ปลูกพืชผักงามโตเร็ว เปลี่ยนแกลบใหม่ให้เก่า

การเปลี่ยนแกลบดิบให้เป็นแกลบเก่าใช้งานได้มีความจำเป็นอ ย่ างสูงเพราะถ้าใช้ผิ ดวิ ธี นอ กจากพืชผักจะไม่เจริญเติบโตแล้ว เรายังเ สี ยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์จากการรดน้ำพรวนดินแต่พืชหรือผักไม่มีวันโตให้เราได้เก็บกินและข า ย

แกลบดิบนั้นไม่เหมาะที่จะนำไปปลูกพืชโดยตรงเลยสักเท่าไหร่ เรามาเปลี่ยนให้เก่าก่อนที่จะนำไปใช้ ซึ่งขั้ น ต อ นในการทำแกลบใหม่ให้กล า ยเป็นแกลบเก่านั้นไม่ย ากเลย แต่พอเป็นแกลบเก่าแล้วเราจะใช้เป็นส่วนผสมในการปลูกพืชก็สบายห า ยห่วงเลย จริง ๆ ถ้าจะให้เก่ามาก ๆ ก็คงจะใช้เวลาในการห มั กแกลบค่อนข้างนานเลยทีเดียว

โดยเราจะเอา EM มาช่วยย่อยสล า ยให้กล า ยเป็นแกลบเก่าได้ ซึ่งห มั กทิ้งเอาไว้ 7 – 15 วัน ยิ่งหมั กนานยิ่งดีเลย หรือมีเวลาหน่อยก็ห มั กไป 30 วันเลย แล้วก็นำไปผสมกับวัสดุปลูกอื่น ๆ ด้วย เช่น ใบก้ามปูผุ ดินปลูก กาบมะพร้าว ขุยมะพร้าว เป็นต้น พอผสมกันแล้วเราก็นำไปปลูกพืชได้ หรือจะให้ดิน มีความร่วนซุยมากขึ้นก็เอาปุ๋ ยคอ กมาผสมเข้าไปด้วย จะทำให้กระบวนการย่อยสล า ยเร็วขึ้น

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1กะละมัง

2 น้ำ 10 ลิตร

3 ปุ๋ ยยูเรีย 1 ถ้วยตวง

4 แกลบใหม่ 1 ถัง

ขั้ น ต อ นในการทำ

เอาแกลบดิน มาเทรวมกันในกะละมัง แล้วเอาปุ๋ ยยู เ รี ยมาใส่ 1 ถ้วยตวงแล้วผสมเข้ากันบน้ำเปล่า 10 ลิตร คนให้ส่วนผสมเข้ากันจนน้ำหมด ให้ปุ๋ ยละล า ยไม่ให้เป็นเม็ด ๆ แล้วก็เทน้ำปุ๋ ยที่ผสมแล้วนั้นลงไปคลุกด้วยกันกับแกลบในกะละมังเลย โดยให้ค่อย ๆ เทพร้อมกับคนไปด้วยจนกว่าน้ำปุ๋ ยจะหมด หรือเอาให้เปียกจนทั่วถึง แล้วหาวัสดุมาคลุมกะละมังเอาไว้ไม่ให้แสงแดดส่องเข้าไป แล้วหมั กทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ จากนั้นก็นำไปใช้ได้เลย

วิ ธีจั ดก า รหอยเชอรี่ด้วยแกลบดิบ

นำแกลบดิบมา 2 กระสอบ/ไร่ แล้วโรยให้ทั่วนาข้าวได้เลย เป็นตัวจัดการหอยเชอรี่ได้ดี ที่นาใครที่มีหอยเชอรี่ร ะ บ า ดเก็บจนเมื่อยแล้วลองนำแกลบไปใช้ลองดู ประหยัดงบไม่ต้องใช้ส ารเคมีอีกด้วย แกลบนั้นหอยจะไม่ชอบเพราะจะทำให้เกิดการระคายเคือง

สำหรับใครที่มีแกลบดิบอยู่แล้วอย ากจะนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช ก็อย่ าลืมเปลี่ยนให้เป็นแกลบเก่าเ สี ยก่อน เพราะแกลบใหม่นั้นไม่มีประโยชน์อะไรกับพืชเลย หากสนใจก็ลองทำต ามขั้ น ต อ นที่แนะนำข้างต้นได้เลย

ที่มา kasetchaoban