ปลูกเตยหอมในไห ไม่ต้องรดน้ำ แ ต กกอเร็ว ใบใหญ่

เตยหอมเป็นพืชที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหล า ยมาก มีประโยชน์ต่อร่างกาย นำไปทำเป็นงานฝีมือต่าง ๆ ทำที่ใส่ขน มหวาน รวมไปถึงเป็นส่วนประกอบของขน มและอาหารต่าง ๆ ได้ด้วย วันนี้เราแนะนำการปลูกเตยหอมในไหแบบที่ไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อย ๆ ให้ทุกคนนำไปปลูกต ามกันลองดู แม้ไม่มีเวลาดูแลต้นเตยก็เจริญเติบโตได้ดี มีขั้ น ต อ นอย่ างไรมาติดต ามได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ทรายหย าบ

2 ปุ๋ ยน้ำหรือน้ำแช่มูลวัว

3 กล้าพันธุ์ต้นเตย

4 น้ำส ะ อ า ด

5 ไหเก่าหรือโอ่งเล็กก็ได้

ขั้ น ต อ นการทำ

เอาต้นเตยที่แข็งแ ร งมา โดยให้มีใบสัก 10 ใบขนาดหน่อไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป

แล้วก็เอาภาชนะปลูกมาอาจจะเป็นไหหรือโอ่งใบเล็ก วางในที่มีแสงแดดรำไร แล้วใส่น้ำส ะ อ า ดลงไป ½ ของไห

เอาทรายหย าบมาเทใส่ลงไปรอบแรก ¼ ของไห ทรายจะช่วยเก็บความเย็นไว้ในไห ช่วยให้ต้นเตยอยู่ได้สบาย ๆ

ต่อไปก็เอาต้นกล้ามาปลูกลงไปให้ไขว้ในทิศที่ตรงกันข้ามกัน ใน 1 ไห นั้นจะปลูกได้ 2 ต้น จะทำให้ได้เตยกอสวย ๆ ในไห

ต่อด้วยการใส่ทรายหย าบลงไปครั้งที่ 2 เป็นการเพิ่มปริมาณทรายเป็น ¾ ของไห แล้วใส่ปุ๋ ยน้ำหรือจะใช้น้ำแช่มูลวัวก็ได้เทลงไป จะเป็นปุ๋ ยบำรุงให้เตยเติบโต

หลังการปลูกไป 1 – 2 เดือนแล้วจะเห็นว่าต้นเตยนั้นโตเต็มไหเลย แล้วยังแบ่งหน่อไปปลูกเพิ่มได้ ส่วนใบเตยก็เก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์ต ามที่ต้องการได้เลย เวลาตัดให้ไล่ขึ้นไปด้านบน ให้เหลือใบและยอ ดสัก 15 ใบ เพื่อให้เตยนั้นแ ต กยอ ดใบใหม่ได้ต่อเรื่อย ๆ นั่นเอง

ในบ้านคุณมีไห มีโอ่งใบเก่าที่ไม่ได้ใช้งานไหม หากมีนำมาเป็นภาชนะในการปลูกต้นเตยหอมได้เลย เป็นพืชที่ปลูกง่าย ตลาดกว้างหากต้องการจะจำหน่าย เพียงแต่อาจจะต้องหาตลาดให้ได้ด้วย แต่ถ้าปลูกไว้เก็บใช้เองจะปลูกเพียงไม่กี่ไหก็ได้ เพราะเตยแ ต กกอง่ายและเร็วมาก

ที่มา kasetchaoban