู่ ก็ดูพริกสายพันธุ์ที่ปลูกว่ามีพุ่มเป็นแบบไหนจะได้เลือ กถูกว่าควรปลูกเป็นแถวแบบไหน และ อ ย่ า ลืมคอยกำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ

พอเรามีแปลงปลูกเรียบร้อยแล้ว ต้นกล้าที่จะใช้ปลูกจะต้องมีอายุ 30 – 40 วัน สูงประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร มีใบจริง 5 – 7 ใบ และจะต้องงดให้น้ำก่อนที่จะย้ายปลูกแปลงจริงประมาณ 3 วัน โดย

ให้ขุดหลุมปลูกและมีระยะห่างระหว่างหลุมที่ 50 เซนติเมตร แต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดพุ่มของพริกแต่ละสายพันธุ์ด้วย แล้วก็เอาต้นกล้ามาปลูกลงหลุมเลย กลบดินให้แน่นพอประมาณ รดน้ำให้ชุ่มทันที รดน้ำ 2 ครั้ง/วัน

การดูแลต้นพริก

พอปลูกได้สัก 2 สัปดาห์เราก็หาพลาสติกหรือฟางมาคลุมแปลง เพื่อลดการเกิดวัชพืช และจะต้องให้น้ำทุกวัน

ในระยะแรกจะต้องให้ 2 ครั้ง/วัน เพื่อให้พริกเจริญเติบโตได้ดี ส่วน ปุ๋ ย นั้นให้ใช้เป็น ปุ๋ ย คอ กในอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่ ทุก 3 เดือน

และให้ร่วมกับ ปุ๋ ย สู ต ร 15-15-15หรือ 14-14-21 ในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ก็ได้ ส่วนพอถึงระยะออ ก ด อ ก ก็ให้ใส่ ปุ๋ ย 12-12-24 ในอัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ อ ย่ า ลืมกำจัดวัชพืชสม่ำเสมอโดยเฉพาะรอบโคนต้นพริกจะได้ไม่แย่งอาหารพริก

พอเราปลูกในถึงระยะ ติ ด ผลแล้วก็ให้ดูว่าจะเก็บพริกในระยะไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการพริกสุก พริกเขียว พริกแก่ พริกอ่อน ก็แล้วแต่ว่าตลาดกำลังต้องการอะไรแบบไหนร า ค าดี

ก็จะต้องศึกษาตลาดด้วย จะทำให้เรามีสินค้าต ามความต้องการของลูกค้า ก็จะทำให้ข า ยได้ในร า ค าดีนั่นเอง หาก อ ย า ก จะปลูกพริกข า ยก็ลงมือได้เลย ปลูกครั้งเดียวแต่เก็บได้นานหล า ยเดือน

ที่มา  kasetchaoban