ผักกระสัง ประโยชน์เยอะ บ้านใครมี อ ย่ าพึ่ง ถอนทิ้ง

สำหรับวันนี้เราจะพามารู้จักผักกระสังและประโยชน์ดี ๆ ของผักระสังกันค่ะ ผักกระสัง เป็นผักที่เกิดขึ้นเองต ามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่หล า ยคน มักจะถอนทิ้งเ พ รา ะคิดว่าเป็นวัชพืช ผักกระสังนี้มักถูกคิดว่าเป็นวั ช พื ชและมักจะถอนทิ้งเสมอแต่ใครจะไปรู้ว่าผักกระสังนี้ถือเป็นสุดยอ ดผักมีประโยชน์ที่หล า ยคนไม่รู้

ผักกระสัง คืออะไร มีลักษณะอ ย่ างไร

ผักกระสัง จะมีลักษณะเป็นใบสีเขียวอวบน้ำ มีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ ปล า ยแหลมออ กเป็นช่อสีเขียวอ่อนหรือสีครีม มีชื่อเรียกที่ต่างกันไปต ามแต่ละภูมิภาค สามารถเจริญเติบโตได้ ต ล อ ด ทั้งปี และขึ้นอยู่ทั่วไปในทุกภาคของบ้านเรา

สู ต รที่ 1 นำผักกะสัง ป ร ะ มาณ 1 กำมือ ต้มในน้ำเดือ ด 2 แก้ว ต้มจนปริมาณน้ำเหลือเพียง 1 แก้ว แล้วแบ่งดื่ มครั้งละ 1/2 แก้ว เช้าและเย็น โดยสามารถดื่ มก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

สู ต รที่ 2 กินผักกระสังสดๆ โดยรับประทานแต่ละครั้งไม่ต้องแต่รับประทานได้ทุกวัน จะช่วยให้ บ ร ร เ ท า อาการป ว ดต ามข้ อหรือ โ ร คเ ก า ต์ ได้เป็นอ ย่ างดี แต่ในระหว่างนั้นก็ต้องงดกินของแสลงควบคู่ไปด้วย

อาหารแสลงที่ควรลด

เครื่องในสั ต ว์อาหารทะเลบางชนิด เนื้อสั ต ว์ปีก ปลาซาร์ดีน กุ้ง ปลาอินทรีย์ ปลาไ ส้ตั น กะปิ น้ำต้มก ร ะ ดู ก ซุปก้อน หอยเชลล์ ไข่ปลา เห็ด ยอ ดผักอ่อน บางประเภท เป็นต้น

ประโยชน์ของผักกระสัง

1.ช่วยรั ก ษ าม ะ เ ร็ งเต้าน ม ใช้ผักกระสัง นำมาตำให้ละเอียด แล้วนำไปแปะ หรือทาที่ใต้ราวน มจะช่วยรั ก ษ าม ะ เ ร็ งเ ต้ าน มได้

2.ช่วยรั ก ษ าโ ร คลักปิดลักเปิด ให้นำผักกระสังมากิน หรือจะใช้วิ ธีการนำต้นกระสังมาบด แล้วนำไปแปะไว้บริเวณที่มีโ ล หิ ตออ กมาต ามไรฟั น

3.ช่วยบำรุงเส้นผม ผักกระสัง สามารถนำมาทำเป็นน้ำย า สระผม ช่วยบำรุงผมได้ แค่นำใบผักกระสังมาขยำใส่น้ำแล้วชโลมลงไปบนศีรษะในขณะที่สระผมเปียก จากนั้นก็ล้างน้ำสะอาดออ ก จะช่วยให้ผมของคุณดูสลวย นุ่มลื่นขึ้น และป้องกันผมร่วงได้ดีเลยล่ะ

4.ช่วยรั ก ษ าเริม ใช้ผักกระสัง เอามาตำใส่กับขมิ้น และข้าวสาร ตำใส่กันจนละเอียด แล้วพ อ กไว้บริเวณที่เป็นเริม ทิ้งไว้ 1 คืน จะช่วยรั ก ษ าเริมได้

5.ช่วยรั ก ษ าแ ผ ลไฟไหม้น้ำร้อนลวก หากมีแ ผ ลที่ผิวหนัง หรือเป็นแ ผ ลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ให้นำต้นผักกระสังมาบดให้ละเอียด แล้วนำไปประคบบริเวณ แ ผ ล ผิวหนัง จะช่วยบ ร ร เ ท าอาการได้

ทั้งนี้ยังเอาใจคุณผู้หญิง โ ด ย สามารถลดสิวฝ้าบนใบหน้าได้ สมัยก่อนสาวๆจะต้องใช้น้ำต้มผักกะสังล้างหน้าเป็นประจำ จะทำให้ผิวหน้าสดใสไร้สิวได้ดีอีกด้วย แ ล ะ ยังเป็นย าสระผมชั้นดีลดผมร่วงได้อีกด้วย นอ กจากนี้ ผักกระสัง ยังมีฤทธิ์ในการ ต้ า น สารอนุ มู ล อิ ส ระ และมีวิต ามินซีสูงมาก สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหล า ยเมนู จะรับประทานแบบสดๆ หรือจะนำมา ล ว ก ก็ยังได้ เมื่อทราบถึงประโยชน์ที่มีมากมาย ข อ ง ผักกระสัง ถ้าเห็นก็อ ย่ าถอนทิ้งกันนะคะ

ที่มา medthai  poobpub