ปุ่ม บน รี โ ม ท แอร์ใช้ให้ถูกวิ ธี แอร์เย็นฉ่ำ เปิดทั้งวันไม่ เ ป ลื อ ง ไฟ

อากาศร้อนๆก็ต้องเปิดแอร์ แต่ก็นะยิ่งเปิดก็ยิ่งเปลืองไฟ แถมอากาศร้อน ม ากๆแอร์กลับไม่เย็นอีก จะทำอ ย่ างไรดีถึงจะเปิดแอร์ได้เย็นสบาย แถมยังประหยัดไฟอีก วันนี้เรามีวิ ธีมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

โดยผู้เขียนเคยได้เจอ กรณีที่คุณป้าท่านหนึ่งได้ต ามช่างแอร์ให้มาเช็คแอร์ที่บ้าน เ พ ร า ะแอร์ที่เปิดไม่มีความเย็น มีแต่ลมธรรมดาเป่าออ กมา เมื่อช่างไปถึง ป ร า ก ฏ ว่าแอร์ถูกตั้งให้ทำงานในโหมด Fan เมื่อช่างลองปรับกลับมายังโหมด Cool แอร์ก็กลับมาทำความเย็นได้ต ามปกติ

โดยผู้ผลิตแอร์ใน ปั จ จุ บั น ได้ใส่โหมดการทำงานหลักพื้นฐาน มาให้ 4 โหมดการทำงาน ได้แก่ โหมด Aนto, Cool, Fan, Dry และสำหรับแอร์รุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นที่มาพร้อมด้วยฟังชั่น เ ส ริ ม มากมาย อาจจะมีอีกหนึ่งโหมดการทำงานเพิ่มเข้ามา นั่นคือโหมด Heat โดยแต่ละโหมดการทำงานถูกออ กแบบให้มีการทำงานที่ต่างกันออ กไป และรายละเอียดของแต่ละโหมดคือ

โหมด Cool

คือโหมดทำความเย็น เป็นโหมดที่นิยมใช้มากที่สุด โดยเมื่อ กดปุ่ม Mode แล้วเลือ กการทำงานให้อยู่ในโหมด Cool แอร์จะเข้าสู่รูปแบบการทำงานสำหรับทำความเย็นและคงระดับ อุ ณ ห ภู มิ ให้อยู่ในขอบเขตที่เรากำหนด โดยผู้ใช้งาน ม ีอิสระในการปรับตั้งอุณหภูมิได้ต ามต้องการรวมทั้งยังสามารถปรับระดับความเร็วพัดลมได้อีกด้วย

โหมด Aนto

ในแอร์บางยี่ห้ออาจจะเรียกว่าโหมด I FEEL เมื่อ กดปุ่ม Mode บนรีโมทคอนโทรล แล้วเลือ กการทำงานในโหมด Aนto แอร์จะตั้งอุณหภูมิและความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ แ อ ร์ จะกำหนดอุณหภูมิและความเร็วพัดลมให้เองซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องที่เซ็นเซอร์ตรวจได้ในขณะนั้น

โดยที่โหมดการทำงานอาจสลับกันเองระหว่างโหมด Cool กับ Dry เช่น หากอุณหภูมิตั้งอยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส เ มื่ อ ระบบตรวจพบว่าอุณหภูมิห้องสูงเกินกว่า 25 องศาเซลเซียส ก็จะเลือ กการทำงานในโหมด Cool เพื่อทำความเย็นให้กับห้อง และจะสลับไปโหมด Dry โดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิห้องลดลงมาต่ำกว่าค่าของอุณหภูมิที่ตั้งไว้

โหมด Fan

คือโหมดพัดลม เมื่อ กดปุ่ม Mode แ ล้ ว เลือ กการทำงานให้อยู่ในโหมด Fan ระบบจะตัดการทำงานในส่วนของชุดคอนเด็นซิ่งยูนิตที่อยู่นอ กอาคารออ กไป เหลือไว้แต่เพียงชุดแฟนคอยล์หรือคอยล์เย็นในอาคารที่จะยังคงทำงานอยู่

ผู้ใช้งานสามารถปรับ ค ว า ม เร็วพัดลมได้ แต่ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิได้ และลมที่ออ กมาจากชุดคอยล์เย็นก็อยู่ในระดับของอุณหภูมิห้องไม่ใช่ลมเย็นเ พ ร า ะการทำความเย็นในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิตถูกตัดการทำงานออ กไปทันที ที่กดเลือ กโหมด Fan จึงทำให้ ค อ ม เพรสเซอร์ไม่ทำงาน และไม่มีน้ำย าแอร์ไหลวนเข้ามายังชุดคอยล์เย็น โหมดนี้จะมีประโยชน์อ ย่ างมากเมื่อเจอปัญหากลิ่นเหม็นอับที่ออ กมาจากแอร์

โดยการใช้งานนั้นคือเมื่อเราใช้แอร์ เ ส ร็ จ หรือเป็นช่วงที่ใกล้จะปิดแอร์ ก่อนจะปิดแอร์หากเราเปลี่ยนให้แอร์ทำงานในโหมด Fan ต่อไปอีกประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงปิดเครื่อง ก็จะช่วยเป่าแผงคอยเย็นด้านใน ลดความชื้นสะสม ทำให้ช่วยลดกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ได้

โหมด Dry

คือโ ห ม ด ลดความชื้น มีสัญลักษณ์คือรูปหยดน้ำ โดยเมื่อ กดปุ่ม Mode แล้วเลือ กการทำงานให้อยู่ในโหมด Dry ผู้ใช้งานจะไม่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ เมื่ออยู่ในโหมดลดความชื้น และแอร์ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องลดความชื้นในอากาศ เมื่อแอร์ถูกกำหนดให้ทำงานในโหมดลดความชื้น

แม้ว่าคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ในชุดที่ติดตั้งอยู่นอ กอาคารยังคงทำงานอยู่ แต่พัดลมที่อยู่ในชุดคอยล์เย็นอาจจะมีการทำงานสลับกับการหยุดทำงานเป็นช่วงๆ เพื่อเป็นการดึงความชื้นในอากาศให้ถูกกลั่นตัวเป็นหยดน้ำให้ได้มากที่สุด และนำเอานำที่กลั่นตัวจากความชื้น ป ล่ อ ย ทิ้งออ กมาทางท่อน้ำทิ้ง โดยหาเราไม่ต้องต้องการควบคุมความชื้นโดยเฉพาะก็ถือว่าไม่จำเป็นสักเท่าไหร่กับการใช้ในบ้านทั่วๆไป

โหมด Heat

คือโหมดทำความร้อน ใน รี โ ม ท แอร์บางยี่ห้อจะแทนโหมดนี้ด้วยสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์ เมื่อ กดปุ่ม Mode บนรีโมทคอนโทรล แล้วเลือ กการทำงานให้อยู่ในโหมด Heat เมื่อเข้าสู่โหมดนี้ การทำงานของเครื่องจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิเพื่อทำความร้อนให้ห้อง โดยส่วนใหญ่ โ ห ม ด Heat จะจำกัดเฉพาะในแอร์รุ่นท็อประดับบนๆของแต่ละยี่ห้อเท่านั้นแต่ก็แทบไม่จำเป็นเลยสำหรับสภาพอากาศในบ้านเรา

ที่มา 108archeepparนay  poobpub