ผักชีปลูกไว้กินเอง ต้นงามไว กอใหญ่ ทำได้ง่ายๆ

ในทุกๆปีจะมีช่วงหนึ่งที่ผักชีนั้น มีร าค าที่สูงมาก ทำให้หล า ยๆท่านบ่นกัน เพราะบางคนก็ใช้ทำอาหารข า ย เจอร าค าผักชีเข้าไปแทบจะข า ยของไม่ได้อะไรเลย ฉนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราจะปลูกผักชีไว้กินหรือไว้ใช้เองในการข า ยอาหาร ซึ่งวันนี้เราก็มีวิ ธีการปลูกมาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ผักชีเป็นพืชผักสวนครัวที่น่าปลูกเอาไว้ทุกบ้าน เพราะว่าเป็นผักที่ต้องใช้แทบจะทุกเมนูเลยในการประกอบอาหารที่คนไท ยนิยมทาน สำหรับคนที่อย ากจะปลูกไว้ในบ้าน มีเก็บง่าย ๆ มาลองปลูกกัน เรามีวิ ธีนี้ในการปลูกแบบไม่ย า ก อ่ า นจบแล้วทำต ามได้เลย หากปลูกหล า ยกระถางหล า ยแปลงแล้วเก็บทานไม่ทันก็เก็บข า ยได้ร าค าดีอีกด้วย

การปลูกผักชี

เคล็ดลับในการปลูกให้มีอัตร า การงอ กสูงก็ให้เอาไปห่อผ้าแล้วแช่น้ำก่อน โดยแช่แบบกดให้จมน้ำ พอแช่แล้วนำไปคลุกกับทรายจะทำให้เมล็ดงอ กได้ง่ายขึ้น เราก็เอาเมล็ดผักชีที่แช่น้ำแล้วไปหว่านลงแปลงเพาะได้เลย แปลงปลูกนั้นควรจะยกร่องสูง ดินปลูกระบายน้ำได้ดี ตอนทำแปลงให้พลิกดินต ากด้วยสัก 10 วัน แล้วผสมปุ๋ ยคอ กคลุกให้เข้ากัน

จากนั้นเราก็ทำการรดน้ำแปลงให้ชุ่มเลยก่อนจะหว่านเมล็ดลงแปลงได้เลย จากนั้นเอาฟางหรือหญ้าแห้งมากลบบาง ๆ ต ามแนวแปลงเลย เป็นการช่วยรัก ษาความชื้นและทำให้เมล็ดไม่กระเด็นตอนรดน้ำด้วย ผักชีนั้นเป็นผักที่ชอบความชื้นแต่ก็ไม่ใช่แฉะหรือน้ำท่วมขังนะ ฉะนั้นควรจะรดน้ำให้สม่ำเสมอด้วย

การบำรุงดูแล

ในช่วงแรกของการปลูกนั้นควรจะรดน้ำสม่ำเสมอ 2 ครั้ง/วันเช้าและเย็น พอผ่ านไป 30 วันแล้วก็ค่อยปรับมาเป็น 2 – 3 วันรดน้ำครั้งก็พอ และก่อนการเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ ก็ลดการให้น้ำเป็น 4 วัน/ครั้งในตอนเย็นก็พอ ส่วนปุ๋ ยนั้นก็ใช้ปุ๋ ยคอ กก็ทำให้ต้นผักชีเจริญเติบโตได้ดีแล้ว ใส่ปุ๋ ยเสร็จจะต้องรดน้ำต ามในทันที

การเก็บเกี่ยวผักชีนั้นหลังจากการปลูกแล้วประมาณ 30 – 45 วัน ก็ถึงเวลาการเก็บเกี่ยวได้เลย เราก็ให้รดน้ำก่อนเพื่อจะได้ถอนต้นได้สะดวก ก็ถอน มาทั้งร า กแล้วล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปประกอบอาหารหรือนำไปจำห น่ า ยได้เลย

ที่มา kasetchaoban