ปลูกมะละกอในเข่ง ต้นเตี้ยติดผลดก เก็บกินไม่ทัน

อย ากปลูกมะละกอแต่ว่าพื้นที่ไม่ค่อยมี ลองมาปลูกใส่ในเข่งก็ดีไม่น้อย ปลูกง่าย ดูแลง่ายอีกด้วย หรือไม่อย ากจะขุดแปลงให้เหนื่อย เข่งใช้แทนกระถางได้ ซึ่งวิ ธีการปลูกแบบนี้ก็มีคนทำแล้วก็ให้ผลผลิตดีไม่น้อยเลย โดยครั้งนี้เราจะมาแนะนำการปลูกมะละกอพันธุ์ต้นเตี้ย หล า ยคนทำต ามได้แน่นอน เวลาจะเคลื่อนย้ ายก็สะดวกด้วย และยังบำรุงดูแลได้ง่าย จัดการวัชพืชได้ง่าย ต่างจากการปลูกลงแปลงใหญ่ ทำอย่ างไรมาดูขั้ น ต อ นการปลูกได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ต้นพันธุ์มะละกอต้นเตี้ย

2 ดินปลูก

3 เข่ง ขนาด 40 – 50 เซนติเมตร

4 บัวรดน้ำ

ขั้ น ต อ นในการปลูก

เริ่มจากนำดินปลูกมาใส่ลงในเข่ง แล้วทำหลุมปลูกตรงกลางเข่ง เวลาวางนั้นอย่ าให้ดินในถุงชำนั้นต่ำกว่าหลุม วางแล้วให้สูงกว่าหรือเสมอ กับดินปากหลุม ขุดหลุมแล้วเอาต้นพันธุ์มะละกอต้นเตี้ยมาปลูกลงได้เลย แล้วโกยดินปากหลุมขึ้น มากลบกดเบา ๆ แต่ให้แน่นเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มเลย

การบำรุงดูแล

จะใช้เป็นปุ๋ ยต ามสู ต ร NPK เลย ช่วยบำรุงมะละกอได้ดี ช่วยเร่งทั้งด อ ก ทั้งใบ โดยให้เพียง 1 ครั้ง/เดือนก็พอ ปลูกไปได้ประมาณ 6 – 7 เดือน จะมีเริ่มติดด อ กแล้ว ความสูงของต้นจะประมาณ 1 เมตร ผลนั้นจะออ กไปนอ กเข่ง จากนั้นเมื่อผลโตเต็มที่ก็เก็บได้เลย จะเก็บแบบดิบหรือสุกก็ต ามสะดวกเลย

การปลูกมะละกอต้นเตี้ยในเข่งก็มีเพียงเท่านี้ สำหรับใครที่อย ากจะมีต้น มะละกอติดบ้านไว้สักต้นเพื่อเก็บทานปลูกแบบง่าย ๆ ในเข่งได้เลย ถ้าอย ากจะย้ ายที่ก็ทำได้ไม่ต้องกลัวจะกระทบราก ยกเข่งย้ ายได้เลย

ที่มา แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้ kasetchaoban