ปั้มน้ำสุญญากาศ ใช้ได้ทั้งวัน ประหยัดไม่เปลืองไฟ

ในการทำสวนไร่ต่างๆแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องมีคือน้ำไว้ในการรดพืชไร่ในสวน ซึ่งหากเป็นพื้นที่ไฟฟ้าเข้าถึงก็จะเป็นการติดตั้งปั้มได้ง่ายเ พ ร า ะใช้ไฟฟ้าเ สี ยบปลั๊กก็ใช้งานได้เลย แต่การใช้ไฟสิ่งที่ต ามมาคือค่าไฟที่ต้องจ่ายซึ่งก็อาจจะหล า ยตังค์อยู่เหมือนกัน จะดีกว่าไหมถ้าเราทำปั้มน้ำแบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่มีน้ำรดพืชได้

วันนี้เรามาแนะนำปั้มน้ำอีกแบบที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทำแต่ใช้ได้จริง ใช้ได้ดี งบประหยัด ซึ่งงบประมาณนั้นก็อยู่ที่ 3,000 บาท เรียกว่าปั้มน้ำสุญญากาศ สามารถใช้งานได้ 24 ชั่ วโมงอีกด้วย สามารถส่งน้ำไปรดต้นไม้เราได้มีแ ร งดันที่มากพอด้วย แน่นอนว่าไม่ต้องง้อไฟฟ้าเลย

อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกปั้มน้ำชนิดนี้ก็คือ พญาแร้งให้น้ำ นั่นเอง จะเป็นลักษณะปั้มแบบใหญ่ ๆ มีถังโดดเด่นทีเดียว การทำงานจะเป็นแบบกาลักน้ำจากพื้นแล้วนำมาใช้ในการทำเกษตรนั่นเอง ใช้แ ร งดันสุญญากาศในการดูดน้ำขึ้น มาและยังใช้ได้แบบต่อเนื่องไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้ อเพลิงอะไรเลย โดยจะลักน้ำจากที่ต่ำไปยังที่สูงอาจจะสลับการปั้มน้ำแบบปกติทั่วไป

สิ่งที่จะต้องใช้

1 วาล์วเปิด – ปิด

2 วาล์วปล า ยสาย

3 วาล์วเติมน้ำหม้อลม

4 ท่อเหล็ก

5 ท่อพักอากาศระหว่างทางฟุตวาล์วหัวกะโหลก

6 เทปพันเกลียวก้าวและฐานวาง

7 ถังน้ำ 200 ลิตร

8 ท่อ PVC ส่งน้ำ 2 นิ้ว 1 นิ้ว 6 หุน 4 หุน

9 ท่อ PVC ดูดน้ำ 6 หุน 4 หุน 1 นิ้ว

ขั้ น ต อ นการทำ

เอาถังเหล็ก 200 ลิตรมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย โดยจะต้องไม่เป็นถังที่ใส่น้ำมันหรือส ารไวไฟมาก่อนเ พ ร า ะอาจทำให้เกิดการ ร ะ เ บิ ดได้ พอล้างถังเสร็จแล้วก็เจาะถังน้ำต่อวาล์วเติมน้ำเพื่อเชื่ อมข้อต่อ จากนั้นเชื่ อมข้องอเหล็กให้เข้ากับขอบด้านก้นถังวาล์วเติมน้ำ ข้อง้อจะต่อท่อเหล็กย าวประมาณ 15 เซนติเมตรเป็นอย่ างน้อยลึกลงไปในถังเลย

แล้ววางถังบนฐานและต่อท่อ ดูด ต่อวาล์วเติมน้ำโดยที่ปล า ยท่อ ดูดให้ต่อชุดวาล์วที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับลงบ่อปล า ยท่อสูตรนั้นจะต้องจมลงอยู่ในน้ำลึก 15 เซนติเมตร และผูกติดกับแกลลอนไว้ที่ปล า ยท่อ ดูด 6 หุน ย าว 3 เมตรโดยประมาณจะเข้ากับถัง 200 ลิตรได้ ทำการปรับแต่งสปริงฟุตวาล์วลดลง แบบเหล็กสปริงจะอ่อนกว่าแบบพลาสติก

แล้วต่อวาล์วลมระบายอากาศทางด้านบนของถังน้ำ เป็นวาล์วขนาด 6 หุนแล้วต่อท่อส่งน้ำขนาด 2 นิ้วด้านบนของถัง ระบบส่งน้ำก็จะส่งไปยังแปลงปลูก ในช่วงแรกจะเป็นท่อขนาด 2 นิ้วอย่ างน้อย 15 เซนติเมตรทุก ๆ ระยะ 500 เมตร แล้วก็ต่อท่อพักลมไว้ด้วย พอระยะไกลออ กไปก็ลดขนาดท่อลงมาเป็น 1 นิ้วเพื่อให้น้ำไหลแ ร งมากขึ้นแล้วต่อวาล์วเปิดปิดที่ปล า ยสายให้เรียบร้อย

การใช้งาน

พอทำเสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลย โดยให้เปิดวาล์วลม วาล์วเติมน้ำ วาล์วปล า ยสาย เปิดให้หมดโดยเติมน้ำให้เต็มถังคอยสังเกตดูว่ามีการรั่วไหมในตอนเติมน้ำ หากรั่วให้รีบแก้ไข จากนั้นปิดวาล์วลม วาล์วเติมน้ำ วาล์วปล า ยสายแล้วค่อย ๆ ให้น้ำไหลออ ก และไม่ต้องเปิดแ ร งมาก น้ำจะไหลในระยะหนึ่งแล้วจะหยุดหลังจากนั้นก็ปิดวาล์วปล า ยสายทำการเติมอากาศเข้าสู่ระบบโดยเอามือปิดวาล์วเติมน้ำ เปิดวาล์วเติมน้ำได้เลย

หากน้ำมีการไหลแล้วหยุดแปลว่าน้ำกำลังไหลเข้าถังเพื่อปรับให้สุญญากาศเข้าสู่สมดุลอย่ างเดิม อาจจะเพิ่มน้ำเข้าในถังอีกก็ได้ หากสนใจทำแล้วอย ากสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ กศน.เมืองปราจี นบุรี 037 213 261 ได้เลย เหมาะสำหรับคนที่ทำการเกษตรแล้วอย ากจะประหยัดต้นทุนการให้น้ำแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ที่มา kasetchaoban