ผักบ้านๆป ร ะ โ ย ช น์ เพียบ คะน้าเม็กซิโกหรือผักผงชูร ส

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ให้ประโยชน์มากมายกันเลย บางท่านอาจจะรุ้จักผักชนิดนี้กัน มาแล้ว แต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จัก อาจจะเคยเห็นแต่ไม่ทราบว่าเป็นผักที่ทานอร่อยและมีประโยชน์มาก ฉนั้นเรามาทำความรู้จักผักชนิดนี้กันดีกว่า ถ้าอย ากรู้กันแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยจ้า

ขึ้นชื่อว่า ผัก สีเขียวๆ คนไม่กินผักคงร้องอี๋ เ พ ร า ะคิดว่าความเขียวจะทำให้มีร ส ขมและเหม็นเขียว แต่สำหรับ คะน้าเม็กซิโก หรือมีชื่อเรียกอีกอ ย่ างว่า ผักไชย า หรือ ผักชาย า หล า ย

คนคงเคยรับประทานพืชนิดนี้มาแล้ว เ พ ร า ะนอ กจาก ใบกรุบกรอบ ไม่มีร ส ขม ไม่มีก ลิ่ นเหม็นเขียว ยังมีร ส อร่อยใช้แทนผงชูร ส และคุณค่าทางอาหาร ส ูงอีกด้วย หน้าต ามันคล้ายใบมะละกอเลยเน๊อะ

ผักไชย า ผักชาย า ผักโขมต้น ต้นผงชูร ส ต้น มะละกอ กินใบ หรือก็คือชื่อเรียกอื่นๆ ของต้นคะน้าเม็กซิโกนั่นเองค่ะ เชื่อว่าหล า ยๆ ท่านน่าจะเคยได้ยิน หรือรู้สึกคุ้นหูกับชื่อต่างๆ เหล่านี้ ไม่ชื่อใดก็ชื่อหนึ่งเป็นแน่

หรือบางท่านอาจจะเคยรับประทานพืชชนิดนี้แล้วด้วยซ้ำ และด้วยคำบอ กเล่าที่ต่างพูดเป็นเ สี ยงเดียวกันว่า พืชชนิดนี้มีร ส ชาติอร่อย เนื้อสัมผัสกรุบกรอบ ไม่มีก ลิ่ นเ ห ม็ นเขียว ไม่มีร ส ขม และมีคุณค่าทางอาหาร ส ูง มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทย ามากมายมหาศาล แต่ข้อมูลดังกล่าวจะจริงเท็จแค่ไหนนั้น เรามาติดต ามเรื่องราวของเจ้า คะน้าเม็กซิโกต้นไม้แสนอร่อย

การขย าย พั น ธุ์

ทำได้โดยการนำกิ่งที่ค่อนข้างแก่มาตัดเป็นท่อนๆ แล้วชำลงถุงดำ ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์กิ่งจะเริ่มแ ต กใบอ่อน รอให้ต้นแข็งแ ร งจึงย้ายลงปลูกในดิน การดูแลรั ก ษ าค่อนข้างง่าย

เ พ ร า ะคะน้าเม็กซิโกเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว และไม่ค่อยมีแ ม ล งรบกวน สำหรับต้นที่ตัดกิ่งมาปลูกทางผู้เชี่ยวชาญแ น ะนำว่าควรรอให้ต้นไม้มีอายุประมาณ 2 ปี เพื่อให้ต้นแข็งแ ร งเ สี ยก่อนจึงค่อ ยเก็บมาบริโภค และไม่ควรเก็บใบจากต้นเกินกว่า 50เปอร์เซน เ พ ร า ะจะทำให้ต้นโ ท ร มได้ง่ายๆ

ส่วนที่นิยมนำมารับประทานคือใบและยอ ดอ่อน ซึ่งมีร ส ชาติคล้ายกับคะน้า หลังจากเด็ดยอ ดอ่อน มา ให้นำมาปอ กเปลือ ก ตัดใบ แล้วแยกก้านใบทิ้งเ พ ร า ะส่วนนี้จะแข็งมาก ไม่นิยมนำมารับประทาน หลังจากล้างน้ำให้สะอาดแล้วจึงนำไปประกอบอาหาร เช่นเดียวกับผักคะน้าหรือผักทั่วๆ ไป เช่น ผัดน้ำมันหอย ชุบแป้งทอ ด ลวกทำยำหรือจิ้มกับน้ำพริก ผัดเผ็ด ผัดน้ำมันจิ้มน้ำพริก ทำราดหน้า ผัดกับไข่ หรือเนื้อสั ต ว์ต่างๆ หรือทำแกงส้ม

จากข้อมูลประโยชน์ของผักไชย าที่มีคุณค่ามหาศาล เชื่อได้ว่าหล า ยคนคงอย ากหามาปลูกและมาปรุงลิ้มลองร ส ชาติ แต่มีข้อระวังในการนำมารับประทาน คือ ห้ามรับประทานแบบสดๆ เ พ ร า ะใบและยอ ดมีส า ร พิ ษ กลุ่มไฮโดรไซย านิก ไกลโคไซด์ (hydrocyanic glycoรideร)

ทำให้ระบบทางเดินอาหารระคายเคืองได้ ดังนั้นการจะนำผักไชย ามารับประทานต้องปรุงผ่านความร้อน 15-20 นาที เพื่อส า ร พิ ษ ดังกล่าวถูกทำล า ยสล า ยห า ยไป และผู้ที่ผิวแพ้ง่ายต้องระวังย างของต้นสัมผัสผิวอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ด้วยเช่นกัน

ประโยชน์มากมายขนาดนี้ ใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองแ น ะนำว่าให้คุณลองหามาปลูกไว้ที่บ้านสักพุ่มสองพุ่ม หรือสั่งซื้ ออ อ นไ ล น์ รับรองว่าได้รับประทานอาหารจานอร่อยร ส นัวๆ โดยไม่ต้องง้อผงชูร ส แถมยังสุ ข ภ า พดีอีกด้วย ส า ร ส ำคัญที่พบในคะน้าเม็กซิโกเป็นส า รในกลุ่ม flavonoidร และ phenolic acidร นอ กจากนี้ยังพบส า รในกลุ่ม รaponinร และ alkaloidร ด้วย

คะน้าเม็กซิโกเป็นพืชที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แต่ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมและเริ่มมีการนำมาปลูกอ ย่ างแพร่หล า ย อาจเ พ ร า ะเป็นผักที่มีร ส ชาติดีและมีคุณค่าทางอาหาร ส ูง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่รักสุ ข ภ า พ อ ย่ างไรก็ต ามควรร ะ มั ด ร ะ วั งการรับประทานคะน้าเม็กซิโกแบบดิบ เ พ ร า ะหากรับประทานในปริมาณมาก หรือรับประทานติดต่อ กันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการ ส ะสมของส า ร พิ ษ ไซย าไนด์ จนทำให้เกิดอั น ต ร า ยต่อร่างกายได้ ดังนั้นควรปรุงให้สุกก่อนนำมารับประทานทุกครั้งเพื่อความปลอ ดภั ย

ที่มา  มหาวิทย าลัยมหิดล ไทยรัฐ  poobpub