ปลูกมะละกอในเข่ง ต้นเตี้ยผลดก

มะละกอ จัดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมบริโภคมากที่สุดชนิดหนึ่ง ถือเป็นผลไม้ที่สามารถแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหล า ยประเภท ทั้งในลักษณะของอาหารคาวในรูปผลดิบ อาทิ ส้มตำ แกงส้ม และในรูปผลสุกที่เป็นของหวานเป็นผลไม้รับประทาน

การปลูกมะละกอในเข่งเป็นอีกไ อ เ ดี ยน่าสนใจในการทำเกษตร โดยให้ต้นที่โตมานั้นเตี้ยทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้ดี สะดวก และผลผลิตที่ได้ก็สมบูรณ์ไม่แพ้การปลูกมะละกอรูปแบบอื่นเลย การปลูกในเข่งนี้ได้ผลดีมีคนทำแล้ว เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ และเข่งก็ร า ค าไม่แพงหาซื้ อได้ทั่วไปเลย

การใช้เข่งดีอย่ างไร

เข่งนั้นร า ค าไม่แพงและเป็นอุปกรณ์ที่นำมาเป็นกระถางให้ต้น มะละกอได้ง่าย และเหมาะมากหากต้องการจะเคลื่อนย้ าย แต่ถ้าปลูกลงดินปกติจะเคลื่อนย้ ายลำบากและยังเ สี่ ย งกระทบต่อรากอีกด้วย อีกอย่ างคือเวลาเราจะให้ปุ๋ ยสา รอาหารจะอยู่ในบริเวณเข่งทำให้ต้น มะละกอนั้นได้รับส ารอาหารได้อย่ างเต็มที่ และเราก็ควบคุมปริมาณอาหารท่ให้ได้

สิ่งที่ต้องการ

1 ต้นพันธุ์มะละกอต้นเตี้ย

2 อุปกรณ์รดน้ำ เช่น บัวรดน้ำ

3 เข่งขนาดกว้าง 40 – 50 เซนติเมตร

4 ดินปลูก

ขั้ น ต อ นในการปลูกมะละกอในเข่ง

เริ่มที่เอาเข่งมาแล้วเติมดินปลูกลงไปในเข่งได้เลย ทำหลุมปลูกตรงกลางเข่ง โดยวัดจากดินในถุงชำให้มีความเสมอ กัน ระวังเวลาวางปลูกอย่ าให้ดินในถุงต่ำกว่าระดับปากหลุม อย่ าลืมกรีดถุงออ กไปก่อนจะวางลงปลูก แล้วโกยเอาดินในปากหลุมมากลบ กดให้แน่นนิดหน่อย เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มได้เลย

การบำรุงดูแลต้น มะละกอในเข่ง

ในช่วงแรกของการปลูกอย่ าเพิ่งให้โดนแสงแดดเ พ ร า ะว่าต้นยังไม่แข็งแ ร ง ทำการปลูกไปสัก 1 สัปดาห์ก่อน แล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ ย พอเริ่มตั้งต้นได้แล้วก็ค่อยยกเข่งออ กมาวางไว้กลางแจ้งได้เลย เ พ ร า ะมะละกอนั้นก็ชอบแสงแดดเหมือนกัน ถ้าเราวางในร่มนานจะทำให้ต้นยืดสูง เ พ ร า ะเราจะเน้นปลูกให้ได้ต้นเตี้ย ปุ๋ ยที่ใช้ก็เลือ กให้เหมือนกัน ใส่เร่งดอ กได้ 1 ครั้ง/เดือน พอเราปลูกไป 6 – 7 เดือนจะเริ่มติดดอ กแล้ว ต้นจะสูงสัก 1 เมตรแล้วจะมีผลออ กต ามมา

เชื่อว่าไ อ เ ดี ยนี้หล า ยคนสนใจแน่นอน เ พ ร า ะว่าทำง่ายมาก ๆ ก็แค่หาเข่งกับหาพันธุ์มะละกอมาแล้วปลูกปกติได้เลย เข่งก็ทำหน้าที่เป็นกระถางใหญ่ ๆ ที่เก็บอาหารให้ต้น มะละกอ หากสนใจอย ากปลูกต้น มะละกอเตี้ย ๆ ก็เอาวิ ธีนี้ไปปรับใช้กันได้เลย

ที่มา kasetchaoban