ปลูกส้มโอไว้กินเอง ปลูกง่ายลูกด ก โตเร็ว รสอร่อยหวานฉ่ำ

สำหรับวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาปลูกส้มโอไว้ทานเองที่บ้าน อ ย่ างน้อยๆมีไว้สักหนึ่งต้นก็ยังดี จะปลูกยังไงให้ลูกด ก ลูกโตหวานอร่อย ซึ่งเราจะพาาดูตั้งแต่การปลูการดูแลพร้อมถึงการเก็บเกี่ยว ถ้าอย ากรู้กันแล้วเราไปดูพร้อมๆกัน

ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานสักหน่อย ปลูกง่ายโตเร็วในแทบจะทุกพื้นที่สามารถปลูกต้นส้มโอได้ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะปลูกแล้วให้ผลผลิตดี หากอย ากจะได้ส้มโอลูกใหญ่โตรสอร่อยจะต้องดูแลให้ดี ใส่ใจในทุกขั้นตอนการปลูกเลย ใครอย ากจะมีส้มโอเอาไว้ทานเองในบ้านสักต้นแบบง่าย ๆ มาลองปลูกกันได้เลย

การปลูกส้มโอ

ในการปลูกส้มโอนั้นแปลงปลูกให้ยกร่องขึ้นสูงสัก 50 เซนติเมตร อาจจะทำเป็นร่องน้ำ การมีคันดินนั้นจะทำให้น้ำไม่ท่วม ระยะการปลูกอยู่ที่ 8 x 8 เมตร โดย 1 ไร่ก็จะได้ประมาณ 25 ต้น ส่วนขนาดของแปลงปลูกนั้นก็กว้าง 6 – 8 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ความลึก 1 เมตร ความกว้างร่อง 0.5 – 0.7 เมตร แต่ถ้าหากเป็นพื้นที่ดอนก็ให้ไถเตรียมดินเลย ใช้ระยะปลูกที่ 8 x 8 เมตร

ช่วงฤดูที่เหมาะในการปลูกต้นส้มโอนั้นคือ ฤดูฝน แล้วขุดหลุมขนาด 50 เซนติเมตรแล้วผสมดินปลูกกับปุ๋ ยคอ กและปุ๋ ยร็อคฟอสเฟตให้เข้ากันในหลุมเลยให้ได้ 2 ใน 3 ของหลุม แล้วเอาต้นกล้าส้มโอมาปลูกได้เลย โดยระดับดินปลูกให้สูงกว่าปากหลุมเล็กน้อย เอามีดคม ๆ มากรีดถุงเพาะออ ก แล้ววางต้นกล้าได้เลย แล้วกลบดินที่เหลือในหลุม แต่อย่ าสูงเกินไป กดให้แน่นแล้วเอาไม้หลักมาปัก มัดด้วยเชือ ก ป้องกันไม่ให้ล้มง่าย หาวัสดุคลุมดินให้พร้อมอาจจะใช้ฟางก็ได้

การบำรุงดูแลรัก ษา

น้ำจะต้องไม่ให้ข า ด ส้มโอนั้นต้องการน้ำอย่ างสม่ำเสมอ รอให้ต้นโตและดูแลตัวเองได้ดีก็ไม่ต้องคอยรดน้ำก็ได้ อาจจะให้น้ำเป็นครั้งคร า ว ส่วนปุ๋ ยนั้นก็เอามาโรยรอบ ๆ รัศมีทรงพุ่ม ซึ่งส้มโออายุ 1 – 3 ปี ก็ใช้ปุ๋ ยคอ กผสมกับสู ต ร 15 – 15 – 15 ในอัตร า ส่วน 300 – 500 กรัม/ต้น/ครั้ง แล้วแบ่งใส่ 2 ครั้ง

พอต้นส้มโออายุได้ 4 ปีขึ้นไปก็ใช้ 13 – 13 – 21 หรือ 15 – 15 – 15 โดยใส่อัตร า ครึ่งเดียวของอายุส้มโอ อาจจะใส่ 2 กิโลกรัมแล้วแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งละกิโลก็พอ พอหลังเก็บผล 6 เดือนก็เอาปุ๋ ยมาบำรุงอีกครั้งและตัดแต่งกิ่งก่อนค่อยให้ปุ๋ ย

การเก็บเกี่ยว

พอเราปลูกส้มโอได้อายุประมาณ 3 – 4 ปี จะเริ่มติดดอ กและผลก็แก่ในช่วง 8 – 9 เดือน ก็ให้ทยอยเก็บเกี่ยวไปได้เลย ซึ่งก็ดูจากสีของผล ขนาดของผล โดยจะดูว่าสีเขียวนั้นเป็นอมเหลือง มีต่อมน้ำมันห่างกัน ปล า ยผลจะแบน ๆ เนื้อนิ่มเมื่อ กด เวลาเก็บก็ปลิดออ กมาได้ง่าย ๆ เลย หากสูงก็อาจหาอุปกรณ์ในการช่วยเก็บได้ง่าย ๆ

พอหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัดแต่งกิ่ง บำรุงปุ๋ ยเพื่อให้ได้ผลผลิตในครั้งต่อไป พอเก็บมาแล้วก็เอามาบรรจุห ีบห่อได้เลย นำมาทานหรือจำห น่ า ยต่อไป ส้มโอนั้น มีประโยชน์มีวิต ามินซีสูง แต่ก็ไม่ค่อยเห็นใครนิยมปลูกในบ้าน จะเห็นปลูกกันเป็นสวน มากกว่า ซึ่งถ้าหากอย ากจะทานแบบง่าย ๆ การปลูกทานเองก็ยังเป็นทางเลือ กที่น่าสนใจทีเดียว

ที่มา kasetchaoban