ปลูกมะนาวในกระถาง ให้ลูกดกดี ออ กผลให้เก็บกินได้ทั้งปี

ในยุคที่ร า ค ามะนาวแพงกว่าไข่ และผู้คน มีความต้องการใช้มะนาวในการประกอบอาหารแทบทุกมื้อ หล า ยท่านเลยหัน มาให้ความสนใจกับการปลูกมะนาว แต่ส่วนใหญ่ก็อาจไม่รู้จะเริ่มต้นอ ย่ างไร แถมบ้านก็ค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดคนอาศัยอยู่ในเมืองก็อาจจะไม่มีพื้นที่ฉนั้นการปลูกที่ประหยัดพื้นที่คือ การปลูกในกระถางนั้นเอง

มะนาวปลูกปกติก็จะติดผลเฉพาะในบางฤดูเท่านั้น โดยจะเป็นหน้าฝน มะนาวจะเยอะเป็นพิเศษ ร า ค าก็ถูกด้วย แต่พอมาเป็นช่วงนอ กฤดูมะนาวในตลาดก็ลดลงทำให้ร า ค ามะนาวสูงขึ้น ฉะนั้นแล้วเราเลยมาชวนทุกคน มาปลูกมะนาวแบบที่มีเก็บได้ตลอ ดกันเถอะ หากเรามีผลผลิตในช่วงนอ กฤดูก็จะประหยัดงบการใช้จ่ายได้และถ้าหากข า ยก็ได้ร า ค าดีอีกด้วย โดยเป็นการปลูกมะนาวในท่อทำอย่ างไรมาติดต ามกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องใช้

1 กิ่งพันธุ์มะนาวตอน

2 แท่งไม้/ก้อนอิฐ

3 ท่อหรือ กระถาง เส้นผ่ านศูนย์กลาง 10 – 20 นิ้ว มีรูระบายน้ำ

4 ไม้ไผ่

5 ดินปลูกที่ผสมเสร็จแล้ว (ปุ๋ ยคอ ก + ปุ๋ ย 15 – 15 – 15 + เถ้าแกลบ + มะพร้าวสับ + ดินร่วน)

การปลูกมะนาว

เริ่มที่การเอาอิฐมาวางเป็นที่สำหรับวางกระถาง โดยเว้นตรงกลางให้เป็นรูสำหรับไว้กระถาง จากนั้นเอากระถางมาวางลง และที่ปลูกนั้นจะต้องมีแสงแดดส่องถึง ใส่วัสดุปลูกที่ผสมเสร็จแล้วลงไปได้เลย เอากิ่งพันธุ์มะนาวลงปลูกแล้วกลบดินให้เหนือขึ้น มาประมาณ 5 เซนติเมตร รดน้ำให้ชุ่ม เอาฟางข้าวมาคลุมไว้ที่โคนต้น

การบำรุงดูแลต้น มะนาวในกระถาง

จะต้องให้น้ำต้น มะนาวอย่ างสม่ำเสมอ ทำเป็นระบบน้ำหยดก็ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องคอยรดเอง ส่วนปุ๋ ยก็ให้สูตร 15 – 15 – 15 ในปริมาณครึ่งกำมือ 6 เดือน/ครั้ง หรืออาจจะใช้ปุ๋ ยคอ กก็ได้ในระยะที่บังคับติดผล และอย่ าลืมตัดแต่งกิ่งด้วยให้ได้ทรงพุ่มที่สวยงาม หาไม้มาปักทำหลักค้ำไว้ 4 มุมด้วย

หากมีการติดดอ กก่อนระยะเวลาที่สมควรให้เด็ดดอ กทิ้งไปก่อน เราบำรุงดูแลไปจนกว่าต้น มะนาวจะเจริญเติบโตพอที่จะให้ผลผลิตได้ก็ค่อยปล่อยให้ติดดอ กออ กผลได้ปกติเลย หากต้องการให้ได้ผลผลิตดีก็อาจจะเลือ กให้ติดผลไม่เยอะ สา รอาหารจะไปเลี้ยงผลที่เหลืออย่ างเต็มที่

การทำให้มะนาวติดผลช่วงนอ กฤดู

ทำการตัดแต่งกิ่งต้น มะนาวและอ ดน้ำก่อน โดยต้น มะนาวที่ทำนั้นจะต้องแข็งแ ร ง มีอายุตั้งแต่ 8 – 12 เดือน ตัดแต่งปล า ยกิ่งที่ต้องการให้ติดผล เอากิ่งแก่ทิ้งไปและงดน้ำสัก 10 วัน รอให้ใบร่วงเหี่ยวไปก่อน แล้วก็ให้ปุ๋ ย 12 – 12 – 24 และรดน้ำให้ชุ่มแบบวันเว้นวัน จะทำให้มะนาวนั้นแตกกิ่งใหม่และติดดอ กออ กผลต ามมา

การปลูกมะนาวในกระถางดีอย่ างไร

1 พื้นที่น้อยก็ปลูกได้

2 วัสดุปลูกใช้น้อยไม่เปลือง ไม่ต้องเ สี ยเวลาเตรียมแปลง

3 บำรุงดูแลง่าย

4 เคลื่อนย้ ายได้

5 วางเป็นที่เป็นวางเป็นไม้ประดับได้

6 บังคับให้ติดผลนอ กฤดูได้ง่าย

ต้น มะนาวนั้นเมื่อเราปลูกไปนานให้ผลผลิตมาหล า ยปี หากต้น มีการโ ท ร มลงไปให้ผลผลิตน้อยก็คงจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนต้นใหม่ ทำการปลูกใหม่เพราะว่ามะนาวนั้นไม่ใช่พืชที่อายุย าวนัก แต่ก็ย าวพอประมาณที่เราปลูกแล้วมีลูกให้เก็บหล า ยปีอยู่เหมือนกัน

ที่มา kasetchaoban