ผักบุ้งเหลือแต่โคน อ ย่ าพึ่งทิ้ง เอามาแช่ในโอ่งออ กยอ ดใหม่ เก็บกินได้

ซื้ อผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งอื่นในตลาดมาเรามักกินเฉพาะยอ ดแล้วตัดโคนทิ้งไป โดยทราบหรือไม่คะว่าเราสามารถปลูกผักบุ้งได้จากโคนให้กล า ยเป็นต้นผักบุ้งและเมื่อตัดแล้วผักบุ้งก็ยังสามารถเกิดยอ ดขึ้น มาใหม่ได้เรื่อยๆถ้าได้รับการบำรุงที่มากพอ วันนี้จึงขอนำเสนอ การปักชำผักบุ้งจากโคนให้ได้ผลดีโดยวิ ธีนี้จะปลูกในโอ่งซึ่งสามารถเก็บความชื้นได้ดีและเคลื่อนย้ายง่ายค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ดินสำหรับปลูกหรือใยสังเคราะห์

2. กระสอบป่าน

3. โคนผักบุ้งหรือเมล็ดผักบุ้ง

4. ตะกร้าเลือ กขนาดเล็กกว่าก้นโอ่ง

5. โอ่งมังกร ไม่ต้องเจาะก้นโอ่ง

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกให้นำดินปลูกหรือใยสังเคราะห์ใส่ลงในตะกร้า โดยใส่ให้มีความหนาจากก้นตะกร้าขี้น มาประมาณคืบหนึ่ง

2. จากนั้นนำโคนผักบุ้งเรียงลงในตะกร้าให้แน่นเต็มตะกร้า แต่ถ้ามีเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งก็สามารถปลูกด้วยเมล็ดได้ ด้วยการหว่านเมล้ดลงในตะกร้าได้เช่นเดียวกันแต่ระวังอ ย่ าให้หนาแน่น มากเกินไป

3. ขั้นต่อมาให้นำตะกร้าเพาะลงในโอ่ง แล้วรดน้ำต ามลงไปให้ชุ่ม โดยผักบุ้งนั้นห้ามข า ดน้ำโดยเด็ดข า ดต้องหมั่นเช็คว่ามีน้ำเพียงพอในการปลูก

4. เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน จะสังเกตได้ว่าผักบุ้งเริ่มเกิดใบใหม่ออ กมาจากโคน แต่ถ้าหากว่าปลูกด้วยเมล็ดก็เริ่มมีต้นอ่อนของบุ้งเริ่มออ กมาให้เห็น

5. นำกระสอบป่านที่เตรียมไว้มาคลุมไว้ที่ปากโอ่ง เพื่อพรางแสงบางส่วนและเก็บรั ก ษ าความชื้นในการปลูกผักบุ้งให้ได้มากที่สุด

6. เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 20-30 วัน จะพบว่าผักบุ้งจะเจริญเติบโตเต็มที่และแ ท งยอ ดสูงขึ้น มาถึงปากโอ่งแล้วก็ให้นำกระสอบป่านออ กแล้วสามารถตัดยอ ดออ กไปรับประทานได้เลยค่ะ

7. เมื่อตัดยอ ดออ กไปรับประทานแล้วให้ทำการบำรุงผักบุ้งให้เกิดยอ ดใหม่ ด้วยการให้ฮอร์โมนไข่ผสมน้ำแล้วราดลงไปในโอ่ง ฮอร์โมนไข่จะไปช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเสริมให้ผักบุ้งที่เกิดมาใหม่ออ กยอ ดอวบค่ะ

การใช้โอ่งในการปักชำผักบุ้งจะช่วยเก็บความชื้นภายในได้ดีและเมื่อใส่ฮอร์โมนหรือน้ำบำรุง ผักบุ้งจะได้รับการบำรุงเต็มที่เพราะสารอาหารทั้งหมดจะไม่ไหลออ กไปไหนอยู่ในโอ่งให้ดูดซึมได้เต็มที่ค่ะ

ที่มา Postnoname