ปลูกแตงโมลอยฟ้า ดูแลง่ายผลออ กสวย

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เรามีไอเดียดีๆมาฝาก พามาปลูกแตงโมลอยฟ้า ปลูกวิ ธีนี้ จะทําให้ดูแลง่าย มีวิ ธีการปลูกอย่างไรไปดูกันค่ะ

ดินและการเตรียมดิน ขอให้กระถางที่ใบลึกทรงสูง ถ้าหาซื้ อไม่ได้ก็ถังสีเก่าไปเลย เ พ ร า ะรากจะฝังลึก ปลูกในดินที่มีการระบายนํ้าดี คือเป็นดินเบา หรือ ดินทราย ใช้ปุ๋ ย ค อ กที่ละเอียดคลุกเคล้ากับดินบน

ใช้เมล็ดพั น ธุ์ หยอ ดลงไปในดิน 5-10 ต ามความเหมาะสมของภาชนะที่ปลูก รดน้ำให้ชุ่ม แต่ไม่ขัง เมื่อแตงโมขึ้น มามี ใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกให้เหลือ กระถางละ 2-3 ต้น หรือแช่เมล็ดแตงโมในนํ้าอุ่นๆ ในบ้าน จะช่วย ทําให้เมล็ดแตงโมงอ ก ได้เร็วขึ้น และงอ กได้อย่างสมํ่าเสมอ เมื่อรากเริ่มโผล่ออ กมาจากเมล็ด ก็เอาไป เพาะในถุงหรือ กระทงใบตองได้รอจนกล้ามีใบจริงแล้ว 2-3 ใบ จึงนําลงปลูก

ทำค้างให้ต้นได้เลื้อยขึ้นไปด้านบน โดยการจับแต่ง ถ้าปล่อยเลย จะลงดินและไปไว้มาก ต้องหมั่นดูช่วงนี้ แตงโมรั ก ษ าความชุ่มชื้นในดิน เพื่อแตงจะได้ไม่ชะงักการเจริญเติบโต เ พ ร า ะสามารถดูดน้ำและแร่ธาตุได้ตลอ ดเวลา

ควรจับเถาแตงให้เลื้อยไปทางเดียวกัน เ พ ร า ะหากไปจัดแถวแตงให้อยู่ในทิศทางเดียวกันแล้ว ต ามธรรมชาติเถาแตงจะกระจายกันไปมา เมื่อออ กลูก ให้หาอะไรมารับน้ำหนักต ามตัวอย่างได้เลย ดูแล้วไม่ย าก และสวยงามไปอีกแบบนะคะ เพื่อนๆท่านใดสนใจลองนําวิ ธีนี้ไปทําต ามดูนะคะ

ที่มา jo-workman  sangkomonline