ปลูกมะนาวในเข่งไว้กินเอง โตไว ลูกดกเก็บกินได้ทั้งปี

ช่วงนี้ร า ค ามะนาวนับว่าแพงมากลูกนึงก็เกือบๆสิบบาท ถ้าหากเราจำเป็นต้องใช้เยอะแน่นอนว่าเราต้องซื้ อมะนาวหมดหล า ยร้อยแน่ ยิ่งแม่ค้ าพ่อค้ าที่ขายประเภทส้ตำ ยำแล้วละก็ ฉนั้นถ้าหากเราปลูกมะนาวไว้ใช้เองก็จะช่วยให้เรานั้นประหยัดขึ้น มาได้ และได้ใช้ของที่มีคุณภาพปลอ ดส า รอีกด้วย วันนี้เราเลยจะพามาดูวิ ธีการปลูกมะนาวในเข่งกัน

การปลูกมะนาวในเข่งนั้นก็ให้ผลผลิตดีไม่น้อยเลย แถมยังดูแลง่ายอีกด้วย สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย ๆ แล้วอย ากจะปลูกมะนาว เข่งก็จะมาเป็นกระถางใหญ่ได้ แถมยังเคลื่อนย้ ายได้สะดวกอีกด้วย นอ กจากนั้นแล้วยังสามารถบังคับให้มะนาวติดผลในช่วงนอ กฤดูได้อีกด้วยนะ มีขั้ น ต อ นในการปลูกอย่ างไรมาติดต ามกันได้เลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ดินปลูก

2 เข่งพลาสติก

3 ต้นพันธุ์มะนาวที่สมบูรณ์

4 น้ำ

5 บัวรดน้ำ

6 มีดคัตเตอร์

การเลือ กต้นพันธุ์มะนาว

พย าย ามเลือ กสายพันธุ์ที่ต้องการปลูกให้ดี โดยเลือ กกิ่งตอนจะทำให้เติบโตเร็ว และเหมาะจะปลูกในเข่งที่สุดแล้ว และเลือ กกิ่งที่ต้องตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้ สมบูรณ์แบบไม่มีโร คภั ยใด ๆ และไม่มีเพลี้ย ไม่มีเ ชื้ อร าอีกด้วย

การเลือ กเข่ง

เวลาเลือ กเข่งนั้นให้เป็นเข่งพลาสติกจะทนกว่าเข่งแบบที่จักรสานหรือเข่งไม้ไผ่ ส่วนขนาดก็เลือ กต ามที่เหมาะสมเลย เอาแบบที่ยกไหวด้วยเวลาจะเคลื่อนย้ าย อาจจะเลือ กสัก สูง 10 นิ้ว กว้าง 15 นิ้ว ก็ได้กำลังดีเลย

การเลือ กดินปลูก

พย าย ามเลือ กส่วนที่เป็นหน้าดิน มาอาจเป็นแถวโคนต้นไม้ก็ได้ สามารถระบายน้ำได้ดีและมีอินทรียวัตถุสูง แต่ถ้าหากหาไม่ได้จะซื้ อ ดินปลูกเลยก็ได้เหมือนกัน ร า ค าไม่ได้แพงด้วย

ขั้ น ต อ นการปลูก

ต่อไปก็มาเตรียมปลูกได้เลยโดยให้โกยดินปลูกไว้ที่ตรงกลางเข่ง แล้วนำเอาต้นพันธุ์มะนาวนั้นไปวางไว้แล้ววัดความสูงของระดับดินกับต้นพันธุ์ โดยให้ดินเดิมอยู่ต่ำกว่าปากเข่งเล็กน้อยสัก 1 – 2 นิ้ว แล้วทำการรดน้ำ แล้วจะไม่ล้นออ กจากปากเข่งเยอะไป

จากนั้นก็กรีดถุงพลาสติกออ กก่อนจะวางลงเลย ร ะ วั งอย่ าให้ดินเดิมที่ออ กมาจากถุงนั้นแตกเยอะไปอาจไปกระทบต่อรากมะนาวได้ พย าย ามวางต้นพันธุ์ให้อยู่ตรงกลางมากที่สุด แล้วก็กลบดินได้เลย ทำการรดน้ำบำรุงให้ชุ่มเลย ให้น้ำไหลลงเข่งเรื่อย ๆ

การบำรุงดูแลมะนาวในเข่ง

เวลาให้น้ำนั้นให้เพียง 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ก็พอ หลังจากเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ของการปลูกก็ให้ปุ๋ ยได้ โดยใช้ปุ๋ ยทุก 2 สัปดาห์ ในระยะแรกนั้นของการปลูกนั้นให้ทำการพลางแสงเอาไว้เพราะต้นยังไม่แข็งแ ร งพอ แล้วก็หมั่นดูแลเรื่องโ ร คกับศั ต รูพืชด้วย หาน้ำ ห มั กชีวภาพมาใช้ได้เลย เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วในการปลูกมะนาวในเข่ง อย ากจะมีมะนาวไว้ในสวนครัวสักกระถางสองกระถางก็ลงมือปลูกกันได้เลย

ที่มา แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้ kasetchaoban