ปลูกมะเขือเปราะ ให้ด ก เก็บกินเก็บข า ยได้ทั้งปี

เวลาที่ได้ยินคำว่ามะเขือ มักมีคำถามต ามมาว่า มะเขือที่พูดถึงคือ มะเขืออะไร เพราะในโลกนี้มีมะเขือนับร้อยสายพันธุ์ ที่คุ้นๆ ก็มะเขือเทศ มะเขือพวง มะเขือเปราะ มะเขือม่วง แต่ถ้าจะบอ กว่า มะเขือที่กินบ่อยๆ ในเมนูอาหารไทยที่คนไทยคุ้นเคย การันตีเลยว่าหล า ยคนต้องนึกถึง มะเขือลูกกลมๆ ที่สีเขียวๆ ข า วๆ ขั้วผลหนาๆ และแน่นอนว่า ภ า พแกงเขียวหวานจะต้องปร า กฏขึ้น มาแน่นอน

มะเขือเปราะเป็นพืชผักส มุ น ไ พ รใกล้ตัวที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นเมนู แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด แกงป่า หรือจิ้มรับประทานสดๆคู่กับน้ำพริก ซึ่งชาวอินเดียนิยมใช้มะเขือเปราะเป็นย าแผนโบราณ ส ร ร พ คุ ณของมะเขือเปราะมีมากมายค่ะ แถมยังใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ร า ก ผล ใบ ซึ่งข้อมูลทางเภสัชศาสตร์มีการค้นพบว่า ในผลของมะเขือเปราะนั้น มีทั้งแ ค ล เซี ยม ธา ตุ เ ห ล็ ก แ ม กนีเ ซี ย มค ล อไ ร ด์

การปลูกมะเขือเปราะ สามารถปลูกได้ตลอ ดทั้งปี ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆก็ต าม เป็นพืชที่ค่อนข้างทนทาน ปลูกได้ในดินแทบจะทุกรูปแบบ ผู้คนนิยมปลูกไว้รับประทานเองและปลูกไว้เพื่อจำห น่ าย ซึ่งมะเขือเปราะนั้นผู้บริโภคมักจะนำไปประกอบอาหารในรูปแบบต่างๆมากมาย หรือจะรับประทานผลสดไว้เป็นเครื่องเคียงน้ำพริกก็ได้ มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกาย วันนี้ผมมีเ ท ค นิ คการปลูกมะเขือเปราะ ให้มีผลด ก มีทานตลอ ดทั้งปี ร า ยละเอียดจะเป็นเช่นไร ไปชมกันเลยครับ

อุปกรณ์

1.ปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยห มั ก

2.ต้นกล้าพันธุ์ (เลือ กต้นกล้าที่มีใบจริงงอ กออ กมา 3-4 ใบ ลำต้น มีความสูงมากกว่า 7 เซนติเมตร)

ขั้ น ต อ นการเตรียมแปลงปลูก

1.เริ่มจากการเตรียมดิน โดยการพรวนหน้าดิน ความลึกประมาณ 20 ซม.

2.โรยปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยห มั กลงไป จากนั้นคลุกเคล้าดินให้เข้ากัน หากปลูกในกระถาง ใช้ดินร่วมละเอียด+ปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยห มั ก ผสมกันเป็นดินปลูก

ขั้ น ต อ นการปลูก

1.ขุดหลุมให้พอ ดีกับต้นกล้า

2.นำต้นกล้าลงไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้

3.รดน้ำให้ชุ่ม

เ ท ค นิ คทำให้ผลด กเก็บได้ตลอ ดทั้งปี

1.หลังจากการปลูกได้ 10 วันแล้ว ใส่ปุ๋ ยสู ต ร 15-15-15 อัตราส่วน 1/4ช้อนชา : 1 ต้น หลังจากนั้นให้ปุ๋ ยทุกๆ 15 วัน

2.การให้ปุ๋ ยนั้นควรโรยปุ๋ ยโดยเว้นห่างจากโคนต้น 3 ซม. จากนั้นให้รดน้ำต ามทันที

3.หลังจากการปลูกได้ 45 วันขึ้นไป จะเริ่มออ กผล สามารถเก็บเกี่ยวได้

4.เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หลังจากนั้น 2 เดือน ให้ทำการตัดแต่งกิ่งตรงบริเวณที่เคยออ กผล เพื่อให้ผลผลิตรุ่นใหม่ออ กมา

5.บำรุงโดยการให้ปุ๋ ย และตัดแต่งกิ่งในทุกๆ 2 เดือน

เป็นอันเสร็จแล้วครับสำหรับเ ท ค นิ คการทำให้มะเขือเปราะผลด กออ กผลตลอ ดทั้งปี หากบทความนี้เป็นประโยชน์ก็อ ย่ าลืมแบ่งปันสาระดีๆนี้ให้เพื่อนๆของท่านกันด้วยนะครับ

ที่มา kcfresh    mepanya