ปลูกพืชอะไรก็งามทุกชนิด รองพื้นหลุมปลูก ด้วยวัสดุทั่วไปหาง่าย

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการปลูกพืชด้วยการรองพื้นหลุม ด้วยวัสดุทั่วไปที่หาได้ง่าย วิ ธีนี้สามารถปลูกพืชอะไรก็ได้ และทำให้พืชของเรานั้นงามไวโตเร็วอีกด้วย ว่าแต่จะเป็นอย่างไรต้องเตรียมอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยดีกว่า

พืชบางต้นนั้นการรองก้ นหลุมเป็นสิ่งสำคัญเ พ ร า ะจะทำให้พืชได้ธาตุอาหารที่เพียงพอ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่ างดี โดยให้รองก้ นหลุมด้วยวัสดุที่เหมาะสม วันนี้เราจะมาแนะนำวัสดุที่น่าเอามารองก้ นหลุม ซึ่งเวลารากของต้นไม้หาอาหารจะทำให้หาได้ง่าย ซึ่งวัสดุที่เหมาะจะใช้นั้นเป็นขี ้เถ้าแกลบเป็นหลัก ต ามด้วยแกลบดำ เศษถ่าน ซึ่งมีส ารซิลิก้า ซึ่งสู ต รนี้ต้องขอบคุณ Sivakorn Channal เอามารองก้ นหลุมแล้วต้นไม้ได้ธาตุอาหารอย่ างเต็มที่

สำหรับแกลบดำนั้นจะมีประโยชน์อย่ างมาก ซึ่งมีสา รซิลิก้า เป็นตัวชูโรงเลยเป็นตัวทำให้ต้นไม้มีภูมิต้านทานดีขึ้นและยังมีความแข็งแรง ทนทาน แล้วใบไม้แห้งก็จะกล า ยเป็นปุ๋ ยชั้นดี และหาอะไรมาคลุมโคนต้นไว้จะช่วยให้รัก ษาความชื้นได้ดี มีดูขั้ น ต อ นในการทำได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 แกลบดำ

2 เศษถ่านละเอียด

ขั้ น ต อ นในการทำ

เริ่มต้นที่การเอาแกลบดำและเศษถ่าน มาเผารวมกัน แล้วก็นำไปผสมกับดินร่วน ดินปลูก คลุกผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลย แล้วก็ขุดหลุมปลูกปกติเราก็ค่อยรองก้ นหลุมได้เลย สำหรับการปลูกไม้ผลที่ใหญ่หน่อย เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำไย ให้ขุดหลุมขนาด 1 x 1 x 1 เมตร แต่ถ้าปลูกไม้ล้มลุกอย่ าง พริก มะนาว มะเขือ ก็จะใช้เป็นหลุมขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร จากนั้นเราก็เอาส่วนผสมที่ทำไว้มารองก้ นหลุม

สำหรับสู ต รนี้จะเป็นตัวช่วยในการปรับค่าของดินได้ ทำให้ดินสามารถเพาะปลูกได้ดี ไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดไหนก็เจริญงอ กงามมาก ๆ เป็นการทำสู ต รรองก้ นหลุมอย่ างง่ายมาก ๆ และยังใช้ดีอีกด้วย ถ้าสนใจก็ลองนำไปปรับใช้กันได้เลย

ที่มา kasetchaoban