ปลูกมะละกอแ บ บเ สี ยบยอ ด ต้นเตี้ยติดลูกด ก โตไว

มะละกอ เป็นผลไม้พื้นบ้านของไทย ที่นอ กจากจะเป็นผลไม้ที่หาซื้ อได้ง่าย ร า ค าไม่แพง รสชาติอร่อยแล้ว ยังเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุ ข ภ า พของเราอ ย่ างมากอีกด้วย ฉนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการปลูกมะละกอเผื่อใครที่กำลังมีความคิดที่อย ากจะปลูก ไม่ว่าจะปลูกไว้กินหรือทำสวน มะละกอ ก็ลองนำวิ ธีที่เรานำมาฝากวันนี้ไปลองทำกันดู

วิ ธีทำให้ต้น มะละกอ ต้นเตี้ย ติดผลไว เตรียมต้นตอมะละกอที่แข็งแ ร ง กิ่งพั น ธุ์ที่จะนำมาเ สี ยบสูง 1 ฟุต จะใช้กิ่งที่ตัดออ กจากต้นแม่ต้นเดียวกัน ที่ยังโตไม่มาก หรือนำพั น ธุ์อื่น มาเ สี ยบก็ได้

วิ ธีเ สี ยบยอ ดมะละกอ

เ ฉื อ นต้นตอจากปล า ยไปสู่โคน โดยเ ฉื อ นลึกเข้าไปในเนื้อไม้เล็กน้อยลึกประมาณ 5 นิ้ว

แล้วเ ฉื อ นกิ่งพั น ธุ์ให้มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับต้นตอ แต่เ ฉื อ นลง (ตรงข้ามกับต้นตอ) ให้เป็นปากฉลามมะละกอ เอาใบออ กให้หมด เหลือไว้นิดหน่อยพอ

นำกิ่งพั น ธุ์เ สี ยบลงไปกับต้นตอ โดยให้รอยแผลประกบกันให้สนิท

เอาถุงพลาสติกพั น ให้รอบเพื่อป้องกันน้ำเข้า แล้วนำเชือ กฟางมามั ดพั น ให้แน่น ทิ้งไว้ 2 เดือน เราก็จะได้ต้น มะละกอต้นเตี้ย ติดลูกด ก การเ สี ยบยอ ดเป็นการขย ายพั น ธุ์มะลอ กอให้ต้นเตี้ย และติดลูกเร็ว

ที่มา Youtube Channel วิถีไทย p.channel    poobpub