ปักชำกิ่งมัลเบอรี่ ปลูกง่าย โตเร็ว มือใหม่ก็ทำได้

หากจะพูดถึงเบอร์รี่เมืองไทย ก็เรียกได้ว่ามีอยู่หล า ยชนิดให้นึกถึง แต่ถ้าให้พูดขึ้น มาสักหนึ่งชื่อก็คงจะต้องร้องอ๋อ กันเป็นแน่ เพราะหนึ่งในเบอร์รี่เมืองไทยที่เรารู้จักและคุ้นหูกันเป็นอ ย่ างดีก็คือ ลูกหม่อน หรือ มัลเบอร์รี่ นั่นเอง แต่นอ กจากชื่อเ สี ยงเรียงนามว่าเป็นหนึ่งในสุดยอ ดเบอร์รี่เมืองไทยแล้ว ก็จัดได้ว่าลูกหม่อนเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และยังมีประโยชน์ที่ดีต่อสุ ข ภ า พในหล า ยๆ ด้านด้วย

ต้น มัลเบอร์รี่นั้นปลูกไม่ย ากเลย นำไปปักชำก็ติดแล้ว หากสนใจอย ากจะลองปลูกเอาไว้เก็บทานเองก็มาลองทำต ามสูตรนี้ได้เลย ซึ่งอัตราการรอ ดสูง และผลมัลเบอร์รี่นั้น มีประโยชน์สูงมาก ทานบ่อยก็ดีต่อสุ ข ภ า พเหมือนกัน มีขั้นตอนในการทำอย่ างไรมาติดต ามพร้อมกันได้เลย

การปักชำกิ่ง

เลือ กกิ่งพันธุ์มัลเบอร์รี่ที่สมบูรณ์ จะต้องไม่อ่อนหรือแก่เกินไป อยู่ในระดับกลาง ๆ กำลังดีเลย

พอเราได้กิ่งพันธุ์มาแล้วก็เด็ดใบออ กให้หมดเลย แล้วตัดยอ ดออ กให้เหลือต าแขนงไว้ 2 ต า/ท่อน ซึ่งขนาดความย าวของกิ่งนั้นอยู่ที่ประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร

พอเราได้กิ่งมาแล้วก็เอาไปปักในถุงเพาะชำได้เลย ปักลึกลงไปประมาณ 2 ข้ อนิ้ว แล้ววางถุงเพาะเอาไว้ในที่ร่ม

การบำรุงดูแล

ปลูกมัลเบอร์รี่นั้นจะต้องรดน้ำอย่ างสม่ำเสมอเลย เพราะว่าดินจะต้องมีความชื้นตลอ ดเวลา เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินด้วยจุ ลินทรีย์สังเ ค ร าะห์แสง โดยใช้จุ ลินทรีย์ 2 – 3 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร แล้วนำมารดบำรุงได้เลย รอให้ต้น มัลเบอร์รี่ย าวประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วย้ ายไปวางตรงที่มีแสงแดดส่องถึงได้เลย จากนั้นดูแลไปอีกสัก 1 – 2 สัปดาห์แล้วค่อยย้ ายไปปลูกลงดินได้เลย เพียงเท่านี้เราก็จะปลูกต้น มัลเบอร์รี่เรียบร้อยแล้ว สนใจปลูกก็ลองเลย อย ากจะปลูกเยอะแค่ไหนก็ใช้วิ ธีนี้ได้เหมือนกัน

ที่มา kasetchaoban  sanook