ปักชำกิ่งมะนาวแบบง่าย ด้วยการควบแน่นในแก้วพลาสติก

สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาวิ ธีใหม่ๆในการขย ายพันธ์ต้น มะนาว วันนี้เรามีวิ ธีการขย ายพันธ์มะนาวที่ได้ผลดีและทำให้ต้น มะนาวรอ ดมาฝากกัน จะเป็นวิ ธีใดนั้นเราไปติดต ามดูพร้อมๆกันเลย

มะนาวสามารถขย ายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งได้ ติดร า กเยอะไม่แพ้การตอนเลย ขั้ น ต อ นไม่ยุ่งย ากด้วยเหมาะสำหรับใครที่ไม่ถนัดการตอน ไม่อย ากจะเพาะเมล็ดให้ยุ่งย าก แนะนำการควบแน่นแบบนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอน อัตร า การรอ ดสูงอีกด้วย ใครอย ากจะปลูกเพาะพันธุ์มะนาวจำนวนเยอะ ๆ หล า ยต้น วิ ธีนี้ช่วยได้แน่นอนทำต ามด้านล่างนี้ได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

ก่อนอื่นจะต้องเลือ กกิ่งพันธุ์มะนาวก่อน ตัดกิ่งที่มีความสมบูรณ์มาไว้สำหรับเตรียมการปังชำ กิ่งนั้นจะต้องไม่มีโ ร ค ไม่โดนแ ม ล งศัตรูพืชเจาะหรือทำล า ย

1 ดินร่วน/ดินเหนียวผสมกันห มั ก 1 คืน

2 กรรไกรตัดกิ่ง

3 คัตเตอร์

4 แก้วพลาสติกใส

5 ถุงพลาสติก

6 หนังย าง

ขั้ น ต อ นการทำ

มาเริ่มกันได้เลยนำแก้วพลาสติกใสมาแล้วใส่ดินปลูกให้เต็มแล้วกดให้แน่น ๆ ทำการตัดกิ่งมะนาวด้วยมีดคม ๆ ใต้ต ามะนาวสัก 2 – 3 ครั้ง จะช่วยให้แตกร า กออ กมาได้ แล้วเอากิ่งมะนาวไปเ สี ยบลงดินในแก้วได้เลยแล้วกดให้แน่น ๆ ต่อไปเอาถุงพลาสติกมาคลุมไว้ป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปได้ รัดด้วยหนังย าวสัก 2 – 3 เส้น รัดให้แน่น ๆ เลย

เสร็จแล้วนำไปวางเอาไว้โดยไม่ต้องทำอะไรเลย ประมาณ 20 – 30 วัน ร า กจะเริ่มงอ กออ กมาแล้ว ก็นับไปให้ครบ 40 วัน ร า กจะเริ่มเป็นสีน้ำต าล ปริมาณร า กจะเยอะขึ้น เราก็นำออ กมาเพาะในถุงเพาะชำได้เลย รอให้ต้นพันธุ์เติบโตก็ย้ ายไปปลูกลงดินได้เลย การควบแน่นแบบนี้ใช้ได้กับต้นไม้หล า ยชนิดเลย สามารถนำไปปรับใช้กันได้ แน่นอนว่ากับต้น มะนาวนั้นได้ผล ใครที่อย ากจะทำจำนวนกิ่งพันธุ์มะนาวไว้ข า ย วิ ธีนี้ก็ช่วยได้เยอะทีเดียว

ที่มา kasetchaoban แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้