ผักสวนครัวปลูกคู่กัน ผักงาม ได้ผลผลิตดี

วันนี้ขอนำเสนออีกหนึ่งทริคปลูกผักสวนครัวให้ได้ผลดี ซึ่งนอ กจากสู ต รปุ๋ ยดีๆหรือสู ต รไ ล่ ศั ต รู พื ชดีๆแล้ว การปลูกผักคู่ซี้ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคปลูกผักสวนครัวที่ได้ผลดีเช่นกัน ซึ่งเป็นการปลูกผักให้เกื้อ กูลกันโดยการปลูกกันเป็นคู่นั่นเองค่ะ

วิ ธีการปลูกผักคู่ซี้ได้รับการเผยแพร่ความคิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการปลูกหล า ยชนิดร่วมกัน ช่วยให้ผลผลิตดี ลดการใช้ส า ร เ ค มีได้อีกด้วย ว่าแต่ผักชนิดไหนปลูกคู่กันแล้วดีต่างช่วยเหลือเกื้อ กูลกันไม่แย่งอาหาร วันนี้มีมาบอ กกันค่ะ

คู่ที่ 1 แครอทและถั่วแระ

ป้องกันแ ม ล ง ศั ต รู พื ชให้กันและกัน โดยถั่วแระญี่ปุ่นจะช่วยป้องกันแ ม ล ง ผี เ สื้ อ ให้แก่แครอท และแครอทจะช่วยป้องกัน ม ด เ พ ลี้ ย ให้แก่ถั่วแระญี่ปุ่น อีกทั้งพืชทั้ง 2 ชนิดจะส่งเสริมการเจริญเติบโตซึ่งกันและกันด้วย

คู่ที่ 2 ข้าวโพดและถั่วฝักย าว

รากถั่วฝักย าวมีส่วนช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ ให้กล า ยเป็นปุ๋ ยแก่ข้าวโพดได้ นอ กจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ห น อ น มาทำล า ยข้าวโพดได้อีกด้วย

คู่ที่ 3 มะเขือเทศและกระเทียม

แ บ ค ที เ รี ย น แ อ น ท า โ ก นิต์ ที่รากกระเทียมช่วยการเจริญของจุ ลิ น ท รี ย์ ที่ทำให้เหี่ยวเฉาในมะเขือเทศได้

คู่ที่ 4 กะหล่ำปลีและผักกาดแก้ว

กลิ่นผักกาดแก้วซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัวสามารถป้องกันไม่ให้ห น อ น ผี เ สื้ อและห น อ น ใ ย ผั กเข้ามาทำล ายกะหล่ำปลีได้

คู่ที่ 5 แตงกวาและต้นหอม

แ บ ค ที เ รี ย แ อ น ท า โ ก นิ ส ต์ที่รากต้นหอม ช่วยลดการเจริญของจุ ลิ น ท รี ย์ ที่ทำให้เกิดการเหี่ยวเฉาในแตงกวาได้

ทั้งนี้ยังมีผักชนิดอื่นๆที่สามารถปลูกเป็นผักคู่ซี้ได้อีก ดังนี้

1. ปลูกผักชี ร่วมกับ กระหล่ำปลี กระหล่ำดอ ก แครอท

2. ปลูกกุ้ยช่าย ร่วมกับ มะเขือเทศ หม่อน หน่อไม้ฝรั่ง

3. ปลูกพริก ร่วมกับ กระเจี๊ยบเขียว หอมหัวใหญ่ ทานตะวัน มะเขือเทศ

4. ปลูกมะเขือเทศ ร่วมกับ กระเพา หน่อไม้ฝรั่ง กระเทียม กระเจี๊ยบเขียว โหระพา ขึ้นฉ่าย ผักชีลาว

5. ปลูกฟักทอง ร่วมกับ ฝักทอง กับ แครอท แรดิช

ประโยชน์ของการปลุกผักร่วมกันหรือปลูกผักคู่ซี้

1. ช่วยป้องกันศั ต รู พื ชต่างๆ โดยแ ม ล งจะต ามกลิ่นพืชแต่ละชนิดมา การปลูกผักร่วมกัน ทำให้แ ม ล งเกิดความสับสนหรือมีกลิ่นของพืชบางชนิดที่ไ ล่ แ ม ล งได้

2. สามารถช่วยลดการอัตราการเกิดโ ร ค โดยจุ ลิ น ท รีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากพืชจะผลิตส า ร ป ฏิ ชี ว น ะบางอ ย่ าง เพื่อให้มีการทำล าย เ ชื้ อ โ ร ค ของผักที่ปลูกร่วมกันและกันได้

3. ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเสริมผักงามซึ่งกันและกัน พืชหล า ยชนิดสามารถสร้างอาหารสำหรับให้พืชอีกชนิดใช้เป็นแหล่งพลังงานและดูดซึมเพื่อใช้ในการเติบโตได้

ที่มา Postnoname