ผักบ้านๆ 10 อ ย่ าง ปลูกไว้กินเอง ปลูกง่าย โตเร็ว พืนที่น้อยก็ปลูกได้

วันนี้เราจะชวนทุกคน มาปลูกผักสวนครัวไว้กินเองกัน ซึ่งผักเหล่านี้หล า ยคน มักจะใช้ประกอบอาหารเป็นประจำ ฉนั้นเราจึงควรปลูกติดบ้านเอาไว้ ซึ่งใครไม่มีพื้นที่สามารถปลูกใส่กระถางได้ จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

เอ่ยถึงผักสวนครัวรั้วกินได้ หล า ยคนก็นึกออ ก แต่อย ากให้รู้เกี่ยวกับความหมายของคำนี้ก่อนว่ามีที่มาอ ย่ างไร ผักสวนครัว แยกเป็น 2 คำคือ ผัก + สวนครัว ผัก

หมายถึงพืชที่นำมารับประทานได้ ส่วนใหญ่คือ การนำใบ ต้น กิ่ง หน่อ หรือผล มารับประทานคู่กับอาหารจานหลั สวนครัว คือ พืชผักที่สามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้

1 โหรพา

มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้คือแถบประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฯลฯ แต่ได้มีการกระจาย พั น ธุ์ ไปทั่วโลกหล า ย

พันปีมาแล้ว โหรพา เป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเ พ ร า และแมงลัก ปลูกง่าย ข ย า ย พั น ธุ์ โดยเ พ า ะเมล็ด

เช่นเดียวกับกระเ พ ร า มีก ลิ่ นหอม ดับก ลิ่ นค า วของเนื้อสั ต ว์ได้ดี สามารถปลูกในกระถางได้เช่นเดียวกัน นอ กจากนั้นแล้ว ยังสามารถนำกิ่งแก่

มาปักชำในกระถางเล็กๆ ได้เช่นเดียวกัน เพียงไม่เกิน 1 สัปดาห์โหรพาที่เ พ า ะเมล็ด หรือ ปักชำก็จะแ ต กยอ ดอ่อน และเติบโตอ ย่ างรวดเร็ว

2 แมงลัก

แมงลักนำไปใช้ได้ทั้งใบและเมล็ด ใบมีก ลิ่ นฉุน ใช้ประกอบอาหารเช่นเดียวกับกะเ พ ร าและโหระพา ส่วน มากจะใช้รับประทานกับขน มจีน หรือใส่เครื่องแกงต่างๆ แมงลัก เป็นผักสวนครัวที่มีก ลิ่ นหอมเฉพาะ ชาวอีสานนิยมนำมาปรุงอาหารได้หล า ยชนิด

เช่น แกงอ่อม เป็นเครื่องเคียงกินกับขน มจีน ห่อหมกปลา และอื่นๆ อีกมากมาย แมงลักเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับ กระเ พ ร าและ โหรพา ข ย า ย พั น ธุ์ โดยการใช้เมล็ด

และ ปักชำ ปลูกง่าย โตเร็ว ใช้พื้นที่น้อย ต้องการน้ำเพียงแค่ชุ่มชื้นก็เพียงพอ เพื่อแก่เต็มที่จะแ ต กช่อ ดอ ก เราควรหมั่นตัดดอ กทั้งเพื่อให้แมงลักแ ต กใบอ่อน เรื่อยๆ นั่นเอง

3 สะระแหน่

เป็นพืชส มุ น ไ พ รต ามธรรมชาติที่มีการนำใบและน้ำมัน มาใช้ประโยชน์ต่อสุ ข ภ า พมาอ ย่ างย าวนาน อีกทั้งยังใช้เป็นย าพื้นบ้านสำหรับรั ก ษ าโ ร คและอาการต่าง ๆ สระแหน่ เป็นพืชล้มลุกตระกุลเถา มีก ลิ่ นหอมเย็น นิยมนำมาเป็นผักเครื่องเคียง ล า บก้อย แหน มเนือง

ซุปหน่อไม้ นอ กจากนั้นยังนิยมสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ ไปทำเครื่องสำอาง ก ลิ่ น มิ้นท์ สาระแหน่ปลูกง่ายใช้พื้นที่น้อยปลูกรับประทานในครัวเรือนใช้เพียงกระถางเล็กๆ ก็เพียงพอ สาระแหน่ข ย า ย พั น ธุ์ การใช้เมล็ดและ ใช้เถาปักชำ

4 กระเ พ ร า

ต้นกระเ พ ร า เป็นอันดับต้นๆ ของผักสวนครัวที่ปลูกง่าย เพียงแค่นำเมล็ดหรือ ดอ กที่แก่จัดสีน้ำต าลดำ มาขยี้ลงในกระถางเล็กๆ ที่เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้ว หมั่นรดน้ำและภายใน 1 สัปดาห์ ต้นกระเ พ ร าอ่อนต้นเล็กๆ ก็จะงอ กออ กมา กระเ พ ร าะจัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุยืนย าวถึง 3- 5 ปี

ไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นที่รู้จักรับประทานใบกะเ พ ร าเป็นอาหารและย าชาวเอเชียทุกชาติก็รู้จักใบกะเ พ ร าและบางชาติก็รู้จักใช้ประโยชน์จากใบกระเ พ ร าดีกว่าคนไทยด้วยซ้ำอ ย่ างเช่น

ชาวอินเดียที่บูชาใบกระเ พ ร าเป็นใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ถึงกับตั้งชื่อให้ว่า โฮลลี่ เบซิล (Holy Baรil) เ พ ร าะนอ กจากชาวอินเดียจะใช้ใบกระเ พ ร าบูชาเทพเจ้าแล้ว เขายังใช้ส มุ น ไ พ รตัวนี้ปรุงอาหารประจำวัน

5 พริก

พริก เป็นพืชผักสวนครัวที่คุ้นเคยกันดีสำหรับคนไทยที่นิยมอาหารรสชาติจัดจ้าน เผ็ดร้อน พริกมีหล า ยชนิด เช่น พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกใหญ่ พริกหยวก พริกหวาน พริกข ย า ย พั น ธุ์ ด้วยเมล็ด สามารถปลูกในพื้นที่จำกัดได้

เช่นในกระถางขนาดเล็ก ดูแลรั ก ษ าง่าย หมั่นให้น้ำและปุ๋ยอ ย่ างสม่ำเสมอ การให้น้ำให้พอชุ่ม ไม่ควรให้แฉะ เ พ ร าะอาจจะเกิดโ ร คร า กเ น่า ได้ เมื่ออายุได้ประมาณ 70-75 วันก็จะสามารถเก็บเม็ดพริกสดๆ จากต้นไปปรุงอาหารได้

6 ตะไคร้

ตะไคร้เป็นพืชส มุ น ไ พ รชนิดหนึ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยเรามาตั้งแต่อ ดีตแล้ว เป็นอีกหนึ่งในผักสวนครัวที่ข า ดไม่ได้เลยทีเดียว คนไทยนิยมนำตะไคร้มากระกอบอาหารได้หล า ยชนิด เช่น ต้มยำ ยำ แกงอ่อม เป็นส่วนผสมของพริกแกงต่างๆ

และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย นอ กจากนี้ยังนิยมนำไปสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยไปทำสเปรย์กันยุง และย าจุดกันยุง สบู่ เครื่องสำอางต่างๆ ตะไคร้ปลูกง่าย ข ย า ย พั น ธุ์ โดยการแ ต กหน่อ แบ่งเหง้าแล้วนำไปปลูก จะแ ต กหน่อและข ย า ย พั น ธุ์ ได้ดีในดินร่วนซุย ชอบน้ำเพียงชุ่มชื้น สามารถนำมาปลูกในกระถางได้

7 ต้นหอม

ต้นหอมเป็นอีกหนึ่งในพืชประจำครัวเรือนที่ข า ดไม่ได้ ใช้ปรุงอาหารได้มากมายหล า ยชนิด ต้นหอมปลูกง่ายข ย า ย พั น ธุ์ โดยเมล็ดและการน้ำหัวมาปลูก ซึ่งการปลูกด้วยเมล็ดนั้นอายุเพียง 45 วัน

ก็สามารถเก็บรับประทานได้ สำหรับการปลูกด้วยหัว ใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ ก็เก็บรับประทานได้เช่นเดียวกัน เป็นพืชที่ปลูกในกระถางหรือพื้นที่จำกัดไว้เก็บรับประทานในครัวเรือนได้ดี ชอบแสงน้อย ความชื้นไม่มาก ดูแลง่ายและไม่ค่อยมีศ รั ต รูพืช

8 ผักชี

ผักชี หรือ ใบหอมป้อม ในภาษาอีสาน เป็นผักที่นิยมนำมาประกอบอาหารได้มากมาหล า ยชนิด ไม่ว่าจะเป็นผักเครื่องเคียงหรือเครื่องปรุง เช่น ข้าวต้ม ต้มยำ

ล า บ ซุปหน่อไม้ ผักชีเป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่ง ที่ปลูกง่าย ใช้พื้นที่น้อย ข ย า ย พั น ธุ์ โดยการเ พ า ะเมล็ด และยังสามานะนำโคนที่ใช้ใบประกอบอาหารแล้วมาชำในกระถางได้

ผักชีเป็นผักที่ปลูกง่าย และไม่ค่อยพบโ ร คหรือแ ม ล งศั ต รูพืชมากนัก เนื่องจากมีก ลิ่ นน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยไล่แ ม ล งได้ มีหลักฐานการปลูกในประเทศอียิปต์นานกว่า 3500 ปี

9 ผักบุ้ง

ผักบุ้ง หนึ่งในพืชผักที่หารับประทานง่าย ไม่ใช่แค่เพียงอร่อยถูกปาก แต่ยังอุดมด้วยคุณค่าเพื่อสุ ข ภ า พจนต้องท้าให้ลอง ผักบุ้งเป็นพืชผักอายุสั้นที่ปลูกง่าย และเก็บรับประทานได้ในเวลาอันสั้น

ผักบุ้งข ย า ย พั น ธุ์ โดยการเ พ า ะเมล็ด และใช้ร า กเหง้าปลูกก็ได้เช่นเดียวกัน ผักบุ้งสามารถปลูกในพื้นที่น้อยได้

ต้องการแสงแดดเพียงเล็กน้อยในตอนเช้าและสายๆ ศ รั ต รูพืชน้อย เมื่อปลูกลงแปลงหรือ กระถางสามารถเก็บรับประทานได้เมื่ออายุได้ 4 สัปดาห์

10 ขึ้นฉ่าย

ขึ้นฉ่าย เป็นผักและส มุ น ไ พ รที่มีก ลิ่ นหอม นิยมใช้ในการปรุงอาหารที่ต้องการดับก ลิ่ นค า ว หรือเพิ่มความหอมของน้ำซุป หรือ นำไปผัดเพื่อ ดับค า วปลา และอื่นๆ

มากมายหล า ยเมนู ขึ้นฉ่ายนั้นปลูกง่าย โตเร็ว ข ย า ย พั น ธุ์ โดยการใช้เมล็ด และ ยังสามารถนำโคนที่ใช้ใบประกอบอาหารแล้วแล้วมาชำในกระถางได้ เช่นเดียวกันกับผักชี

ที่มา  poobpub  kasetorganic