ผักทานเหลืออ ย่ าพึ่งทิ้ง นำมาปลูกใหม่ ไว้กินได้

ผักที่มีร า กส่วนใหญ่แล้วเราจะกินใบ และเมื่อนั้นเราจะทิ้งส่วนที่เป็นร า ก วันนี้เราเลยมีแนวทางไอเดียการปลูกผักไว้กินเองจากผักที่เหลือ ให้กล า ยเป็นต้นผักใหม่ที่เราสามารถเก็บกินได้ ทำได้งายมาก จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

ปกติแล้วเวลาเราเอาผักมาประกอบอาหาร หล า ยชนิดเลยที่เราตัดส่วนร า กนั้นทิ้งไป แต่วันนี้อย ากจะชวนทุกคน มาปลูกผักกัน เป็นการปลูกแบบง่าย ๆ และไม่ต้องหาซื้ อต้นกล้าหรือเมล็ดพันธุ์ใหม่เลยด้วย จะใช้เป็นส่วนหัวร า กของผักที่เรามี โดยเฉพาะผักชี หอม ส่วนนี้โ ค นจะนำมาปลูกต่อได้สบาย ๆ เลย

ขั้ น ต อ นการหั่นส่วนโคนร า ก

โดยให้ตัดส่วนเหนือโคนขึ้น มาประมาณ 2 นิ้ว ส่วนปล า ยนั้นก็เอาไปประกอบอาหารได้เลย ถ้าเป็นต้นกะเพรา โหระพา สะระแหน่ ก็เด็ดใบออ กเลย ตัดก้านออ กสัก 3 นิ้ว ส่วนยอ ดก็เด็ดออ กเหมือนกัน

สิ่งที่จะต้องเตรียมในการปลูก

จะใช้เป็นกระป๋องน มข้นหวานเก่า เจาะรูให้เรียบร้อย ประมาณ 4 – 5 รู จะช่วยให้ระบายน้ำได้ง่าย ถ้าไม่มีกระป๋องน มจะใช้เป็นขวดพลาสติกแทนก็ได้เหมือนกัน ส่วนดินปลูกก็เตรียมแบบที่มีความร่วนซุย เบา กาบมะพร้าวสับ แกลบดิบ ปุ๋ ยคอ กเก่า คลุกส่วนผสมรวมกันได้เลย

ขั้ น ต อ นการปลูกแบบแช่น้ำ

พอเราหั่นส่วนโคนร า กมาแล้ว และเด็ดใบออ กเรียบร้อยก็เอาไปใส่ในภาชนะที่มีน้ำ โดยแช่แล้วจะต้องเปลี่ยนน้ำด้วยทุกวันเลย ซึ่งไม่กี่วันก็จะเริ่มเห็นการงอ กแล้ว การแช่น้ำจะทำให้ร า กงอ กออ กมาเร็วมากขึ้น ยอ ดอ่อนจะแ ต กออ กมาได้เร็วอีกด้วย

ขั้ น ต อ นการปลูกลงดิน

ดินปลูกที่เตรียมไว้นั้นใส่ลงในกระป๋องน มหรือภาชนะที่เจาะรูแล้ว ใส่ไป 2/3 ของกระป๋อง ไม่ต้องกดจนแน่น จากนั้นก็วางร า กหรือ กิ่งของต้นที่จะปลูงลงไปพร้อมกลบดินบาง ๆ ต่อด้วยการรดน้ำให้ชุ่มเลย จากนั้นนำกระป๋องกระถางนั้นไปวางในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมทั้งจะต้องมีแสงแดดส่องถึงอีกด้วย รดน้ำสม่ำเสมอ เช้า – เย็น ประมาณ 1 สัปดาห์ จะทำให้ลำต้นแข็งแ ร ง และแ ต กยอ ดแ ต กใบได้ แสงจะต้องเพียงพอเพื่อ การปรุงอาหารของผัก โดยเฉพาะแสงเช้าจะดีมาก ๆ พอต้นแข็งแ ร งแล้วก็ปรับมารดน้ำเป็น 1 ครั้ง/วันก็พอ ปลูกไปประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะโตแล้ว ครบ 1 เดือนสามารถทยอยเก็บมาประกอบอาหารได้เลย

การปลูกผักแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิ ธีที่น่าสนใจและเห็นผลดีอีกด้วย ใครที่ชอบซื้ อผักมาประกอบอาหารแล้วมีส่วนร า กต้องทิ้งบ่อย ๆ เอามาปลูกเป็นงานอ ดิเรกก็เพลินไปอีกแบบนะ ดูแลไม่ย าก ผักโตเร็ว และที่สำคัญเก็บมาทานได้ปกติเลยด้วย ปลอ ดสา รพิ ษอีกต่างหาก

นอ กจากชนิดที่กล่าวมาในบทความนี้อาจจะยังมีผักอีกหล า ยชนิดเลยที่สามารถนำมาปลูกแบบชำน้ำแบบนี้ได้ รวมถึงนำกิ่งมาปักชำได้ การปลูกผักแบบนี้ก็เป็นการทำอะไรที่สนุกเพลินเพลินทีเดียว ใครที่ทำงาน มาเค รี ย ด ๆ ลองแบ่งเวลามาหาอะไรทำดีกว่า ปลูกผักนั้นก็เรียบสมาธิได้ไม่น้อยทำให้เราได้มองสีเขียวอีกด้วย

ที่มา kasetchaoban