ผลไม้ 7 อย่างทานแล้วนำกลับมาปลูกใหม่ได้

เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าผลไม้ที่เราซื้ อมาทานนั้นบางชนิดเราสามารถนำมาปลูกได้ เป็นการปลูกผลไม้ไว้กินเองที่บ้านไม่ต้องไปซื้ อพันธ์ไม้ให้เ สี ยเ งิ น อีกทั้งยังได้กินผลไม้ที่ปลอ ดส า รอีกด้วย วันนี้เราจึงได้นำผลไม้ทั้ง 7 ชนิดนำมาปลูกกัน เป็นวิ ธีที่ ไม่ย ากในการปลูกไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง

1 ส้ม

นำเมล็ดส้มไปปลูกหลังจากที่ทานเสร็จไม่ย ากเลย นำเมล็ดประมาณ 15 เมล็ดล้างน้ำแช่น้ำทิ้งเอาไว้ 2-3 ชม. จากนั้นนําไปกลบลงในดินที่ระบายนํ้าได้ดีให้มีความลึกอยู่ที่ประมาณ 2-3 นิ้ว ลดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นนำถุงพลาสติกมาคลุมกระถางเอาไว้ เจาะรูด้านบนประมาณ 4-5 รู เสร็จแล้วนําไปวางเอาไว้บริเวณที่มีแสงแดดรําไร สลับให้โดนแดดโดยตรง ทำการวางสลับกันประมาณระยะเวลา 5-6 สัปดาห์ เราก็จะเห็นเริ่มมีใบอ่อน เมื่อลำต้น มีความสูง 4-5 นิ้วก็ค่อยทำการย้ายต้นกล้าไปเ พ ร า ะลงในแปลง เพาะลงในกระถางที่จัดเอาไว้ได้เลย

2 สตรอว์เบอร์รี

ทำการแงะเอาเมล็ดสตอเบอรี่ออ กล้างทำความส ะ อ า ด ปล่อยให้แห้งจากนั้นนําแก้วมาตัดในช่วงของฐานให้มีความย าวประมาณ 1 เซนติเมตร เจาะรูที่ฐานเสร็จแล้วนำไปใส่ไว้ในแก้วใบที่ 2 เทดินลงไป แล้วทำการหว่านเมล็ด กลบหน้าดิน รดน้ำ รอไม่ต่ำกว่า 6 สัปดาห์ จากนั้นก็ให้นำลงไปปลูกในแปลงหรือในกระถางได้เลย

3 สับปะรด

นํามาปลูกใหม่ โดยนําหัวสับปะรดในส่วนบริเวณใบแช่ในนํ้าให้โดยเฉพาะบริเวณส่วนใต้คนใบรอ กระทั่งมีรากงอ กออ กมา จากนั้นนําไปปลูกใส่ลงในกระถางในดินที่ระบายนํ้าได้ดี การดูแลไม่ย ากนํากระถางตั้งวางเอาไว้บริเวณที่มีแสงแดดสลับกับที่ร่มไม่ควรวางไว้ในมุมอับหรือมีความชื้น มาก

4 แอปเปิ้ล

นำเมล็ดที่อยู่ในผลแอปเปิลทั้งหมดล้างทำความส ะ อ า ดหุ้มด้วยกระดาษทิชชูเก็บไว้ในถุงพลาสติก ผูกปากถุงให้แน่น แช่ไว้ในตู้เย็นทิ้งเอาไว้ 1 เดือน ในระหว่างนั้นหมั่นเปิดเช็คเป็นระยะ อ ย่ าให้กระดาษและเมล็ดแห้ง เมื่อเริ่มมีต้นอ่อนสีข า วๆงอ กออ กมาให้ได้เห็นให้เรานำออ กมาปลูกใส่ลงในกระถาง ไว้ในดินความลึกประมาณ 1-2 นิ้ว พร้อมกับนำไม้มาปักเพื่อเป็นหลัก และพันไว้กับต้น ครบเวลา 3 เดือนจึงค่อย นำไม้หลักออ ก

5. อะโวคาโด

วิธีการปลูกคล้ายกันกับมันเทศ คือให้ผ่ าเนื้อออ กเพื่อเอาเมล็ดด้านใน ซึ่งในส่วนของอะโวคาโดจะมีเพียง 1 เมล็ด จากนั้นนำไม้มาเ สี ยบกับเมล็ดประมาณ 3-4 ด้าน แล้วนำไปพาดไว้กับปากแก้ว โดยให้ด้านล่างของเมล็ดโดนน้ำครึ่งหนึ่ง รอสักประมาณ 6-8 สัปดาห์ เพื่อให้ต้นและรากงอ ก พอรากงอ กย าว 6 นิ้วให้ตัดออ ก 3 นิ้ว แล้วรอจนกว่าใบจะขึ้น พอใบขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้ย้ายเมล็ดไปปลูกในดินได้เลย แต่อ ย่ าลืมว่าต้องปลูกโดยให้เมล็ดครึ่งหนึ่งอยู่เหนือ ดินด้วยนะ

6 มะม่วง

แกะเปลือ กหุ้มเมล็ดออ ก นําเมล็ดที่อยู่ด้านในไปปลูกในดินร่วนหรือในดินที่มีการระบายนํ้าได้ดี สามารถหยั่งรากลึกได้ โดย ฝั ง ลงไปให้ลึกกว่าหน้าดิน 1 ถึง 2 นิ้ว การดูแลรัก ษ าดิน ไม่ให้แห้งหรือแ ฉ ะจนเกินไป จะให้ดีควรหมั่นตัดแต่งกิ่งและใบมะม่วงก็จะแตกยอ ดเจริญเติบโต ออ ก ดอ กออ กผลได้มากขึ้น

7 กีวี

นำเมล็ดด้านในของกีวี่ออ กมา จากนั้นนำเมล็ดไปแช่น้ำเพื่อเป็นการล้างเนื้อสีเขียวออ กหมด เสร็จแล้วกระดาษทิชชูพรมน้ำนำมาห่อเมล็ด ใส่ลงไปในภาชนะพลาสติกเก็บเอาไว้ในตู้เย็นบริเวณขอบประตูตู้เย็น ที่ไม่โดนความเย็น มากนัก ระหว่างนี้ก็ให้คอยพรมน้ำให้กระดาษมีความชื้นอยู่ตลอ ดเวลา รอจนกว่าจะมีต้นอ่อน ก็ให้เรานำออ กมาปลูกใส่ลงในกระถางได้เลย

ที่มา sabidee  sangkomonline