ปลูกมะละกอ ดกเต็มต้น ต้นงาม ใบไม่เหลือง

สวัสดีจ้าเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยกับการปลูกพืชผักผลไม้ยังไงให้ได้ผลผลิต ซึ่งในวันนี้เราก็จะชวนเพื่อนๆมาปลูกมะละกอยังไงให้ดก ใครที่จะปลูกไว้ทานหรือปลูกไว้สร้างร า ยได้ก็สามารถนำไปทำต ามกันได้เลย จะมีวิ ธีปลูกดูแลอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

มะละกอนั้นปลูกง่ายเติบโตได้แทบจะทุกสภาพเลย แต่ก็อย่ าให้ดินแย่เกินไปก็ได้ผลผลิตไม่ดีเหมือนกัน หากต้องการจะได้มะละกอที่สมบูรณ์ ติดผลดกเต็มต้นเลยก็ควรจะบำรุงดูแลให้ดีและสภาพดินจะต้องพร้อมด้วย ชวน มาปลูกมะละกอแบบไม่ย าก ไม่เป็นโ ร คใบเหลืองด้วย มีขั้ น ต อ นในการปลูกอย่ างไรมาติดต ามพร้อมกันได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลย

การเตรียมดินและแปลงปลูกต้น มะละกอ

ดินปลูกที่ต้น มะละกอชอบนั้นจะใช้เป็นดินร่วน 3 บุ้งกี๋ ปุ๋ ยคอ ก ขีเถ้าแกลบ ทรายหย าบ โดยใส่อย่ างละ 1 ส่วน ผสมคลุกให้เข้ากันได้เลย แล้วเอาไปกรอ กลงในถุงเพาะขนาด 4 x 6 หรือ 4 x 4 นิ้ว ใส่ลงไปให้เต็มเลยแล้วรดน้ำให้ดินชุ่ม ต่อด้วยเอาเมล็ดมะละกอมาเพาะลงไป 1 – 2 เมล็ด/ถุง แล้วคอยรดน้ำบำรุงทุกวัน รอให้ต้นกล้าโตอายุ 30 วัน แล้วค่อยย้ ายไปปลูกในแปลงจริงได้เลย

ในส่วนของแปลงนั้นก็ทำเป็นหลุมปลูกโดยระยะห่างระหว่างแถวอยู่ที่ 2 – 2.5 เมตร ส่วนระยะห่างในระหว่างต้นก็อยู่ประมาณ 2 เมตร แล้วหลุมก็ลึกที่ 0.5 เมตร เอาปุ๋ ย 5 – 15 – 15 ในปริมาณ 1 ช้อนแกงมาใส่ลงไป/หลุม ผสมปุ๋ ยคอ กด้วยนิดหน่อยคลุกให้เข้ากัน แล้วเอาต้นกล้าลงมาปลูก จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม นำไม้มาปักเป็นหลักป้องกันไม่ให้ต้นโค่นล้ม

การบำรุงดูแล

ปุ๋ ยที่ใช้นั้นจะเป็น 15 – 15 – 15 ใส่หลุมละ 1 ช้อนแกงโดยให้ในทุก 30 วัน จากนั้นก็ให้ปุ๋ ย 14 – 14 – 21 หลังจากติดดอ กผลแล้ว ใส่ 1 ช้อนแกง/ต้น หรือจะใช้เป็นปุ๋ ยคอ กก็ได้โดยคอยให้อย่ างสม่ำเสมอ ส่วนการให้น้ำนั้นก็อาจจะให้ 1 – 2 วัน/ครั้ง ร ะ วั งอย่ าให้น้ำขังแต่ก็อย่ าให้ข า ดน้ำเพราะจะทำให้เกิดการชะงักการเจริญเติบโต

การเก็บเกี่ยวมะละกอ

หลังจากที่เราปลูกต้น มะละกอมาได้อายุ 5 – 6 เดือนโดยประมาณแล้วก็จะเริ่มเห็นผลผลิตออ กมาให้ทยอยเก็บผลดิบได้เลย หากต้องการจะทานแบบสุกอาจจะต้องรอไปอีก 2 – 3 เดือน หรือมะละกออายุได้ 8 – 10 เดือนก็จะเริ่มให้ผลสุกเหลืองน่าทานนั่นเอง ฉะนั้นหากอย ากจะเก็บมะละกอแบบไหนก็พิจารณากันได้เลย

มะละกอสามารถทานได้ทั้งสุกและดิบเลย นำไปประกอบอาหารได้หลากหล า ยเมนูต ามแต่จะรังสรรค์ สำหรับขั้ น ต อ นในการปลูกมะละกอก็มีเท่านี้เอง ก็บำรุงดูแลให้ดีจะไม่เป็นโร คใบเหลือง ไม่หงิกงอ น้ำอย่ าให้ข า ด ปุ๋ ยให้พอ ดี แล้วเราจะมีมะละกอทานเพียบนานหล า ยเดือนเลย

ที่มา kasetchaoban