ปลูกมะนาวในโอ่ง ผลด กดี ไม่ต้องรดน้ำบ่อยก็งาม

อย ากจะมีมะนาวไว้กินที่บ้านสักต้น แต่พื้นที่ก็ไม่อำนวยในการปลูกไม่มีเวลารดน้ำดูแลหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้ วันนี้เรามีไอเดียดีๆมาฝากกับการปลูกมะนาวที่ใช้พื้นที่น้อย และไม่ต้องรดน้ำทุกวันไม่ต้องดูแลทุกวัน มาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

การปลูกมะนาวนั้น มีวิธปลูกได้หล า ยแบบไม่ว่าจะเป็นการปลูกลงแปลง ปลูกลงบ่อซีเมนต์ หรือจะปลูกลงกระถาง แต่ละวิ ธีก็สามารถปลูกปลูกมะนาวให้ได้ผลดีได้ แต่วันนี้ขอนำเสนออีกหนึ่งวิ ธีปลูกมะนาวที่ใช้โอ่งเหลือใช้ไม่ได้ใส่น้ำแล้วนำมาทำประโยชน์ปลูกมะนาวให้ได้ลูกด ก การปลูกในโอ่งนี้จะเก็บความชื้นได้ดีและไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยเหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลา

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. โอ่งมังกรใบเก่าเหลือใช้

2. กาบมะพร้าวสับ

3. กิ่งพันธุ์มะนาว

4. ปุ๋ ยคอ ก

5. แกลบดำ

6. ดินสำหรับปลูก

7. ปุ๋ ยสู ต รเสมอ 16-16-16

วิ ธีการปลูกมะนาวในโอ่ง

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเตรียมโอ่งมังกรขนาดให้พอ ดีเพียงพอ กับการปลูกมะนาว 1 ต้น เมื่อหาโอ่งได้เรียบร้อยก็ทำการเจาะรูด้านข้างโอ่งเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รู

2. จากนั้นให้มาผสมดินปลูก โดยให้นำดิน กาบมะพร้าวสับและแกลบดำ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเทลงใส่ในโอ่ง ประมาณ 1 ใน 3 ของโอ่ง แล้วนำกิ่งพันธุ์มะนาวลงปลูกแล้วจึงดินปลูกต ามลงไปจนเต็มโอ่งแล้วโรยปุ๋ ยคอ กบางๆด้านบนต ามด้วยกาบมะพร้าวสับคลุมดินเป็นขั้นตอนสุดท้าย

3. การปลูกมะนาวในโอ่งไม่ต้องรดน้ำบ่อยเนื่องจากโอ่งสามารถเก็บความชื้นได้ดี โดยให้น้ำ 7 วัน/ครั้ง ความชื้นในดินก็เพียวพอแล้ว และช่วงหน้าฝนก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำเลย

4. เมื่อปลูกได้อายุ 1 เดือน ให้เริ่มใส่ปุ๋ ยสู ต รเสมอ 16-16-16 ประมาณหยิบมือโดยให้โรยรอบๆของโอ่งอ ย่ าให้ใกล้โคนต้น มะนาวนัก เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานต้น มะนาวก็จะเริ่มออ กผลให้เห็น และมีผลด กอีกด้วยเนื่องจากน้ำดีดินดีและได้ปุ๋ ยบำรุงอีกด้วย เป็นการปลูกมะนาววิ ธีใหม่ที่มีผลดีให้ลด การรดน้ำลงและไม่ต้องดูแลบ่อยแต่ได้ผลดีออ กผลด ก ที่สำคัญสวยแปลกต าอีกด้วยค่ะ

ที่มา  postnoname