ผสมดินก่อนปลูก พืชผักโตเร็ว ปลูกอะไรก็งาม

อ ย่ างที่รู้กันดีว่าการที่เราจะปลูกพืชผักหรือต้นไม้ นอ กจากจะต้องมีพันธ์ที่ดีแล้ว ดิน น้ำ ปุ๋ ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้เร็ว สมบูรณ์ วันนี้เราเลยมีสุ ต รการผสมดินไว้ใช้ปลูกพืชผักมาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

ปรุงดินอย่ างไรให้ร า กต้นไม้สามารถเดินหาอาหารได้แบบสะดวกและเสริมธาตุอาหารให้บำรุงต้นและผลผลิตได้ทุกส่วน หากดินไม่ดีจะส่งผลต่อ การเจริญเติบโตของต้นไม้อย่ างมาก วันนี้เราก็เลยมีสุ ต รในการปรุงดินใช้เองแบบง่าย ๆ ให้ได้สา รอาหารที่ดีต่อต้นไม้ ดิน มีความร่วนซุยระบายน้ำได้ดี มีขั้นตอนในการทำไม่ย าก มาติดต ามพร้อมกันได้เลย

วัสดุปลูกน่านำมาใช้

1 แกลบดิน จะเป็นตัวทำให้ดินโปร่ง เบา มีความพรุน ร า กต้นไม้เดินดี อากาศถ่ายเทและยังรัก ษาความชื้นได้ดี

2 ขี ้เถ้าแกลบ หรือแกลบดำ มีน้ำหนักเบา เอามาผสมจะทำให้ดินปลูกเบา ระบายน้ำได้ดี และทำให้ดิน มีความร่วนซุยมากขึ้น เหมาะแก่การเพาะกล้า

3 กาบมะพร้าวสับ เป็นตัวทำให้ดินปลูกมีช่องว่าง โปร่ง และยังสามารถย่อยสล า ยเป็นปุ๋ ยได้อีกด้วย

4 ปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยห มั ก เป็นส่วนที่มีธาตุอาหารในการบำรุงต้นพืช และช่วยทำให้ดิน มีความร่วนซุยและโปร่งอีกด้วย

การทำดินปลูก

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ดินปลูก 1 ส่วน

2 ปุ๋ ยห มั ก/ปุ๋ ยคอ ก ½ ส่วน

3 ทรายหย าบ ½ – 1 ส่วน

4 น้ำห มั กชีวภาพรสจืด ½ ส่วน

3 กาบมะพร้าวสับ/แกลบดำ 1 ส่วน

ขั้นตอนในการทำ

เริ่มต้นที่เอาส่วนผสมทั้งหมดนั้นคลุกให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วตักดินที่ผสมเสร็จใส่ในกระสอบปุ๋ ยหรือจะกองไว้ในที่ร่มก็ได้ จากนั้นพักทิ้งไว้แบบนั้น 2 สัปดาห์หรือจนกว่าดินจะไม่มีความร้อน ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลย

ซึ่งวัสดุปลูกและสัดส่วนการใช้นั้นเราเลือ กเองได้เลย ปรับให้เหมาะกับความชอบของต้นไม้ที่จะปลูก บางชนิดชอบดินชื้น บางชนิดชอบดินแห้ง ก่อนจะปลูกต้นอะไรให้ศึกษาดูความชอบของต้นนั้น ๆ ก่อน แล้วเราจะปรุงดินออ กมาได้ถูกหลักต ามที่ต้นไม้ต้องการ ทำให้เจริญเติบโตสวยงามได้ดี

ที่มา kasetchaoban